Hoppa till huvudinnehåll

Ledningssystem

Säkerställer att saker görs rätt och hur du undviker strul - genom lämplig styrning och stöd.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ledningssystem är till för verksamheten, så att den kan uppfylla de behov och krav som ställs på verksamheten. Olika intressenter har olika krav och behov.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ägare vill ha hög avkastning, kunder vill ha hög kvalitet, medarbetare vill ha god arbetsmiljö, omvärlden vill ha låg miljöpåverkan och högt ansvarstagande. Ledningssystemet ska se till så att detta uppnås på ett effektivt sätt.

Syftet med ett ledningssystem är att bidra till en verksamhet som:
1) Gör rätt saker...
2) ...gör det på rätt sätt...
3) ... och uppfyller intressenternas krav

Därför behöver systemets struktur och innehåll hela tiden utgå från detta. Framför allt ska det vara lättanvänt!

Vårt upplägg ger er ett lätthanterligt upplägg för att uppnå ovanstående. Genom detta skapas strukturell styrning med lämpliga stöd till de som utför det operativa arbetet, och skapar effektivitet i vardagen.

Effektiva ledningssystem skapar alltid värde och nöjdare intressenter

Vi skapar och implementerar effektiva arbetssätt tillsammans våra kunder. Därför blir förändringen bestående. I arbetet skapas ledningssystem som utgår från verksamhetens strategi och lägger grunden för en effektiv organisation. Då skapas ledningssystem som uppfyller:
ISO 9001 för kvalitet
ISO 14001 för miljö
ISO 45001 för arbetsmiljö
ISO 27001 för informationssäkerhet
ISO 26000 för hållbarhet
IATF 16949, AS 9100 och ISO 13485, mm. för branschspecifika krav
Tillämplig lagstiftning

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Ledningssystem.

Utveckling av ledningssystemet i Swerörs hållbarhetsarbete

Med hållbarhet som en grundsten i sitt arbete skapar Swerör installationer för framtiden inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla. I takt med att organisationen fortsätter växa ökade också behovet av struktur i ledningssystemet. För att behålla det klara fokuset genomgående i organisationen tog bolaget hjälp av CANEAs hållbarhetskonsulter.

170% förbättring av rörelseresultatet genom effektivisering

Med rätt kompetens ökar lönsamheten – och personalen blir nöjdare.

Trafikverket får effektivt ledningssystem

Vi ledde arbetet med att skapa och implementera ett ledningssystem för 6000 anställda vid bildandet av Sveriges största statliga verk - Trafikverket.

Sparar 20 miljoner om året

Vi identifierade åtgärder som direkt minskade de administrativa kostnaderna för en svensk myndighet.

Våra komponenter för att göra saker rätt

Ledningssystem är ett heltäckande koncept som består av olika komponenter. Dessa nyckelkomponenter är viktiga faktorer för en framgångsrik verksamhet.
Integrerade Ledningssystem
Gap-analys
Kvalitetsledningssystem
Miljöledningssystem
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Internrevision och leverantörsrevision
Enterprise Architecture
Informationssäkerhet
Kundresa
Riskhantering och krishantering
Förverkliga ert hållbarhetsarbete
Processutveckling

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.

Ta första steget mot ett bättre ledningssystem – kontakta oss så berättar vi mer.

Joakim Stoppenbach, CANEA

Joakim Stoppenbach