Hoppa till huvudinnehåll

Projektmodell

- En del av Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projektmodell ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation.

Projektledning handlar i mångt och mycket om att planera det som ska utföras och att sedan styra arbetet mot rätt mål. Hur kan det vara så svårt att lyckas? Med vår egna projektmodell skapas större möjlighet att nå framgångsrika projekt och skapa verksamhetsnytta.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projektmodell ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation.

Vad är en projektmodell?

En projektmodell innehåller enkelt uttryckt en struktur för hur projekt ska drivas, de roller som behövs för projektledningen samt beskrivningar och mallar som stöttar projektledarna i genomförandet av projekten.

Vad är speciellt med vår projektmodell?

Ett vanligt problem med de flesta projektmodeller är att innehållet är strukturerat utifrån ett generellt projekts livscykel. I praktiken bedrivs inte projektledning på det sättet. Projektledning innefattar processer som utförs återkommande under hela projektets livslängd, och delvis även både före och efter projektet.

Till exempel så tidplaneras inte ett projekt enbart i en ”planeringsfas”. Tidplanering är något som startar så fort en projektidé förs fram och fortsätter under hela projektets genomförande. Uppföljning och omplanering är en stor del av en projektledares vardag.

Vår projektmodell utmärker sig genom att vara strukturerad utifrån detta iterativa tänk. Svaren på nedanstående frågor behöver alltid uppdateras under ett projekts gång.

projektmodell, projektmodeller

Innehållet i vår projektmodell

Vår projektmodell innehåller ett antal färdiga beprövade dokumentmallar inom modellens alla delar. Många av dokumentmallarna finns i två olika tappningar av komplexitetsnivå beroende på projektets behov t.ex. enkel eller stor projektplan. Givetvis kan dessa fås både på svenska och på engelska. Exempel på befintliga mallar är business case, projektdirektiv, projektplan, tidplan, resursplan, statusrapport, slutrapport, protokoll projektmöte, kravspecifikation, kommunikationsplan, projektloggbok, åtgärdslista, ändringsförfrågan, riskanalys, etc.

Modellen är applicerbar i stora som små projekt, inom privat och offentlig sektor. Den kan även anpassas till speciella förhållanden där de grundläggande principerna fortfarande bevaras. Har ni en önskan om specialanpassning eller tillägg i dokumentmallsstrukturen så kan naturligtvis detta ordnas.

Hela modellen är lättfattligt beskriven i en presentation som även beskriver gate-kriterier och beslutspunkter, dvs. de delar som återfinns i projektlivscykeln. Se bild ovan.

Arbetssätten för hela ert projektarbete kan även sammanställas i en projekthandbok.

Anlita oss för införande av projektmodellen

En projektmodell är en väldigt viktig bit i det pussel som behöver läggas för att nå väl presterande projekt men att bara ha en modell räcker inte. Den viktigaste biten är att säkerställa att modellen används på rätt sätt.

Det vanligaste är att projektmodellen implementeras i samband med att projektledningsutbildningar anordnas internt inom verksamheten. Det faktiska innehållet i modellen kan då användas för konkreta exempel genom hela utbildningen, även i de praktikfall då deltagarna får driva ett projekt från start till slut. Utöver detta appliceras ofta modellen fullt ut i några pilotprojekt där extra fokus läggs på erfarenhetsåterföring inom organisationen.

Våra konsulter är erfarna projektledare. De flesta är även certifierade projektledare. Exempel på vanliga uppdrag är att agera coach eller mentor i samband med implementering av nya arbetssätt.

Här kan du läsa mer om projektledning och förändringsledning:

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss