Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 10 mar - 12 mar 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt arbetar som revisor hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna avancerade utbildning bygger på att man har gått utbildningen "Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course" med godkänt resultat och har någon erfarenhet av miljöarbete. Den syftar till att deltagarna ska bli revisionsledare för miljöledningssystem.

Observera att utbildningen endast ger dig den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav (exempelvis på revisionserfarenhet) för att du ska kunna registrera dig.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge blivande andra- och tredjepartsrevisorer tillräcklig revisionsutbildning i miljöledning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Utbildningen ska säkerställa att du som fullföljer utbildningen på ett framgångsrikt sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra andra- och tredjepartsrevisioner.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770. Det innebär att deltagaren efter genomgången utbildning med godkänt resultat har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor” inom miljö.

Övrig information

Hemuppgift

Cirka två veckor före utbildning får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid. En ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar utspridda på ett antal dagar.

Vår utbildning "ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor. Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap.

Utbildningen ges på svenska.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 10 mar - 12 mar 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Ledningssystem och hållbar affärsutveckling
 • Allmän miljökunskap och hållbar utveckling
 • Miljöaspekter
 • Praktikfall 1: Ett företags miljöpåverkan
 • ISO 14000-serien
 • Praktikfall 2: PDCA-cykeln och ISO 14001
 • ISO 14001- kraven
 • Praktikfall 3a: Att tolka ISO 14001
 • Självstudier

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Repetition och återkoppling från dag 1
 • forts. Praktikfall 3a: Att tolka ISO 14001
 • Miljörevisioner
 • Gruppdiskussion kring hemuppgiften
 • Praktikfall 4: Rundvandring
 • Praktikfall 5: Revisionsplan
 • Praktikfall 6a: Dokumentgranskning och checklistor
 • Övningsprov och självstudier

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Genomgång av övningsprov, repetition och återkoppling från dag 2
 • Praktikfall 6b: Revisionsintervjuer
 • Praktikfall 6c: Revisionsslutsatser
 • Praktikfall 6d: Avslutningsmöte
 • Utvärdering och frågor
 • Prov

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 10 mar - 12 mar 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag hade behov av att stärka mina kunskaper om gällande miljölagstiftning i min roll som revisor av ledningssystem. Kursen är, liksom tidigare CANEA-kurser jag gått, mycket väl strukturerad och ger på kort tid god kännedom om gällande lagstiftning och god vägledning om hur de ska tolkas och tillämpas både för användare och revisorer. Kursledaren var mycket kunnig och ger många verkliga exempel från företag och bedömningar av myndigheter. Många bra tips från kursledaren om hur man som användare skall planera, genomföra och revidera lagefterlevnad Kurspärmen är mycket omfattande och fungerar som en god referens när jag nu förbereder mina ISO 14001 revisioner. Vill nog påstå att bara pärmen är värd kursavgiften!

Tibor Lakatos, Lead Auditor, Martib Consulting AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Läs mer

Företagsstrategi i praktiken

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Läs mer

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf