utbildning internrevision iatf 16949, kvalitetsrevision

Internrevision – IATF 16949:2016

Kvalitet Revision Ledningssystem Fordonsindustrin

Här får du den kunskap som krävs för att du ska bli redo att revidera gentemot standarden IATF 16949.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14 900 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    3 jun – 4 jun

    5 dec – 6 dec

Berättigar till
-

Innehåll

Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständiga förbättringar samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan. Stort fokus läggs på förebyggande åtgärder.

Denna utbildning i kombination med vår utbildning "IATF 16949 – Krav och verktyg" uppfyller utbildningskraven för att bli internrevisor. Utbildningen bygger på modellen för motströmsrevision och är till stor del baserad på praktikfall och rollspel.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas. Exempelvis kvalitetsansvarig, inköpsansvarig eller företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha kunskap om kraven i IATF 16949, tolkningarna av dessa samt insikt i ”Core Tools” (APQP, PPAP, FMEA, SPC och MSA). Om du saknar denna förkunskap rekommenderar vi vår utbildning "IATF 16949 – Krav och verktyg".

Testa dina förkunskaper här!

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning vid internrevision.

Övrig information

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Program

2 dagar

Detta är en kurs jag skulle rekommendera alla som arbetar med internrevision inom fordonsindustrin att delta i. Kursen erbjöd såväl teoretiska som praktiska övningar inom allt från förberedelse till genomförande och uppföljning av revisioner inom IATF 16949. Dessa övningar gav mig som deltagare värdefull kunskap som jag tar med mig i mitt arbete. Kursledaren hade mycket god erfarenhet och kunskap inom området vilket öppnade för givande och intressanta diskussioner där vi som deltagare fick svar på våra frågor och funderingar. Har du möjlighet så delta i kursen – du kommer inte ångra dig!” 

Boka utbildning

Internrevision – IATF 16949:2016

Längd: 2 dagar

Pris: 14 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället