Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 19 nov 2020
Göteborg
 • 22 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Konfigurering av CANEA Strategy

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Ett fokus är på faktisk användning av systemet och navigering i styrkort, inmatning av målvärden och utfall samt aktivering av strategin. Andra viktiga moment går igenom hur du som användare skapar nya styrkort i systemet och hur du konfigurerar de mål, mätetal och aktiviteter som sedan finns tillgängliga när man konstruerar sina styrkort. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare >>

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen, samt de med ett strategiskt ansvar för densamma: Systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, administratörer, ekonomichef, kvalitetschef, produktionschef.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursdeltagaren behöver åtminstone ha fått systemet demonstrerat för sig ingående. Dessutom behöver man vara förtrogen med ”Balanced scorecard”-begrepp, såsom perspektiv, strategiska mål och mätetal/KPI.

Syfte och mål

Syftet är att få en djup och bred kunskap i CANEA Strategy. Målet är att, efter utbildningen, kunna konfigurera nya element i systemet, men även justera befintliga delar till förändrade krav i verksamheten.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 19 nov 2020
Göteborg
 • 22 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Konfigurering av CANEA Strategy

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Navigera i styrkort
 • Mata in målvärde och utfall
 • Aktivera strategin
 • Skapa mätetal
 • Skapa styrkort och ”dashboard”
 • Konfiguration av CANEA Strategy
 • Bygga ett eget styrkort
 • Koppling till övriga moduler i CANEA ONE
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 19 nov 2020
Göteborg
 • 22 okt 2020

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT


Relaterade utbildningar

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Konfigurering av CANEA Workflow

Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Konfigurering av CANEA Project

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf