Tillbaka
Att leda andra chefer - tre tips

Är det skillnad på att leda chefer och att leda icke-chefer? Den frågan är viktig att ställa sig när man gör förflyttningen uppåt i en organisation och börjar leda andra chefer. 

När vi frågar våra uppdragsgivare om vilka skillnader de ser så brukar vi få svaren att när det gäller att leda chefer så är det särskilt viktigt med:  

  • Mer fokus på vision, strategier och mål.
  • Använda coachning som ledarverktyg i ännu större utsträckning.
  • Vara medveten om att dina handlingar påverkar så många fler.
  • Vikten av att gå via cheferna.
  • Lita på att de underställda cheferna förmedlar oförvanskade budskap.

Begreppen direkt och indirekt ledarskap brukar användas för att särskilja ledarskapet. När man utövar ett direkt ledarskap, det vill säga när man leder direktrapporterande medarbetare, kan man jobba med kommunikation och dialog, ansikte mot ansikte, och på så vis bygga en relation. När man däremot leder indirekt via andra chefer, projektledare, förändringsledare med flera, kan man inte bygga relationer på samma sätt utan det blir mer envägskommunikation och man behöver därför säkerställa en bra relation och ett högt förtroende för dem som för ditt budskap vidare.

 

New call-to-action

Tre tips när du leder chefer:

  1. Var en förebild – "som chef står du alltid i rampljuset" är ett uttryck som brukar användas i ledarskapsutveckling generellt och när du leder genom andra blir detta ännu viktigare. Viktiga frågor att reflektera över: Hur bygger du upp förtroende? Hur bidrar du till den gemensamma kulturen? Hur visar du uppskattning?

  2. Kommunicera tydligt – den klassiska viskningsleken känner vi alla till, så vi vet hur information kan förvanskas längs vägen. Förmedla vision och riktning och fundera på hur du kan bygga motivation genom detta. Säkerställ att de du jobbar med delar din bild och kan ta den vidare. Har de vad de behöver för att föra budskapet vidare? Ett vanligt scenario som vi möter vid förändringar är att de chefer som ska leda förändringarna inte fått tillräckligt med tid att själva bearbeta det hela genom att bli lyssnade på och kunna ställa frågor.

  3. Stötta de du leder och gå inte förbi dem – som överordnad chef kan du på mycket kort tid urholka en underställd chefs mandat. Självklart ska du som överordnad chef kunna prata med alla medarbetare men gör medvetna val kring vilka frågor du diskuterar med vem. Fundera över vilka du behöver bygga mer relation med för att vederbörande ska kunna fungera som en effektiv mellanchef.

 

Karolina-kronander
Karolin Kronander

Karolin har mångårig erfarenhet från organisationsutveckling i både internationella och svenska bolag från olika branscher. Hon har stor vana av att stötta ledningsgrupper och chefer i förändringsledning, teamutveckling och i individuell coachning.

Efter många år som analytiker av medarbetardata har hon gedigen kunskap om organisatoriska utmaningar och hur dessa kopplar till företags strategiska målsättningar. Karolin har förmågan och modet att utmana grupper och identifiera vad som behöver åtgärdas för att verklig förändring ska uppstå. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare inom sitt expertområde.

 

Intresserad av att läsa mer på samma ämne? Kika även på dessa artiklar:

Även ledningsgrupper kan behöva lite ledning

Vilken typ av ledningsgrupp är ni?