Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 18 nov
Online
 • 16 sep (5 400 kr)
 • 20 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 14 okt
 • 17 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Konfigurering av CANEA Strategy

Under utbildningen lär du dig hur du kan använda CANEA Strategy för att skapa en tydlig koppling mellan strategin och den dagliga verksamheten.

Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål. Under utbildningen ligger fokus till stor del på faktisk användning av systemet. Vi går igenom navigering i styrkort, inmatning av målvärden och utfall samt aktivering av strategin.

Andra viktiga moment som vi går igenom är hur du som användare skapar nya styrkort samt hur du konfigurerar de mål, mätetal och aktiviteter som används i styrkorten. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

För vem?

Utbildningen riktar sig till avancerade användare inom organisationen samt de med ett strategiskt ansvar. Deltagare har ofta roller som systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, administratörer, ekonomichef, kvalitetschef, produktionschef.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagare behöver ha viss förståelse för systemet samt känna till ”Balanced scorecard”-begrepp, såsom perspektiv, strategiska mål och mätetal.

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få djup och bred kunskap i CANEA Strategy. Målet är att du efter avslutad utbildning sa kunna konfigurera nya element i systemet samt justera befintliga delar efter förändrade krav i verksamheten.

Övrig information

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 18 nov
Online
 • 16 sep (5 400 kr)
 • 20 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 14 okt
 • 17 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Konfigurering av CANEA Strategy

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Navigera i styrkort
 • Mata in målvärde och utfall
 • Aktivera strategin
 • Skapa mätetal
 • Skapa styrkort och ”dashboard”
 • Konfiguration av CANEA Strategy
 • Bygga ett eget styrkort
 • Koppling till övriga moduler i CANEA ONE
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr
Stockholm
 • 18 nov
Online
 • 16 sep (5 400 kr)
 • 20 jan 2023 (5 400 kr)
Göteborg
 • 14 okt
 • 17 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT

Relaterade utbildningar

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att du ska kunna ta huvudansvar över din organisations hantering av CANEA Document och CANEA Process.

Konfigurering av CANEA Workflow

Utbildningen ger dig en djup förståelse för CANEA Workflow och du lär dig bland annat hur du konfigurerar ärendeflöden i systemet med faser, formulär och regler.

Konfigurering av CANEA Project

Utbildningen ger dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project och du lär dig bland annat att konfigurera projekttyper och projektmodeller i systemet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf