Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 4 feb - 5 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision - IATF 16949:2016

I denna utbildning lär du dig att revidera gentemot standarden IATF 16949.

Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan.

Internrevisionerna är ett mycket viktigt instrument för att samla in information om arbetssätt och hitta förbättringsmöjligheter.

För Vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas. Exempelvis kvalitetsansvarig, inköpsansvarig eller företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha kunskap om kraven i IATF 16949 och tolkningarna av dessa. Dessutom krävs kunskap om ”Core Tools” (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA). För dig som inte har detta rekommenderar vi utbildningen "IATF 16949 – Krav och verktyg" innan du går denna utbildning.

Testa dina kunskaper för att se om du är redo för denna utbildning!

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer. Även att ge djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid internrevision.

Övrig information

Denna utbildning i kombination med utbildningen "IATF 16949 – Krav och verktyg" uppfyller utbildningskraven för internrevisor.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 4 feb - 5 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision - IATF 16949:2016

Program

Dag 1 09:00 - 19:00

 • Introduktion
 • Bakgrund till revisioner
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 1: Definiera fokusområden
 • Planering och förberedelser inför internrevision, checklistor
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomförande av internrevision - Öppningsmöte
 • Frågeteknik och avslutningsmöte
 • Rapportering
 • Praktikfall 3: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 5: Uppföljning av revision
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 4 feb - 5 feb 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

”Kursen i IATF 16949 innehöll en bra mix mellan praktiska övningar och teoretiska inslag som kompletterades med föreläsarens egna erfarenheter i ämnet som gjorde det lätt att förstå och koppla till min egna vardag. Detta tillsammans med alla diskussioner under utbildningen gjorde det extra lärorikt och roligt.”

Maria Granath, Technical Manager, Degerfors Operations


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Effektiv processutveckling

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf