Hoppa till huvudinnehåll

Scenario och riskanalys

- En del av Strategiutveckling

Ett mått på god ledning och planering är om organisationen eller projektet i fråga har en uppfattning om vilka risker man står inför och hur man bör hantera dessa.

Med rätt metod och angreppssätt är risk och scenarioanalys användbara hjälpmedel för effektivare ledning. Vi har beprövad metodik och erfarna konsulter som hjälper er genomföra risk och scenarioanalyser.

Scenario och riskanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

Scenarioanalys

Scenarioanalys (eller ”what-if” analys) går ut på att försöka förutse och planera för olika framtida händelser och utfall av beslut och handlingar. Det kan t.ex. handla om att genom scenarioanalys förutse vilka resultat en vald strategi kan få givet olika förutsättningar eller vad en kommunikations/marknadsföringsinsats kan få för följder. Det finns olika tillvägagångssätt för att upprätta scenarier. Det är mycket viktigt att fokus läggs på att finna de parametrar som har störst inverkan och/eller identifiera parametrar som kan komma att ha stor inverkan beroende på händelsernas utveckling. Vi hjälper er organisation att med rätt upplägg och verktyg ta fram relevanta och användbara scenarioanalyser.

Riskanalys

Det finns många olika typer av verktyg och metoder att tillgå för att upprätta riskanalyser. En del är ganska enkla och intuitiva medan andra innefattar avancerade statistiska analyser och datainsamling. Vi hjälper er avgränsa analysen, välja rätt verktyg och metoder för varje givet fall och att ta fram handlingsplaner med mera för att hantera identifierade risker.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss