Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsprocesser

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Väl fungerande ledningsprocesser är nyckeln till en framgångsrik organisation. Utan ett grundligt strategiskt arbete med ledningsprocessernas utformning är det lätt att det uppstår oklarheter och ineffektivitet inom ledningsgruppen. Detta leder inte bara till en sämre styrning, utan även potentiellt till missnöje och sämre samverkan i organisationen.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är en ledningsprocess?

En organisations ledningsprocesser definierar riktningen och förutsättningarna för organisationens övriga processer. Viktiga ledningsprocesser kan till exempel vara framarbetning och konkretisering av organisationens strategi och mål samt budgetering och strategisk riskhantering. Vanligtvis räknas även uppföljning och styrning av den dagliga verksamheten in som exempel ledningsprocesser.

Vilka är de vanligaste problemen inom verksamhetsstyrning?

När det inte finns någon strategisk plan för hur ledingsgruppsarbetet ska gå till är det vanligt att det får en rad effekter som kan vara problematiska.

 • Ledningsgruppen lägger för mycket av sin tid på att hantera operativa frågeställningar i relation till tiden som läggs på långsiktigt strategiskt arbete.
 • Ledningsgruppsmötena blir stressiga och splittrade, samt att det och blir svårt att urskilja vad som är viktigast.
 • Det blir otydligt för övriga i organisationen vad ledningsgruppen faktiskt gör, vilket kan leda till missnöje.
 • Ledningsgruppsmötena fylls av långa diskussioner och medlemmarna har svårt att komma överens.
 • Det blir svårt att bryta ner den strategiska inriktningen och implementera den i verksamheten.

Hur löser ni problemen?

Genom att förenkla och förtydliga ledningsprocesserna kan ni lösa problem mer effektivt. Systematik och transparens i ledningsgruppsarbetet skapar bättre förutsättningar för förståelse, hög effektivitet och att rätt beslut tas, vilket i sin tur höjer sannolikheten att ni lyckas realisera era strategiska målsättningar.

Hur en ledningsprocess ska se ut beror till stor del på verksamheten som ska använda den och på den verksamhetens individuella behov, men typisk sett bör en välfungerande ledningsprocess innehålla:

 • Ett arbetssätt för att ta fram verksamhetens affärsplan och bryta ned den på lämpliga nivåer i organisationen.
 • En genomgång av organisationens mötesstruktur för det strategiska arbetet, med definierade forum som har tydliga syften.
 • En översyn av beslutsprocesser, beslutsområden och mandat samt vilken information som krävs för att fatta viktiga återkommande beslut.
 • En definition av hur det strategiska arbetet ska visualiseras. Den kan innefatta allt från organisationens strategiska fokusområden till synliggörande av KPI:er och handlingsplaner med aktuell status eller årscykler som förklarar det strategiska arbetet.
 • Hjälpmedel för att skapa effektiva möten.
 • En process för att följa upp strategins införande.

Vi på CANEA har stor erfarenhet av att ta fram ledningsprocesser för olika organisationer. Med många års erfarenhet tar vi fram den ledningsprocess som passar just din organisation och hjälper er att öka effektiviteten i ert ledningsgruppsarbete. För att försäkra oss om att vi skapar en väl förankrad process arbetar vi alltid i nära samarbetet med våra kunder och andra nyckelintressenter. Vi kan även vara med och ge stöd under implementeringsprocessen för att säkerställa att ledningsprocessen implementeras på rätt sätt och att den får den effekt som verksamheten behöver.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss