Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Göteborg
 • 24 nov - 25 nov
 • 15 jun - 16 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision - IATF 16949:2016

Utbildningen ger dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik för att du ska bli redo att revidera gentemot standarden IATF 16949.

Målet med IATF 16949 är att utveckla verksamhetssystem som säkrar ständig förbättring samt ökar effektiviteten i leverantörskedjan. Stort fokus läggs på förebyggande åtgärder.

Denna utbildning i kombination med vår utbildning "IATF 16949 – Krav och verktyg" uppfyller utbildningskraven för att bli internrevisor. Utbildningen bygger på modellen för motströmsrevision och är till stor del baserad på praktikfall och rollspel.

För Vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas. Exempelvis kvalitetsansvarig, inköpsansvarig eller företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha kunskap om kraven i IATF 16949, tolkningarna av dessa samt insikt i ”Core Tools” (APQP, PPAP, FMEA, SPC och MSA). Om du saknar denna förkunskap rekommenderar vi vår utbildning "IATF 16949 – Krav och verktyg".

Testa dina kunskaper för att se om du är redo för denna utbildning!

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning vid internrevision.

Övrig information

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Göteborg
 • 24 nov - 25 nov
 • 15 jun - 16 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision - IATF 16949:2016

Program

Dag 1 09:00 - 19:00

 • Introduktion
 • Bakgrund till revisioner
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 1: Definiera fokusområden
 • Planering och förberedelser inför internrevision, checklistor
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomförande av internrevision - Öppningsmöte
 • Frågeteknik och avslutningsmöte
 • Rapportering
 • Praktikfall 3: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 5: Uppföljning av revision
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Göteborg
 • 24 nov - 25 nov
 • 15 jun - 16 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

”Kursen i IATF 16949 innehöll en bra mix mellan praktiska övningar och teoretiska inslag som kompletterades med föreläsarens egna erfarenheter i ämnet som gjorde det lätt att förstå och koppla till min egna vardag. Detta tillsammans med alla diskussioner under utbildningen gjorde det extra lärorikt och roligt.”

Maria Granath, Technical Manager, Degerfors Operations

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Effektiv processutveckling

Utbildningen ger dig kunskap om effektiva och väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla ett företag processer.

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D

Under denna utbildning lär du dig att arbeta effektivt med korrigerande åtgärder genom problemlösningsmetodiken 8D.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf