Hoppa till huvudinnehåll

Nulägesanalys

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav måste också organisationen hinna med att utvecklas. Ett initiativ för att utveckla verksamheten börjar oftast med en analys som ger svar på vilken potential som finns och vad som behöver göras för att nå den.

Nulägesanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är en nulägesanalys?

En nulägesanalys är första steget av en förändringsprocess och syftar till att dels ge en välgrundad bild av nuläget för organisationen och samtidigt peka på prioriterade områden för utveckling.

Vi på CANEA förespråkar en genomgång av verksamheten ur ett antal olika perspektiv, som strategi, målstyrning, processmognad, projektmognad, kultur och värderingar, samt finansiell analys. Det ger en mångdimensionell bild av verksamheten som tjänar till att identifiera prioriterade åtgärder.

Resultatet av nulägesanalys är en förankrad bild av nuläget tillsammans med ett beslutsunderlag för ledningen i form av rekommenderade åtgärder. Nedan följer en genomgång av nyckelfrågor som belyses inom respektive perspektiv, följt av en genomförandemodell för själva nulägesanalys .

Nyckelperspektiv att analysera

Varje nulägesanalys skräddarsys utifrån den specifika situationen och det unika syftet med analysen. Vi brukar emellertid som grund utgå från ett antal perspektiv och belysa flera olika frågeställningar inom ramen för varje område. Syftet är att få en helhetsbild av nulägessituationen. Nedan följer en sammanfattning av nyckelperspektiven och vad som brukar ingå i analysen.

Hur lyckas man med nulägesanalys?

Att utforma nulägesanalysen som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Nulägesanalys

CANEA har erfarna projektledare som kan bistå er i denna process.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för nulägesanalysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Vår arbetar med nulägesanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför det nya perspektiv som kan vara avgörande.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita våra konsulter för nulägesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid nulägesanalys av verksamheten är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss