Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 4 okt - 6 okt (16 300 kr)
Göteborg
 • 31 jan - 2 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Utbildningen förklarar skillnader och likheter mellan dessa tre koncept och hur du som deltagare sedan kan välja vilka delar som passar just den egna organisationen.

Fokus ligger på att förklara och genom verklighetsbaserade praktikfall ge träning i de verktyg som alla tre koncepten vilar på som 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/QM, JIT och Kanban.

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska delta i organisationens förbättringsarbete t.ex. verksamhetsutvecklare, produktionstekniker, processägare, kvalitetschefer, produktionschefer, logistikansvariga, projektledare, m.fl.

Vilka förkunskaper krävs?

Det ställs inga formella krav på förkunskaper för denna utbildning. Viss kännedom om och erfarenhet av kvalitets- och/eller förbättringsarbete underlättar dock för deltagaren att få fullt utbyte av utbildningen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt i olika förbättringskoncept och kunskap och träning i olika metoder och förbättringsverktyg. Målet med utbildningen är att du, efter avklarad utildning, ska kunna välja de delar inom varje koncept som passar den egna organisationen samt välja ”rätt” metoder och förbättringsverktyg i olika situationer och lyckas med en effektiv implementering av förbättringsarbetet.

Övrig information

Vi är godkänd av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 23 för PMP/PgMP.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 4 okt - 6 okt (16 300 kr)
Göteborg
 • 31 jan - 2 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Program

Dag 1 09:00 - 18:15

 • Introduktion till förbättringsarbete
 • Kaffe
 • Lean
 • Lunch
 • forts Lean
 • Agile
 • Övning: Mini-Leanspel
 • Six Sigma
 • Kaffe
 • Praktikfall: DMAIC – del 1
 • Frukt
 • 7+7 vanliga förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 18.00

 • Återblick dag 1
 • Värdeflödeskartläggning
 • Praktikfall: Värdeflödeskartläggning
 • Kaffe
 • forts. Praktikfall: Värdeflödeskartläggning
 • Ställtidsreducering (SMED)
 • 5S
 • Lunch
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Praktikfall: DMAIC – del 2
 • Kaffe
 • Riskhantering
 • Praktikfall: DMAIC – del 3
 • Frukt
 • Praktikfall: Att välja rätt förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 08:00 - 16.30

 • Återblick dag 2
 • Mål, nedbrytning och uppföljning
 • Praktikfall: Att sätta mål
 • Kaffe
 • Organisation för förbättring
 • Hantering av förändringar
 • Praktikfall: Implementering av förändringar
 • Lunch
 • Agila arbetsmetoder inom förbättringsarbete
 • Praktikfall: Retrospective del 1
 • Kaffe
 • Forts. Agila arbetsmetoder inom förbättringsarbete
 • Praktikfall: Retrospective del 2
 • Framtidsspaning & diskussion om framtidens förbättringsarbete
 • Quiz
 • Sammanfattning och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 4 okt - 6 okt (16 300 kr)
Göteborg
 • 31 jan - 2 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma" var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Utbildningen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten.

Fredrik Währborg, Kvalitetschef, Husqvarna AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf