Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 17 nov
Online
 • 14 sep (5 400 kr)
 • 19 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 13 okt
 • 16 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Konfigurering av CANEA Project

Utbildningen ger dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project och du lär dig bland annat att konfigurera projekttyper och projektmodeller i systemet.

Under utbildningen går vi även igenom portföljhanteringen, hur du skapar mallar för att exportera ut information från systemet samt hur du analyserar information i systemet på olika sätt med hjälp av den inbyggda analysmotorn. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen, som till exempel systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, projektledare, administratörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagare behöver ha jobbat i systemet som en vanlig användare tidigare. Det innebär att du behöver ha kunskap kring hur systemet fungerar när det kommer till att söka och hantera projekt, samt ha kunskap kring grundläggande begrepp som projekttyp, projektmodell och projektroller.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare djup och bred kunskap i CANEA Project.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna konfigurera nya element i systemet såsom projektmodeller, men även justera befintliga delar utefter förändrade krav i verksamheten.

Övrig information

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 17 nov
Online
 • 14 sep (5 400 kr)
 • 19 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 13 okt
 • 16 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Konfigurering av CANEA Project

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Bygga en projekttyp och projektmodell
 • Konfigurera exportmallar och statusrapporter
 • Hantering av portföljer och program
 • Skapa analyser och göra uppföljning
 • Skapa mallprojekt
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 17 nov
Online
 • 14 sep (5 400 kr)
 • 19 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 13 okt
 • 16 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT

Relaterade utbildningar

Projektledning i CANEA Project

Utbildningen fokuserar på användningen av systemet från en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Konfigurering av CANEA Strategy

Under utbildningen lär du dig hur du kan använda CANEA Strategy för att skapa en tydlig koppling mellan strategin och den dagliga verksamheten.

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att du ska kunna ta huvudansvar över din organisations hantering av CANEA Document och CANEA Process.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf