Hoppa till huvudinnehåll

Internrevision och leverantörsrevision

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi bidrar genom våra revisioner till att skapa väsentliga förbättringsmöjligheterna hos er. Vi genomför interna revisioner och andraparts revisioner för kundens räkning bland annat getemot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS9100, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14385, mm.

Anlita oss för värdeskapande revisioner och utvärderingar

Våra konsulter har stor erfarenhet av att leda och genomföra revisioner som uppfattas som värdeskapande av våra kunder. Vi har ett tydligt affärsfokus vid revisionerna och fokuserar på väsentligheterna. Våra konsulter är certifierade revisorer genom IRCA och håller också utbildningar för certifieringsrevisorer på regelbunden basis. Vi är drivande när det gäller att etablera och vidareutveckla best practice inom revisioner.

Hur lyckas man med revisioner?

För att internrevisionen ska upplevas som förbättringsorienterad och som ett verktyg för att utvecklas i enlighet med strategin behöver revisorn först sätta sig in i verksamheten. Dessutom är det viktigt att skapa en positiv stämning kring revisionen där de reviderade och revisorn arbetar tillsammans för att hitta de viktigaste förbättringsmöjligheterna. Upplägget för att lyckas med detta är enligt denna bild.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Vad är revision?

Revision av ledningssystem är ett systematiskt sätt att genom intervjuer och observationer ta stickprov för att få bevis för överensstämmelse med ställda krav, exempelvis formulerade genom det egna verksamhetssystemet eller en standard, som ISO 9001 eller ISO 14001. Revisioner har ett tydligt förbättringsfokus och målbilden är att presentera de mest väsentliga förbättringsområdena för ledningsgruppen att fatta beslut om. Med vår metodik blir revisioner ett kraftfullt verktyg i förbättringsarbetet.

Fördelen med att ta anlita oss för interna revisioner eller leverantörsrevisioner är att ni får konsulter som är vana vid att analysera och förstå verksamheter och organisationer, dra slutsatser och komma med rekommendationer till åtgärder. Våra konsulter kommer in ofärgade och med erfarenheter från andra företag i samma eller andra branscher.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss