Hoppa till huvudinnehåll

Internrevision - IATF 16949:2016

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949.

Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Internrevisionerna är ett mycket viktigt instrument för att samla in information om arbetssätt och hitta förbättringsmöjligheter.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 100 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 27 jun - 28 jun 2019

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.se

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
20 årav erfarenhet
3000deltagare per år

För Vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas. Exempelvis kvalitetsansvarig, inköpsansvarig eller företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha kunskap om kraven i IATF 16949 och tolkningarna av dessa. Dessutom krävs kunskap om ”Core Tools” (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA). För dig som inte har detta rekommenderar vi utbildningen "IATF 16949 – Krav och verktyg" innan du går denna utbildning.

Testa dina kunskaper för att se om du är redo för denna utbildning!

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer. Även att ge djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid internrevision.

Övrig information

Denna utbildning i kombination med utbildningen "IATF 16949 – Krav och verktyg" uppfyller utbildningskraven för internrevisor.

Fakta om Internrevision - IATF 16949:2016

Program

Dag 1 09:00 - 19:00

 • Introduktion
 • Bakgrund till revisioner
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 1: Definiera fokusområden
 • Planering och förberedelser inför internrevision, checklistor
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomförande av internrevision - Öppningsmöte
 • Frågeteknik och avslutningsmöte
 • Rapportering
 • Praktikfall 3: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 5: Uppföljning av revision
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 100 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 27 jun - 28 jun 2019

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.seProgrambeskrivning

Ladda ner PDF

Kontakt utbildning

010-459 00 11
utbildning@canea.se


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Läs mer

Effektiv processutveckling

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Läs mer

8D - Metodiska korrigerande åtgärder

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf