Karriär

Software development

Vill du vara med och förädla vårt ledningssystem CANEA ONE?

100% fokus på utveckling av produkt , team och dig som individ

Utveckling är vår passion. I utvecklingsteamet handlar det om att kontinuerligt förädla vår produkt CANEA ONE, inom alla tänkbara områden, men även att utveckla våra arbetssätt och oss själva som individer.  

CANEA ONE är en standardprodukt inom området verksamhetssystem som skapar verklig nytta hos våra kunder genom att stärka deras förmåga att samarbeta, kommunicera och strukturera sitt arbete.

canea-one-logo-dots-black

CANEA ONE är ett av få standardsystem på marknaden som verkligen kan leverera en helhet inom området verksamhetsledning. Det innebär att organisationer kan hantera allt från strategier och mål till implementeringen av desamma i den dagliga verksamheten. 

CANEA ONE kommer att stödja hundratusentals användare på den resan och vår uppgift är att kontinuerligt och långsiktigt förädla CANEA ONE ur alla tänkbara perspektiv – som att uppdatera med ny teknik, skapa nya funktioner och slipa på de som redan finns.  

Förverkligar strategier och skapar förståelse och engagemang hos medarbetarna genom kopplingarna till den dagliga verksamheten.

Ökar förmågan att leverera bestående resultat och maximerar nyttan av gjorda investeringar.

Visualiserar processer och gör verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga och aktuella.

Frigör tid till den egentliga verksamheten genom bättre överblick och smidigare handläggning av ärenden.

Säkerställer att rätt information finns på rätt plats och kan hanteras rätt person.

karriar-it-systemutveckling-teamet

Teamet

Vårt team består av mycket kompetenta individer – det gäller både de med mer än 15 års erfarenhet och de som är nya i branschen – och alla förväntas bidra till att vi som grupp blir bättre på det vi gör. Med agila arbetssätt, korta återkopplingsloopar och en stor portion hjälpsamhet kan alla bidra till grymma leveranser och samtidigt växa i sina respektive roller.  

Eftersom organisationer förändras så anser vi att det är viktigt att löpande förändra och förbättra våra arbetssätt och processer. Alla i teamet kan vara med och påverka hur vi driver vår verksamhet framåt. Men om arbetssätt och processer är viktiga, så är kultur ännu viktigare. Det är i en kultur med transparens, där det är OK att göra fel ibland, som lärande och innovation uppstår. 

karriar-it-systemutveckling-du-som-individ

Du som individ

Förstklassiga lösningar, hög produktkvalitet och ”clean code” lönar sig. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa tekniskt hållbara lösningar som ska vara lätta att vidareutveckla även tre år senare. Det kräver att vi reflekterar över den kod vi skapar – individuellt, genom kodgranskning och tillsammans med kompetenta kollegor. Det gör oss till bättre systemutvecklare.  

Men ibland måste man få utlopp för sin kreativitet och experimentlust för att lära sig nya saker och växa ytterligare som systemutvecklare. Det får vi på våra ”labbdagar” då vi vid ett antal tillfällen per år samlas på ett konferenshotell och utvecklar det som varje individ brinner för, i helt valfria projekt, samtidigt som vi har det trevligt tillsammans. 

Låter det intressant för dig? Vi vill kontinuerligt fortsätta växa och har ett antal lediga tjänster.

Josefine Älventorp_sv_low

Boka möte med mig

Boka ett möte med Josefine Älventorp, Talent Acquisition Specialist, och ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss på CANEA.