utbildning_ems_iso14001_2015_auditor_conversion

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Miljö Revision Certifiering/Diplomering Ledningssystem

Denna avancerade och IRCA-certifierade utbildning ger dig den kunskap som krävs för att bli certifierad revisionsledare för miljöledningssystem.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
20 800 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    3 mar – 5 mar 2025

Berättigar till
-

Innehåll

Under utbildningen får du kunskap om miljöledningssystem, ISO 14001 och vad som är specifikt för miljörevision. Men framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Observera att utbildningen endast ger dig den revisionsutbildning du behöver och att IRCA ställer andra krav på till exempel revisionserfarenhet för att du ska kunna ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor” inom miljöområdet.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag eller arbetar som revisor hos certifieringsorgan. Personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning är avancerad och bygger på att du gått en IRCA-certifierad Lead Auditorutbildning med godkänt resultat samt har tidigare erfarenhet av miljöarbete. Om du inte har gått någon IRCA-certifierad Lead Auditorutbildning sedan tidigare rekommenderar vi att du går vår utbildning ”QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor ”.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare tillräckligt med kunskap för att kunna utföra andra- och tredjepartsrevisioner samt ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor” inom miljö.

Övrig information

En CQI och IRCA-certifierad utbildning

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770. Det innebär att deltagaren efter genomgången utbildning med godkänt resultat har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor” inom miljö.

Hemuppgift

Cirka två veckor före utbildning får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid. En ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar utspridda på ett antal dagar.

MIS granskad

Vår utbildning "ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor. Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap.

Utbildningen ges på svenska.

Program

3 dagar

Jag hade behov av att stärka mina kunskaper om gällande miljölagstiftning i min roll som revisor av ledningssystem. Kursen är, liksom tidigare CANEA-kurser jag gått, mycket väl strukturerad och ger på kort tid god kännedom om gällande lagstiftning och god vägledning om hur de ska tolkas och tillämpas både för användare och revisorer. Kursledaren var mycket kunnig och ger många verkliga exempel från företag och bedömningar av myndigheter. Många bra tips från kursledaren om hur man som användare skall planera, genomföra och revidera lagefterlevnad Kurspärmen är mycket omfattande och fungerar som en god referens när jag nu förbereder mina ISO 14001 revisioner. Vill nog påstå att bara pärmen är värd kursavgiften!

Boka utbildning

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Längd: 3 dagar

Pris: 20 800 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället