Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 24 nov
 • 22 mar 2023
Online
 • 20 okt (5 400 kr)
 • 16 feb 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 29 sep
 • 26 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att du ska kunna ta huvudansvar över din organisations hantering av CANEA Document och CANEA Process.

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet. Deltagarna får kunskap kring detta genom scenariobaserade diskussioner och genomgångar.

Vidare fokuserar utbildningen på att kunna hantera de dokument som skapas i systemet över tid på ett bra sätt. Dokumentvyer är ett verktyg för detta och är därför ett av utbildningens viktigaste fokusområden. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen, som till exempel systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare och administratörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagare behöver ha jobbat i systemet som en vanlig användare tidigare. Det innebär att du behöver ha kunskap kring hur systemet fungerar när det kommer till att hitta och skapa dokument, samt ha kunskap kring grundläggande begrepp som dokumenttyp, dokumentroller och vyer.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få djup och bred kunskap i CANEA Document och CANEA Process. Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna konfigurera nya element i systemet samt justera befintliga delar efter förändrade krav i verksamheten.

Övrig information

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 24 nov
 • 22 mar 2023
Online
 • 20 okt (5 400 kr)
 • 16 feb 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 29 sep
 • 26 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Bygga en dokumenttyp
 • Bygga en dokumentvy
 • Allmänt kring system-, konfigurations- och dokumentspråk
 • Konfiguration av CANEA Process
 • Uppsättning och hantering av processdashboards
 • Bygga dokument- och processmallar
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 24 nov
 • 22 mar 2023
Online
 • 20 okt (5 400 kr)
 • 16 feb 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 29 sep
 • 26 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT

Relaterade utbildningar

Konfigurering av CANEA Workflow

Utbildningen ger dig en djup förståelse för CANEA Workflow och du lär dig bland annat hur du konfigurerar ärendeflöden i systemet med faser, formulär och regler.

Konfigurering av CANEA Strategy

Under utbildningen lär du dig hur du kan använda CANEA Strategy för att skapa en tydlig koppling mellan strategin och den dagliga verksamheten.

Konfigurering av CANEA Project

Utbildningen ger dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project och du lär dig bland annat att konfigurera projekttyper och projektmodeller i systemet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf