Hoppa till huvudinnehåll

Systematisk marknadsutveckling

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vill ditt företag stärka sin marknadsposition? Vill ni sälja mer och nå nya kunder? Vi hjälper företag att systematiskt förändra och utveckla sin marknadsposition. Vi använder välbeprövade verktyg och modeller som skapar en effektiv plattform för framgångsrik affärsutveckling.

Systematisk marknadsutveckling ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är systematisk marknadsutveckling?

Systematisk marknadsutveckling är det planerade och metodiska arbetet med att ta reda på kunders behov och önskemål, analysera företagets omvärld, definiera mål och strategier samt att genomföra och följa upp dessa på ett effektivt sätt. Kort sagt identifierar man sin tillväxtpotential i marknaden och skapar plan och förutsättningar för att realiserar den. Det hjälper er bland annat att svara på frågorna:

 • Hur får vi organisationen att identifiera och utveckla ”rätt” affärer, dvs. affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin?
 • Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?
 • Mot vilken målgrupp ska vi rikta oss?
 • Hur ska vi marknadsföra och distribuera vårt erbjudande?
 • Vilken prissättningsstrategi är den optimala?

Varför är det viktigt att arbeta systematiskt med marknadsutveckling?

 1. Affärer ”händer” inte bara. Det är få företag förunnat att ha kunder som självmant söker upp och köper just deras produkter. Att arbeta systematiskt med marknadsutveckling är en nödvändighet för att säkerställa ett inflöde av affärer.
 2. Dagens globalisering ger stora valmöjligheter och stor tillgänglighet av information för kunderna. Detta gör det allt svårare att konkurrera endast med pris eller kvalité. Ett systematiskt arbetssätt för att marknadsföra och bygga ett starkt varumärke underlättar för att möta den ökade konkurrensen.

Hur lyckas man med Systematisk marknadsutveckling?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att arbetet med systematisk marknadsutveckling sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Tillvägagångssättet för Systematisk marknadsutveckling är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

 • Systematisk marknadsutveckling startar med en nulägesanalys. Vi tittar på en rad interna och externa faktorer för att ge en bra och rättvisande bild av grundförutsättningarna för företaget att lyckas på marknaden. Länk till andra produkter – Omvärldsanalys, verksamhetsanalys
 • Därefter definieras marknadsstrategin som ger svar på vad som ska göras för att företaget ska nå största möjliga avkastning. Innan man går vidare så bör strategin utvärderas för att undersöka om vi varit realistiska och vilka risker som den nya strategin medför - Affärsplanering, scenario och riskanalys
 • Arbetet fortsätter med att konkretisera strategin i en slagkraftig marknadsplan för organisationen. Planen innehåller formulering av mål och hur dessa ska uppnås i handlingsplaner Målstyrning, verksamhetsplanering
 • Till slut påbörjas implementeringsarbetet, det viktigaste och mest tidskrävande av alla stegen. För att lyckas med detta krävs god kunskap inom projekt- och förändringsledarskapFörändringsledarskap, Förändringsmetodik, Projektledare

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Anlita oss för systematisk marknadsutveckling

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid Systematisk marknadsutveckling är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss