Hoppa till huvudinnehåll

Ärendehantering

Ärendehantering – eliminerar tidstjuvar! Hitta ditt företags dolda förbättringspotential genom effektivisering och automatisering av alla typer av administrativa processer.

Alla organisationer behandlar olika typer av ärenden som involverar flera personer, avdelningar och processer innan det är färdigbehandlat. Ju större organisation, desto större risk för kommunikationsproblem och andra kvalitetsbrister. Om kommunikationen sker från mun till mun leder det lätt till missuppfattningar. Om inte ärendet dokumenteras riktigt, är det lätt att information om specifika ärenden tappas bort.

Ett ärendehanteringssystem är en komplett lösning vars mål är att effektivisera och koordinera produktionsflöden, samarbetsprocesser och administrativa flöden av olika slag. Ärendehanteringsmotorn i lösningen, som sköter flödet av ärenden, ser till att ansvaret och all relevant information i ett ärende alltid hamnar hos rätt person i rätt tid.

Fördelar

Det finns ofta stora möjligheter till förbättringar av en organisations olika administrativa processer. De vanligaste drivkrafterna till att använda ett ärendehanteringssystem är:

  • Ökad produktivitet genom effektivisering av processen.
  • Eliminering av väntetider och fördröjningar.
  • Minskade kostnader genom mindre resursåtgång.
  • Kvalitetsförbättringar såsom förbättrad precision, konsekvent agerande och att tidsgränser hålls.
  • Ökad kundservice genom lättillgänglig information.
  • Underlättar processförbättringar.
  • Ökad kontroll över processen genom övervakning och uppföljning.

ärendehantering, ärendehanteringssystem

Användningsområden

Exempel på processer och ärendeflöden med stor effektiviseringspotential:

CANEA har stor erfarenhet av att förbättra och utveckla kundunika processer i samband med införandet av en rationell ärendehantering.

Läs mer om CANEA Workflow som ärendehanteringssystem här!

CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss