kurs internrevision

Internrevision – ISO 9001

Kvalitet Revision Ledningssystem

Internrevisioner har utvecklats till att bli en aktivitet för att förbättra ett företags affärsprocesser från att tidigare ha varit ett sätt att undersöka hur väl en standard uppfylls. I denna intensiva och uppskattade utbildning får du inte bara en noggrann genomgång av ISO 9001 – du får träna din intervjumetodik och lära dig en vägvinnande presentationsteknik.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 krkr. (ex. moms)

 • Göteborg

  14 okt – 16 okt

  16 dec – 18 dec

  10 feb – 12 feb 2025

 • Stockholm

  19 aug – 21 aug

  11 nov – 13 nov

  13 jan – 15 jan 2025

 • Malmö

  16 sep – 18 sep

Berättigar till 24 PDU-poäng
OBS! Tillfället 15-17 april är fullbokat.

Innehåll

I realistiska rollspel och praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag. Du lär dig att med motströmsteknik revidera ledningssystem samt utifrån fokus på externa och interna kunder hitta förbättringar i arbetsmetoder, överlämningspunkter, riskhantering, roller och mål.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna kvalitetsrevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern revisionsverksamhet ska bedrivas för att hitta möjligheter till effektivisering, till exempel kvalitetsansvariga, inköpsansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om du saknar denna förkunskap rekommenderar vi att du först går vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper.

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 9001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Program

3 dagar

Utbildningen har en bra disposition. Mycket på kort tid, precis som jag tycker en utbildning ska vara. Föreläsarna var kunniga och materialet gediget. Efter utbildningen står vi bättre förberedda och kan på ett mer objektivt sätt bedriva internrevisioner.

Boka utbildning

Internrevision – ISO 9001

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 krkr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället