miljölagstiftning kurs

Miljölagstiftning

Miljö Ledningssystem

Lär dig hur svensk miljölagstiftning är uppbyggd samt hur svenska miljömyndigheter är organiserade och arbetar.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14 900 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    7 nov – 8 nov

Berättigar till
-

Innehåll

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 kräver att organisationen både följer och har kunskap om lagstiftningen. Vi går igenom lagar och krav i svensk miljölagstiftning och hur du går till väga för att din verksamhet ska uppfylla kraven i ISO 14001.

Vi studerar miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och farligt avfall och varvar det med praktiska övningar i att läsa och tolka lagkrav och situationer. I utbildningen ingår även träning i att läsa och tolka lagtext. Det ger en god grund att stå på i det dagliga arbetet.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ansvariga för miljöledningssystemet eller internrevisorer och behöver djupare kunskap om svensk miljölagstiftning samt kraven i ISO 14001 och EMAS.

Vilka förkunskaper krävs?

Miljölagstiftning kurs kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare den kunskapen om svensk miljölagstiftning som krävs för att arbeta med miljöledningssystem

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. 

Program

2 dagar

"Miljölagstiftning" är en utbildning som varje företag behöver ha för att lättare kunna tolka vad som skrivs i lagar och förordningar. CANEAs kurs erbjuder ett lättläst material och har helt klart duktiga föreläsare. De både fängslar och ger de förklaringar man efterfrågar. Detta är en kurs som fler miljösamordnare, kvalitetsansvariga eller andra människor i ansvarsställning borde gå. Vår koncern har beställt ytterligare kursplatser. Kursen är ett måste för att förstå och kommunicera miljö med myndigheter.

Boka utbildning

Miljölagstiftning

Längd: 2 dagar

Pris: 14 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället