Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 22 aug - 24 aug
 • 5 dec - 7 dec
 • 27 mar - 29 mar 2023
Online
 • 7 nov - 9 nov (16 800 kr)
 • 6 mar - 8 mar 2023 (16 800 kr)
Malmö
 • 19 sep - 21 sep
 • 13 feb - 15 feb 2023
Göteborg
 • 10 okt - 12 okt
 • 11 jan - 13 jan 2023
 • 24 apr - 26 apr 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision - ISO 9001

I denna intensiva och mycket uppskattade utbildning får du en noggrann genomgång av ISO 9001 och möjlighet att träna din intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik.

I realistiska rollspel och praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag. Du lär dig att med motströmsteknik revidera ledningssystem samt utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, riskhantering, roller och mål.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, till exempel kvalitetsansvariga, inköpsansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om du saknar denna förkunskap rekommenderar vi att du först går vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper.

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen internrevision iso 9001 där ISO 9001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

.

internrevision kurs, internrevision utbildning

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 5.0, Leadership: 7.0, Strategic: 12.0

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 22 aug - 24 aug
 • 5 dec - 7 dec
 • 27 mar - 29 mar 2023
Online
 • 7 nov - 9 nov (16 800 kr)
 • 6 mar - 8 mar 2023 (16 800 kr)
Malmö
 • 19 sep - 21 sep
 • 13 feb - 15 feb 2023
Göteborg
 • 10 okt - 12 okt
 • 11 jan - 13 jan 2023
 • 24 apr - 26 apr 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision - ISO 9001

Program

Dag 1 09:00 - 19:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Varför görs internrevisioner, ständiga förbättringar
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 9001
 • Introduktion till styrning av verksamhetens processer
 • Revision av:
 • - Ledningen
 • - Dokumentstyrning
 • - Marknadsföring och försäljning
 • Praktikfall 1a: Att bli bekant med ISO 9001
 • Revision av:
 • - Resurshantering
 • - Konstruktion och produktutveckling
 • Revision av produktionsprocess, inköp, lager m.m.
 • Revision av förbättringsaktiviteter och mätning
 • Praktikfall 1b: Att bli bekant med ISO 9001
 • Självstudier

Dag 2 09:00 - 19:00

 • Genomgång av praktikfall 1
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomgång av praktikfall 2
 • Genomförande av internrevision
 • Rapportering; distribution av rapporter; uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter
 • Självstudier

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Genomgång av praktikfall 4
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 22 aug - 24 aug
 • 5 dec - 7 dec
 • 27 mar - 29 mar 2023
Online
 • 7 nov - 9 nov (16 800 kr)
 • 6 mar - 8 mar 2023 (16 800 kr)
Malmö
 • 19 sep - 21 sep
 • 13 feb - 15 feb 2023
Göteborg
 • 10 okt - 12 okt
 • 11 jan - 13 jan 2023
 • 24 apr - 26 apr 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Utbildningen har en bra disposition. Mycket på kort tid, precis som jag tycker en utbildning ska vara. Föreläsarna var kunniga och materialet gediget. Efter utbildningen står vi bättre förberedda och kan på ett mer objektivt sätt bedriva internrevisioner.

Per Carlsson, Svensk Kärnbränslehantering

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf