Hoppa till huvudinnehåll

Strategiutveckling

En bra strategi sitter inte i ett dokument. Den sitter i viljan hos dina medarbetare.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

En affärsplaneringsprocess måste ha tydlig koppling mellan strategi och operativ verksamhet. Därför får du konkreta strategier.

Strategisk utveckling måste vara konkret för att ge praktisk effekt.

Därför ska det finnas en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vi hjälper våra kunder till framgång genom konkreta strategier. Med vårt systematiska angreppssätt och vår processledning blir strategin realistisk, utmanande och förankrad.

Tillsammans skapar vi en bra grund

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt tillsammans med styrelser och ledningar i många typer av verksamheter för att definiera, implementera och vidareutveckla strategiarbete. De strategier vi skapar kännetecknas av:
Rätt riktning framåt
Gemensam målbild
Enad styrelse och ledning
Tydligt fokus

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Strategiutveckling.

Bra affärsplan blev ännu bättre

En framgångsrik energikoncern ville förnya och vidareutveckla en redan väl fungerande affärsplan med ny struktur och nytt innehåll.

Implementering av strategi i detaljhandeln

En ledande detaljhandelskedja implementerar en helt ny affärsstrategi där ett processorienterat angreppssätt blev nyckeln till framgång.

Strategibaserad på relevant omvärldsanalys

Med strukturerade angreppssätt, erfarenhet och metodik blev omvärldsanalysen en faktabaserad grund för en ny strategi.

Sparar 20 miljoner om året

Vi identifierade åtgärder som direkt minskade de administrativa kostnaderna för en svensk myndighet.

Samarbetspartner
StyrelseAkademien Väst

Som partners till StyrelseAkademien bidrar vi gemensamt till Västsveriges tillväxt. Vårt gemensamma mål är att verka för utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete, som i sin tur leder till att utveckla näringsliv och organisationer.

Läs mer om StyrelseAkademien och vårt samarbete

Våra komponenter för Strategiutveckling

För att åstadkomma en utmanande och väl förankrad strategi kombinerar vi ett antal komponenter till en optimal lösning för dina behov.
Omvärldsanalys
Affärsmodell
Affärsplanering
Interimschef
Målstyrning och målnedbrytning
Strategisk nulägesanalys
Systematisk marknadsutveckling
Förverkliga ert hållbarhetsarbete
Balanced Scorecard
Riskhantering och krishantering
Benchmarking

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.