utbildning-agilt-lean-six-sigma

Förbättringsarbete –
Agilt Lean Six Sigma

Lean Agil Processer och Effektivisering Six Sigma

Kontinuerligt förbättringsarbete är en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Utbildningen ger dig kunskap och träning i förbättringskoncepten Agilt, Lean och Six Sigma samt de verktyg som används.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    16 sep – 18 sep

    22 jan – 24 jan 2025

  • Stockholm

    18 nov – 20 nov

Berättigar till
23 PDU-poäng

Innehåll

Agilt, Lean och Six Sigma är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och -kostnader samtidigt som effektiviteten och kundnöjdheten ökar. Utbildningen förklarar skillnaderna och likheterna mellan de tre koncepten och hur du som deltagare sedan kan välja vad som passar just din organisation.

Fokus ligger på att förmedla kunskap via verklighetsbaserade praktikfall och träning i de verktyg som de tre koncepten vilar på, såsom 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/QM, JIT och Kanban.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska delta i organisationens förbättringsarbete, till exempel du som är verksamhetsutvecklare, produktionstekniker, processägare, kvalitetschef, produktionschef, logistikansvarig eller projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, viss kännedom om och erfarenhet av kvalitets- eller förbättringsarbete är dock en fördel.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Målet med utbildningen är att du, efter avklarad utbildning, ska kunna välja de delar inom varje koncept som passar din organisation samt välja ”rätt” metoder och förbättringsverktyg i olika situationer.

Program

3 dagar

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Utbildningen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten.

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
23.0 PDUs. 

Boka utbildning

Förbättringsarbete –
Agilt Lean Six Sigma

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället