Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk nulägesanalys

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Den strategiska analysen är en hörnsten i arbetet med att ta fram en strategi för hur företag ska kunna bli framgångsrika. Syftet med en strategisk analys är att skapa en bild av nuläget och hur vi tror att situationen kommer att förändras framöver. Med andra ord, analysen skall ge kartan och vilka vägval vi står inför.

Strategisk nulägesanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är en strategisk nulägesanalys?

Det är av yttersta vikt att ha en god uppfattning om nuläget och om vilka förändringar som sker då ett bolag ska ta lägga upp sin strategi. Men det räcker inte på långa vägar att endast ha ett externt fokus; minst lika viktigt är det att organisationen rannsakar sig själv och verkligen tänker till om sin egen situation. Insikt om såväl den egna organisation som omvärlden (och alla intressenter det innebär) är en förutsättning för uthållig lönsamhet.

Ett framgångsrikt affärsplaneringsarbete innebär att ta ett helhetsgrepp i analysen av den omgivning företaget verkar i.

Det finns flera perspektiv att utgå från. Bilden visar på de tre huvudområden som man normalt sett tänker sig är intressanta att detaljstudera. Ett lämpligt första steg är att börja nedifrån och gå uppåt i figuren.

Hur lyckas man med strategisk nulägesanalys?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vid utformning av framtida scenarios kan kreativiteten sättas på prov. Vi inkluderar därför övningar under workshoparna som sätter igång tankeverksamheten och kreativiteten.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för nulägesanalysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Vi arbetar med nulägesanalyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför det nya perspektiv som kan vara avgörande.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledare.

Anlita oss för strategisk nulägesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid strategisk nulägesanalys är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss