Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 nov 2020
Göteborg
 • 21 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Konfigurering av CANEA Project

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Som deltagare får du kunskap kring detta genom scenariobaserade diskussioner och genomgångar. Andra moment är att gå igenom portföljhanteringen, hur du kan skapa mallar för att exportera ut information från systemet samt hur du kan analysera information i systemet på olika sätt med hjälp av den inbyggda analysmotorn. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare >>

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen: Systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, projektledare, administratörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursdeltagaren behöver ha jobbat i systemet som en vanlig användare tidigare. Det innebär att man behöver ha kunskap kring hur systemet fungerar när det kommer till att söka och hantera projekt, samt ha kunskap kring grundläggande begrepp som projekttyp, projektmodell och projektroller.

Syfte och mål

Syftet är att få en djup och bred kunskap i CANEA Project. Målet är att, efter utbildningen, kunna konfigurera nya element i systemet såsom projektmodeller, men även justera befintliga delar till förändrade krav i verksamheten.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 nov 2020
Göteborg
 • 21 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Konfigurering av CANEA Project

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Bygga en projekttyp och projektmodell
 • Konfigurera exportmallar och statusrapporter
 • Hantering av portföljer och program
 • Skapa analyser och göra uppföljning
 • Skapa mallprojekt
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 nov 2020
Göteborg
 • 21 okt 2020

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT


Relaterade utbildningar

Projektledning i CANEA Project

Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Konfigurering av CANEA Strategy

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf