Hoppa till huvudinnehåll

Processutveckling

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i organisationen.

Processutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är processer och processutveckling?

Alla företag och organisationer arbetar i processer – vare sig man vet om det eller inte. Process är bara ett annat ord för det sätt man arbetar på eller ”hur man gör det man gör”.

Processer handlar om att förstå ett flöde tvärs genom en verksamhet och att optimera utifrån flödet, snarare än att suboptimera inom enskilda funktioner.

Att utveckla processer består av två huvudsakliga delar, processkartläggning och processförbättring:

Processkartläggning

Behovet av att kartlägga organisationens processer uppkommer ofta då organisationen står inför någon av följande situationer:

 • Vid uppköp eller sammanslagning av företag eller organisationer
 • Organisationen har effektivitets- eller lönsamhetsproblem
 • Ny eller ändrad ledningsgrupp
 • Problem med missnöje hos personal eller hos kunder
 • Kapacitetsproblem vid tillväxt
 • Organisationen ska certifieras inom kvalitet och/eller miljö
 • Införande av nytt affärssystem

Processförbättring

Det viktigaste inom processutveckling är att reflektera över hur processen bidrar till verksamhetens övergripande strategi, för att förstå om processen har rätt fokus och för att kunna prioritera rätt förbättringsinsatser:

 • Eliminering av byråkrati och andra slöserier
 • Analys av adderat värde och genomloppstid (ledtid)
 • Felsäkring av processen
 • Standardisering och automatisering
 • Integration med kunden/leverantören
 • Process re-engineering

Hur lyckas man med processutveckling?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Tillvägagångssättet för processutveckling, processkartläggning och processförbättring är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Genom att tidigt definiera och enas om vilka verksamhetens huvudprocesser är och hur de bidrar till att realisera verksamhetens övergripande strategi ges ett tydligt och prioriterat fokus. Detta gör att processkartläggningen genomförs i de delarna av verksamheten där man får ut störst effekt av insatsen. Under kartläggningsarbetet blir det även tydligt vad som behöver förbättras för att arbetet i processerna ska ske så effektivt och generera så bra resultat som möjligt. Som avslutning säkerställs att effekterna bibehålls genom att implementera arbetssätt för fortsatt förvaltning och vidareutveckling.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för processutveckling

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss och anlita en processutvecklare vid utveckling av sina processer är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

processutveckling”, processkartläggning, processutvecklare, processer, processförbättring

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss