Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 4 maj - 8 maj 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Utbildningen ger dig förståelse på djupet för hur ett projekt ska drivas samtidigt som du förbereder dig för certifieringen "Project Management Professional" PMP®, världens mest spridda projektledarcertifiering. Certifieringen symboliserar hög kunskap och goda färdigheter inom projektledning och är högt aktad bland alla organisationer som arbetar i projektform.

Under denna femdagarsutbildning PMP® kommer vi att grundligt gå igenom de fem processgrupperna och de tio kunskapsområdena i A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK®-Guide.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som erfaren projektledare och ledare i projektinriktade organisationer som önskar bekanta dig med PMI®:s syn på projektledning och/eller ämnar certifiera dig som PMP®. Även chefer i projektverksamheten har behållning av en bättre förståelse för hur deras funktionsansvar passar in i projekt.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna tillgodogöra dig resonemang och modeller på bästa sätt krävs erfarenhet av projektledning och en grundläggande projektledarutbildning. Innan utbildningen ska du ha bekantat dig med PMBOK® Guide. Du får därför denna skickad till dig tillsammans med en hemuppgift som ska göras innan utbildningen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om arbetssätt och centrala projektledningsbegrepp enligt PMBOK®-Guide och nyttan av att applicera dess innehåll på projekt av olika typer och storlekar. Utbildningen ska också hjälpa dig att förbereda dig inför PMP®-examinationen, vilken görs vid ett senare tillfälle, och väl förmedla vilken arbetsinsats det krävs för att certifiera dig.

Övrig information

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet består av en utbildningspärm där de olika föreläsningsmomenten finns dokumenterade, aktuell version av PMBOK® Guide samt boken ”PMP Exam Prep: Rita's Course in a Book for Passing the PMP Exam”.

Notera att utbildningsmaterialet är på engelska även om utbildningen ges på svenska. Anledningen till detta är att PMP®- examinationen görs på engelska.

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att ansöka om att blir PMP®-certifierad. PMI® ställer vissa förkunskapskrav för att få skriva eximinationen. Läs mer här!

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng:

 • 37,5 för PMP/Program Management Professional (PgMP)®
 • 3 för PMI-SP, Project Scheduling
 • 3 för PMI-RMP, Project Risk Management

PMI-medlem får rabatt
PMI-medlemmar erhåller 15 % rabatt på utbildningen.

PMP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 4 maj - 8 maj 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Information om PMI och PMP-certifieringen
 • Professional and Social Responsibility
 • Project Management Framework
 • Project Management Processes
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Project Integration Management
 • Project Scope Management
 • Project Time Management
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Project Cost Management
 • Project Quality Management
 • Project Human Resource Management
 • Avslutning

Day 4 08:00 - 17:00

 • Project Communications Management
 • Project Risk Management
 • Project Procurement Management
 • Avslutning

Dag 5 08:00 - 17:00

 • Project Stakeholder Management
 • Study Hints for the PMP® Exam
 • Process game
 • Test Exam
 • Diskussion och Frågor
 • Avslutning

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 aug - 21 aug 2020
Göteborg
 • 4 maj - 8 maj 2020


Se vår film om projektledarutbildning!

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Denna utbildning är perfekt för den som ska PMP-certifiera sig och vill fördjupa sina kunskaper inom projektledning! Utbildningen motsvarade till fullo mina förväntningar och vad jag var ute efter. Föreläsaren var väldigt duktig, lyhörd och påläst. Deltagarna hade olika förkunskaper och erfarenheter, vilket var väldigt givande och lärorikt när vi arbetade med praktikfallen under utbildningen. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning!

Mats Johansson, Projektledare, Ascom Sweden AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Förbereda och leda workshop

Utbildningen ger dig med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten), en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder och genomför effektiva workshops.

Läs mer

Leda komplexa projekt

Denna femdagarskurs erbjuder dig en ge dig en genomgång av ämnet projektledning. Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.

Läs mer

Leda människor i projekt

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf