Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi arbetar med utveckling av ledning och ledarskap i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden och förmågor som är av betydelse för organisationens framgång. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika chefstjänster och uppdrag från olika branscher kommer väl till pass i analys av nuläge och behov, samt tillför nya perspektiv för att driva en komplex utveckling mot ett önskat läge.

Ledningsgruppsutveckling ingår i CANEAs kompetensområde Ledarskap och används även ofta som verktyg inom såväl kulturtransformation som vid strategiarbete och utveckling av verksamhetens ledningsfunktion.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ledningsgrupp

En ledningsgrupp för en organisation ska tillföra ett värde för organisationen. En ledningsgrupp som inte tillför värde till organisationen och dess intressenter behövs inte.

Ledningsgruppen är beroende av en gemensam syn på dess uppdrag, medlemarnas samverkan och kommunikation, samt inte minst tillit till varandra och respekt för fattade beslut.

Vad är ledningsgruppsutveckling?

Ledningsgruppsutveckling följer en tydlig process för att skapa ett effektivt ledningsteam.

Hur lyckas man med en ledningsgruppsutveckling?

För att lyckas med att skapa en effektiv ledningsgrupp så krävs att gruppen som helhet skapar överenskommelser, som man håller varandra ansvariga i att hålla.

Gruppens uppgift och syfte anger också till vilket djup medlemmarna behöver utveckla sina mellanmänskliga relationer

Vår metodik

En strukturerad utveckling av en ledningsgrupp inbegriper en förstudie av gruppens nuläge samt en process för att ta fram ett önskat läge för gruppen. I processen säkerställer vi tydlighet avseende gruppens syfte & uppdrag, stödjande strukturer och arbetssätt, behov av gruppeffektivitet, samverkan & tillit inom gruppen, samt kommunikations- och konflikthanteringsförmåga.

Parallellt med ledningsgruppsutveckling möter vi även vid behov utveckling av personligt ledarskap genom utbildning, träning och coachning.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, teoretiska inspel baserat på best practise samt forskning, vilket ger effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshops.

Anlita oss för ledningsgruppsutveckling

Vi arbetar med ledningsgruppsutveckling i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden och förmågor som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika chefstjänster och uppdrag från olika branscher kommer väl till pass i analys av nuläge och behov, samt tillför nya perspektiv för att driva en komplex situation mot ett önskat läge.

Intresserad av att diskutera ett samarbete

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill ni veta mer om ledningsgruppsutveckling är ni även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss