utbildning-konfigurering-canea-strategy

Konfigurering av CANEA Strategy

CANEA ONE

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
6500 kr. (ex. moms)

  Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
-

Innehåll

Under utbildningen lär du dig hur du kan använda CANEA Strategy för att skapa en tydlig koppling mellan strategin och den dagliga verksamheten.

Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål. Under utbildningen ligger fokus till stor del på faktisk användning av systemet. Vi går igenom navigering i styrkort, inmatning av målvärden och utfall samt aktivering av strategin.

Andra viktiga moment som vi går igenom är hur du som användare skapar nya styrkort samt hur du konfigurerar de mål, mätetal och aktiviteter som används i styrkorten. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen riktar sig till avancerade användare inom organisationen samt de med ett strategiskt ansvar. Deltagare har ofta roller som systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, administratörer, ekonomichef, kvalitetschef, produktionschef.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagare behöver ha viss förståelse för systemet samt känna till ”Balanced scorecard”-begrepp, såsom perspektiv, strategiska mål och mätetal.

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få djup och bred kunskap i CANEA Strategy. Målet är att du efter avslutad utbildning sa kunna konfigurera nya element i systemet samt justera befintliga delar efter förändrade krav i verksamheten.

Övrig information

Utbildning hålls antingen i klassrumsform i Göteborg & Stockholm, eller digitalt.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare.

Program

1 dag

Dag 1
09:00 - 17:00
 • Introduktion till kursen
 • Navigera i styrkort
 • Mata in målvärde och utfall
 • Aktivera strategin
 • Skapa mätetal
 • Skapa styrkort och ”dashboard”
 • Konfiguration av CANEA Strategy
 • Bygga ett eget styrkort
 • Koppling till övriga moduler i CANEA ONE
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

 

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Boka utbildning

Konfigurering av CANEA Strategy

Längd: 1 dag

Pris: 6500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället