Hoppa till huvudinnehåll

CANEA WorkflowÄrendehantering

Ett ärendehanteringssystem som verkligen ger flyt i flödena.

Ta kontroll över processerna

Genom att skapa körbara processer i CANEA Workflow får du en bättre handläggning och koll på läget.
Strömlinjeformar arbetet

Skapar efterlevnad och säkrar att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information.

Fatta rätt beslut

Oslagbar överblick över processerna i realtid, med överskådliga rapporter och diagram.

Förbättra processerna

Ett processtöd som hela tiden anpassas till förändrade behov och krav ger dig optimala förutsättningar.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Samla alla processerna - och kör

CANEA Workflow är ett ärendehanteringssystem som automatiserar, kvalitetssäkrar och snabbar upp organisationens administrativa ärendeprocesser. Med det kraftfulla designverktyget kan du enkelt definiera och driftsätta processerna efter dina önskemål. Eftersom alla typer av ärendeprocesser hanteras får du all ärendehantering i ett och samma system.

Med analyser, statistik och rapporter får du en oslagbar överblick över ärendeprocesserna, realtidsstatus och ansvar. Inga ärenden hamnar längre mellan stolarna och du kan alltid fatta rätt beslut.

Enkelt att konfigurera

CANEA Workflow kan enkelt anpassas i takt med att dina processer förändras över tiden. Du kan på egen hand ändra all konfiguration, formulärlayout och regelverk kring processerna, utan inblandning från IT eller leverantören. Och du kan lika enkelt driftsätta nya processer när det behövs.

Vi använder CANEA Workflow

Hundratals organisationer inom många olika branscher har visat oss sitt förtroende. Läs om några av våra kunder här.

Husqvarna inför CANEA Workflow globalt

Effektivare avvikelseprocesser i nära samarbete med leverantörerna leder till ökad effektivitet och mindre strul. Husqvarna valde CANEA Workflow för ärendehantering efter en omfattande utvärdering.

Göteborg Roro driftsätter fler processer

När Göteborg Roro bytte ägare 2012 behövde terminalen ett nytt, mer flexibelt ärendehanteringssystem. Efter att ha utvärderat ett flertal alternativ föll valet på CANEA Workflow.

Höga krav i biotechbranschen gjorde att Repligen valde systemstöd från CANEA

Det ställs högre krav på ett ledningssystem i biotechbranschen än i många andra branscher, både på det som hanteras i systemet och på systemet i sig. För bioteknikföretaget Repligen landade valet därför på CANEA ONE.

Funktioner

Funktionalitet för all typ av ärendehantering och workflow. Enkel rapportering, tydlig överblick och bra analysverktyg skapar effektiva arbetsflöden.
functions

Rapportera enkelt

Fånga upp och starta ärendeprocesser genom att göra det enkelt för alla att skapa ärenden via elektroniska formulär. Möjliggör rapportering via exempelvis intranätet eller den publika webben. Ärenden kan även rapporteras via mobilapp.

Involvera alla

Integrera era leverantörer, kunder och partners i era affärsprocesser. CANEA Workflow gör det möjligt att samverka med alla i arbetsflödet på ett mer automatiserat sätt istället för att exempelvis skicka mail fram och tillbaka som sedan manuellt får hanteras.

Samarbeta och dela information

Via systemet finns möjlighet till samarbete via den sociala strömmen där inblandade kan föra en dialog angående ärendet direkt i systemet. Från strömmen kan man även kommunicera med externa parter såsom kund eller leverantör via den smarta mail-kopplingen. All dialog kring ett ärende i strömmen lagras tillsammans med ärendet.

Överblicka processerna

Med hjälp av de dynamiska och grafiska vyerna är det enkelt att överblicka processen i realtid och alla ärenden. Vyer kan exempelvis skapas för prioriterade, mina pågående, larmade och avslutade ärenden, helt efter era önskemål. Ställ även in gruppering, sortering, filtrering och kategorisering. Överblicksvyer kan vara publika och privata för användaren.

Ärendehanteringssystem

Ta ut statistik

Med hjälp av den interaktiva och visuella analysmotorn kan ni följa upp verksamheten och processerna i realtid på ett mycket effektivt sätt. Ta ut statistik och följ upp processernas ledtider, kostnader och andra KPI:er direkt i systemet. Analysverktyget låter er helt flexibelt skapa diagram och ta ut rapporter på önskat sätt.

Ärenden i mobilen

Gör det ännu enklare för alla medarbetare att arbeta med ärenden och följa status. Via den mobila appen kan ni enkelt rapportera in nya ärenden (inklusive bilder från mobilkameran), överblicka ärenden som pågår och diskutera kring ärenden. Mobilappen finns anpassad för både Android och iOS (iPhone).

Spårbarhet och historik

Alla åtgärder är spårbara i systemet och viktiga händelser i ärendena loggas med datum och tidsstämpel samt utförare. Detta ger bra koll på vad som skett historiskt. Till varje ärende finns en logg med historik där det är enkelt att följa alla ändringar som gjorts ändå ned på fältnivå.

Gör inställningar på egen hand

Systemet konfigureras direkt i webbläsaren med hjälp av den lättnavigerade designen. Formulärlayout, inställningar, flöden, affärslogik och regler ställs in för att passa era önskemål och den aktuella processens utformning. Detta kräver ingen IT-kompetens utan kan hanteras löpande direkt av verksamheten.

Koppla dokument

Till ärenden i systemet kan kopplas dokument och andra filer som hör till respektive ärenden. Dokument bifogas via enkel dra-och-släpp teknik. Filerna kan hanteras med funktioner för versionshantering, rättighetstyrning och online-visning.

Om något blir försenat

CANEA Workflow larmar om ärenden blir liggande för länge eller om åtgärdsdatum passerats. Ställ in gränser för ledtider för de olika stegen i ärendeflödet och få påminnelser via e-post eller larm via SMS (tilläggstjänst).

"Det känns jättebra att systemet är så konfigurerbart. Vi kan själva anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljningsfunktioner såsom vyer och mail-aviseringar. I takt med att vi driftsätter nya processer förstår vi i vilken stor utsträckning vi kan använda det för nya tillämpningar."

Kajsa Asker, HSEQ Manager, Göteborg Roro

Användningsområden

Vi på CANEA har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder åt våra uppdragsgivare sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter är vår framgångsfaktor för lösningar med många användningsområden!

Ärendehantering

Ärendehantering – eliminerar tidstjuvar! Hitta ditt företags dolda förbättringspotential genom effektivisering och automatisering av alla typer av administrativa processer.

Avvikelsehantering & system för avvikelsehantering

Avvikelsehantering - möjlighet till förbättring! Grunden till en framgångsrik hantering av avvikelser är enkel rapportering, effektivt flöde och tydlig uppföljning.

Reklamationshantering

Reklamationshantering - vårda och behåll kunderna! En väl fungerande hantering av reklamationer är kritisk för bra kundrelationer och minskade kostnader.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg