Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 20 jun - 22 jun (16 300 kr)
Göteborg
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar. Utbildningen förklarar skillnader och likheter mellan dessa tre koncept och hur du som deltagare sedan kan välja vilka delar som passar just den egna organisationen.

Fokus ligger på att ge kunskap om och genom verklighetsbaserade praktikfall ge träning i de verktyg som alla tre koncepten vilar på, koncept så som 5S, SMED, DMAIC, SPC, VSM, 7QC/QM, JIT och Kanban.

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska delta i organisationens förbättringsarbete, till exempel du som är verksamhetsutvecklare, produktionstekniker, processägare, kvalitetschef, produktionschef, logistikansvarig eller projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, viss kännedom om och erfarenhet av kvalitets- eller förbättringsarbete är dock en fördel.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Målet med utbildningen är att du, efter avklarad utbildning, ska kunna välja de delar inom varje koncept som passar din organisation samt välja ”rätt” metoder och förbättringsverktyg i olika situationer.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.
Utbildningen berättigar till följande:
23.0 PDUs. Technical: 7.0, Leadership: 7.0, Strategic: 9.0
.
.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 20 jun - 22 jun (16 300 kr)
Göteborg
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Program

Dag 1 09:00 - 18:15

 • Introduktion till förbättringsarbete
 • Kaffe
 • Lean
 • Lunch
 • forts Lean
 • Agile
 • Övning: Mini-Leanspel
 • Six Sigma
 • Kaffe
 • Praktikfall: DMAIC – del 1
 • Frukt
 • 7+7 vanliga förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 18.00

 • Återblick dag 1
 • Värdeflödeskartläggning
 • Praktikfall: Värdeflödeskartläggning
 • Kaffe
 • forts. Praktikfall: Värdeflödeskartläggning
 • Ställtidsreducering (SMED)
 • 5S
 • Lunch
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Praktikfall: DMAIC – del 2
 • Kaffe
 • Riskhantering
 • Praktikfall: DMAIC – del 3
 • Frukt
 • Praktikfall: Att välja rätt förbättringsverktyg
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 08:00 - 16.30

 • Återblick dag 2
 • Mål, nedbrytning och uppföljning
 • Praktikfall: Att sätta mål
 • Kaffe
 • Organisation för förbättring
 • Hantering av förändringar
 • Praktikfall: Implementering av förändringar
 • Lunch
 • Agila arbetsmetoder inom förbättringsarbete
 • Praktikfall: Retrospective del 1
 • Kaffe
 • Forts. Agila arbetsmetoder inom förbättringsarbete
 • Praktikfall: Retrospective del 2
 • Framtidsspaning & diskussion om framtidens förbättringsarbete
 • Quiz
 • Sammanfattning och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 20 jun - 22 jun (16 300 kr)
Göteborg
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma" var absolut en av de bästa kurser jag har gått! Utbildningen var väl sammansatt och gav en mycket god insikt i olika verktyg för förbättring och hur de kan användas i praktiken. Allt kändes verksamhetsnära och direkt applicerbart i den egna verksamheten.

Fredrik Währborg, Kvalitetschef, Husqvarna AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledning

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker, arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildning ger dig kunskapen som krävs för att kunna bygga ett strukturerat verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf