Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 16 jan - 17 jan 2020
Göteborg
 • 23 apr - 24 apr 2020

Arbetsmiljölagstiftning

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för lagstiftningens uppbyggnad, kännedom om hur myndigheterna är organiserade och arbetar samt en introduktion till de olika detaljerade kraven.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöarbete eller verksamhetssystem. Den vänder sig även till arbetsmiljöansvariga inom näringsliv och offentlig sektor såsom produktionschefer, arbetsledare och personalchefer.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna utbildning kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig en helhetsbild över den svenska arbetsmiljölagstiftningen, ökande kunskaper om delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar samt fördjupade kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket. Du får även ökad kännedom om arbetsmiljörättsliga grundfrågor samt tilllämpning och tolkning av lagtexten och kunskaper om hur svensk arbetsmiljölagstiftning är tänkt att tillämpas som styrmedel för att säkerställa och upprätthålla en god arbetsmiljö i det svenska arbetslivet, känt under begreppet "Systematiskt arbetsmiljöarbete".

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 16 jan - 17 jan 2020
Göteborg
 • 23 apr - 24 apr 2020

Jag tycker att det bästa med utbildningen var att vi fick ta del av många konkreta exempel på hur lagstiftningen tillämpas. Kursmaterialet gick lätt att följa och föreläsaren var professionell. Efter att ha gått kursen känner jag mig ännu säkrare på arbetsmiljölagstiftningen. Jag är mycket nöjd med CANEA!

Beatrice Edvardsson, Arbetsmiljö- och Miljösamordnare, Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Fakta om Arbetsmiljölagstiftning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Arbetsmiljörisker
 • Praktikfall 1: Identifiera arbetsmiljörisker
 • Delegering
 • Praktikfall 2: Döm själv - rättfall
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Praktikfall 3: Hitta i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 16:00

 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Praktikfall 4: Vilka lagkrav berör verksamheten?
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Praktikfall 5: Kemikaliehantering
 • Rehabilitering och arbetsanpassning
 • Stress
 • Påföljder
 • Praktikfall 6: Bestämmelser om påföljder
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 16 jan - 17 jan 2020
Göteborg
 • 23 apr - 24 apr 2020


Programbeskrivning

Ladda ner pdf


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Läs mer

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf