Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 30 mar - 1 apr 2020
 • 11 maj - 13 maj 2020
 • 1 jul - 3 jul 2020
Malmö
 • 24 aug - 26 aug 2020
Göteborg
 • 2 mar - 4 mar 2020
 • 20 apr - 22 apr 2020
 • 8 jun - 10 jun 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision - ISO 9001

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Du lär dig att med hjälp av motströmsteknik revidera ledningssystem och utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, roller och mål.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, t.ex kvalitetsansvariga, inköpsansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om inte, rekommenderar vi att du först går antingen "Verksamhetsledningssystem i praktiken - ISO 9001" eller "ISO 9001 Grundkurs". Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att dels ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer och dels att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du får agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper.

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 9001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider - R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 26 för Project Management Professional (PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®.

PMP and PgMP and The PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 30 mar - 1 apr 2020
 • 11 maj - 13 maj 2020
 • 1 jul - 3 jul 2020
Malmö
 • 24 aug - 26 aug 2020
Göteborg
 • 2 mar - 4 mar 2020
 • 20 apr - 22 apr 2020
 • 8 jun - 10 jun 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision - ISO 9001

Program

Dag 1 09:00 - 19:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Varför görs internrevisioner, ständiga förbättringar
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 9001
 • Introduktion till styrning av verksamhetens processer
 • Revision av:
 • - Ledningen
 • - Dokumentstyrning
 • - Marknadsföring och försäljning
 • Praktikfall 1a: Att bli bekant med ISO 9001
 • Revision av:
 • - Resurshantering
 • - Konstruktion och produktutveckling
 • Revision av produktionsprocess, inköp, lager m.m.
 • Revision av förbättringsaktiviteter och mätning
 • Praktikfall 1b: Att bli bekant med ISO 9001
 • Självstudier

Dag 2 09:00 - 19:00

 • Genomgång av praktikfall 1
 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomgång av praktikfall 2
 • Genomförande av internrevision
 • Rapportering; distribution av rapporter; uppföljning av internrevision
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter
 • Självstudier

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Genomgång av praktikfall 3
 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Genomgång av praktikfall 4
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning - frågor - diskussion

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 30 mar - 1 apr 2020
 • 11 maj - 13 maj 2020
 • 1 jul - 3 jul 2020
Malmö
 • 24 aug - 26 aug 2020
Göteborg
 • 2 mar - 4 mar 2020
 • 20 apr - 22 apr 2020
 • 8 jun - 10 jun 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Utbildningen har en bra disposition. Mycket på kort tid, precis som jag tycker en utbildning ska vara. Föreläsarna var kunniga och materialet gediget. Efter utbildningen står vi bättre förberedda och kan på ett mer objektivt sätt bedriva internrevisioner.

Per Carlsson, Svensk Kärnbränslehantering


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Läs mer

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf