Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 27 apr - 28 apr 2023
Göteborg
 • 3 nov - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Arbetsmiljölagstiftning

Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, kännedom om hur myndigheterna är organiserade samt en introduktion till de olika detaljerade kraven.

Utbildningen ger dig en helhetsbild av svensk arbetsmiljölagstiftning samt höjer din kunskapsnivå inom delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar. Du får djupare kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa andra centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket.

Utbildningen ger även ökad kännedom om arbetsmiljörättsliga grundfrågor samt tillämpning och tolkning av svensk arbetsmiljölagstiftning.

Arbetsmiljölagstiftning kurs

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöarbete eller verksamhetssystem. Den vänder sig även till arbetsmiljöansvariga inom näringsliv och offentlig sektor såsom produktionschefer, arbetsledare och personalchefer.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig en fördjupad helhetsbild av svenska arbetsmiljölagstiftning, dess tillämpning samt öka din kunskap om delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom arbetsmiljö.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 27 apr - 28 apr 2023
Göteborg
 • 3 nov - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Arbetsmiljölagstiftning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Arbetsmiljörisker
 • Praktikfall 1: Identifiera arbetsmiljörisker
 • Delegering
 • Praktikfall 2: Döm själv - rättfall
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Praktikfall 3: Hitta i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 16:00

 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Praktikfall 4: Vilka lagkrav berör verksamheten?
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Praktikfall 5: Kemikaliehantering
 • Rehabilitering och arbetsanpassning
 • Stress
 • Påföljder
 • Praktikfall 6: Bestämmelser om påföljder
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 27 apr - 28 apr 2023
Göteborg
 • 3 nov - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

arbetsmiljolagstiftnning.pdf

Jag tycker att det bästa med utbildningen var att vi fick ta del av många konkreta exempel på hur lagstiftningen tillämpas. Kursmaterialet gick lätt att följa och föreläsaren var professionell. Efter att ha gått kursen känner jag mig ännu säkrare på arbetsmiljölagstiftningen. Jag är mycket nöjd med CANEA!

Beatrice Edvardsson, Arbetsmiljö- och Miljösamordnare, Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig att systematisera ditt företags arbetsmiljöarbete och får kunskap om tillhörande lagstiftning, AFS 2001:1 och internationella standarder.

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig om förbättringsinriktad revisionsteknik samt får kunskap om ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning, inklusive AFS 2001:1.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf