utbildning AIAG - VDA FMEA

FMEA enligt AIAG-VDA

Kvalitet Ledningssystem Fordonsindustrin

Utbildningen ger dig en djup förståelse för riskhanteringsverktyget FMEA och vad som ändrades i den senaste uppdateringen av verktyget.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14900 kr. (ex. moms)

    Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
-

Innehåll

Under utbildningen gås den uppdaterade 7-stegsmetoden av FMEA igenom och jämförs med metodiken i AIAGs utgåva 4. Allt för att förstå vad som har ändrats men även för att få en förståelse för grunderna i FMEA.

Utbildningen kommer att beröra samtliga tre varianter av FMEA, så som Design, Process samt den nya delen Monitoring and System Response. Utbildningen sker genom växelvis föreläsning och övningar i form av praktikfall och gruppdiskussioner.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som ska delta i företagets arbete med FMEA på en djupare nivå än att bara vara med vid ett FMEA-möte. Typiska roller som detta inkluderar är kvalitetschef, utvecklingschef, produktionstekniskchef, FMEA-moderator, FMEA-experter interna revisorer m.m.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga förkunskaper, men det är en fördel att känna till eller ha erfarenhet av FMEA sedan tidigare.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att dig som deltagare en djup förståelse för riskhanteringsverktyget FMEA och vad som ändrades i den senaste uppdateringen av verktyget.

Målet är att deltagaren efter genomförd kurs ska kunna implementera den nya metodiken inom sitt egna företag på ett effektivt sätt utifrån deras egna behov.

Övrig information

Läs mer om våra tjänster inom Riskhantering.

Program

2 dagar

Boka utbildning

FMEA enligt AIAG-VDA

Längd: 2 dagar

Pris: 14900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället