Tillbaka
Flexibilitet och kontroll med CANEA ONE

Föreställ dig ett kvalitetsledningssystem som du enkelt kan underhålla och uppdatera själv, samtidigt som systemet utvecklas i takt med din verksamhet. Den modulära uppbygnaden av CANEA ONE erbjuder just deten plattform med kraftfulla moduler som man kan lägga till när produkterna förbättras och företaget växer. Särskilt inom life science-sektorn är det ofta en utmaning att hålla dokument och processer uppdaterade för att uppfylla de lagstadgade kraven. CANEA ONE tillhandahåller den dokument-, process- och arbetsflödeshantering som som kvalitetsexperter förväntar sig, men hanteringen kan även integreras med affärshanteringssystemet 

Kärnan i ett eQMS  

Modulerna i CANEA ONE-plattformen kan kombineras fritt och kompletteras vid behov. De utgörs av: CANEA Document, CANEA Process, CANEA Workflow, CANEA Strategy och CANEA Project.  

För ett life science-företag kan betydelsen av GDP (Good Documentation Practices) och dokumenthantering inte underskattas. CANEA Document behandlar ett dokuments alla stadier: framtagning, versionshantering, granskning, godkännande, publicering och slutligen arkivering. Denna funktionalitet i kombination med inbyggda funktioner för efterlevnad, som elektroniska signaturer, är avgörande för att ett life science-företag ska kunna följa kraven från till exempel FDA eller något annat kontrollorgan. CANEA Document gör dokumenten kompatibla och tillgängliga för revision.  

När ett företag väl har förstått hur ett eQMS fungerar, inser man snabbt fördelarna med att kartlägga sina processer för att förstå HUR dokumenten ska hanteras. Vilka är processerna och var passar de olika dokumenten in? Det är här CANEA Process kommer in i bilden. Modulen använder sig av processmodellering, det vill säga kartläggning och visualisering av processer. Det hjälper företaget att identifiera processer och aktiviteter som säkerställer kvaliteten. Och att identifiera vem som är ansvarig för vad. 

Med dokument och processer på plats blir det naturligt att vilja hantera hela arbets- eller ärendeflöden. Med CANEA Workflow kan man digitalisera och effektivisera ärendeflödena för att säkerställa att överlämningar av information, processer och dokument sker korrekt och till rätt personer. Dessutom får man en översikt över samtliga ärenden i realtid och kan anpassa dem efter behov. När man till exempel hanterar Corrective And Preventative Actions (CAPA) inom life science-företag vill man försäkra sig om att ärenden inte försvinner eller glöms bort, något som Workflow-modulen säkerställer. Arbets-/ärendeflödesmodulen är också användbar för att hantera risker och revisioner. 

Life science-företag som använder och kombinerar dessa tre moduler får en stark eQMS-grund för sin kvalitetssäkring. 

 

Från enskilda bestämmelser till en holistisk verksamhetsstyrning 

Man kan emellertid nå längre än till att enbart uppfylla de lagstadgade kraven. Med CANEA ONE kan man utveckla både sin organisation och verksamhet. CANEA Strategy-modulen hjälper till att strukturera och aktivera strategin. Balanserade styrkortsmodellen, som definierar strategins viktigaste mål och mätparametrar, kan kopplas till de olika processerna. Frågor som hur väl företaget presterar, om man levererar enligt KPI:erna eller om det är problem med någon av processerna, kan besvaras med hjälp av strategimodulen. Och med hjälp av ärende- och processmodulerna kan man vidta de kort- och långsiktiga åtgärder som krävs för att leverera enligt KPI:erna 

CANEA Project gör det möjligt för life science-företag att effektivt hantera och genomföra enskilda projekt samt övervaka, kontrollera och prioritera flera projektportföljer. Med all projektinformation på ett och samma ställe har de anställda en och samma kontaktpunkt för såväl tillgången till information som anpassningen av arbetssätt. Strategi- och projektverktygen ger organisationen en kraftfull plattform för affärshanteringen, vilket alla drar nytta av.  

Andra delar av företaget kommer att inse att de också måste hantera sina dokument eller utveckla dem för beslutsstöd eller hantering av leverantörer. Verksamheten går med andra ord från att använda CANEA ONE som ett eQMS för en del av organisationen till att bli ett affärshanteringssystem som stödjer hela företaget. 

 

Okomplicerad och kostnadseffektiv integration 

CANEA ONE-modulerna är lätta att underhålla. Man behöver inte oroa sig för kodning, utan kan konfigurera och ändra efter behov. Dessutom kan man lägga till nya funktioner, användare och licenser allteftersom behoven förändras, vilket betyder att man har full kontroll över sitt affärssystem. Det gör CANEAONE till en framtidssäker och flexibel lösning lika lätt att använda som en licensnyckel. 

Och eftersom man sparar in på konfiguration, hantering och konsulthjälp, när man själv ändrar eller uppdaterar systemet efter installation och driftsättning, blir modulerna kostnadseffektiva. Med tanke på lösningens långa livslängd blir det en rejäl besparing samtidigt som systemet alltid är uppdaterat.  

gratis guide life sciences eQMS

Ta del av kundupplevelsen 

Det globala bioteknikföretaget Repligen är ett av alla företag som använder CANEA ONE. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudområden, nämligen proteiner, filtrering, kromatografi och analys. 

 

"Från min sida som kvalitetschef är det en stor fördel att jag lätt kan få överblick. Idag är det mycket enklare att få sammanställningar och att ta ut statistik ur systemet. Det flesta kom igång snabbt med CANEA ONE eftersom det är lättanvänt. Det kan vara knepigt att få ett helhetsgrepp med manuella system och listor i Excel. Med CANEA ONE kan man sortera informationen bättre och därmed också se andra och nya samband som man inte har tänkt på tidigare, bara genom att sitta och leka lite med siffrorna. 

"Systemet hjälper oss också vid inspektioner av ISO-organ och kunder. Det är bara positivt från alla perspektiv. Vi kan snabbt och enkelt komma åt all information som efterfrågas. Det är bara att plocka fram! 

 – Anna Åkesson, Quality Manager på Repligen

 

Vill du också ha ett modernt eQMS och en mer holistisk överblick över din verksamhet?  
Läs mer om hur CANEA ONEs lösningar kan optimera din affärshantering.