Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Bjertorp
 • 2 nov - 6 nov 2020
 • 8 feb - 12 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt revisorer hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare på denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs

Du ska ha viss förkunskap om innehåll, tillämpning och införande av ISO 9000-serien. Om inte, rekommenderar vi någon av utbildningarna "Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001" eller "ISO 9001 Grundkurs".

Observera att utbildningen endast ger den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav (exempelvis på revisionserfarenhet) för att du ska kunna registrera dig.

Efter varje utbildningsdag behövs ca 2 h repetition och fördjupningsstudier.

Testa dina kunskaper för att se om du är redo för denna utbildning!

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som blivande internrevisor, leverantörsbedömare och certifieringsrevisor tillräcklig revisionsutbildning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Utbildningen ska säkerställa att du som deltagare, som fullföljer utbildningen på ett framgångsrikt sätt, har tillräckliga kunskaper för att utföra andra och tredjepartsrevisioner.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att deltagaren, efter genomgången utbildning med godkänt resultat, har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli IRCA Registered Lead Auditor inom kvalitet.

Övrig information

Internatmiljö

Utbildningen drivs i internatmiljö på Bjertorp Slott i Kvänum. Helpension (7 900 SEK exkl moms) tillkommer på utbildningsavgiften. Det finns möjlighet att komma redan på söndag kväll (905 SEK exkl moms tillkommer). Vid avbokning utav boende gäller de avbokningsregler som CANEA har med Bjertorp. För mer information ta kontakt med utbildningsavdelningen 010-459 00 11.

Hemuppgift

Cirka två veckor före utbildningen får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid, en ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar, utspridda på ett antal dagar.

Utbildningen ges på svenska.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Bjertorp
 • 2 nov - 6 nov 2020
 • 8 feb - 12 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Program

Dag 1 09:00 - 19.30

 • Introduktion
 • Förståelse för ISO 9001
 • Bakgrund till revisioner
 • Praktikfall

Dag 2 08:00 - 19:30

 • Förberedelser
 • Planering
 • Praktikfall

Dag 3 08:00 - 19:30

 • Genomförande av revision
 • Avvikelserapportering
 • Intervjuteknik
 • Praktikfall och rollspel

Dag 4 08:00 - 23:00

 • Rapportering av revisionsresultat
 • Avslutningsmöte
 • Rollspel
 • Övningsprov

Dag 5 08:00 - 15:00

 • Korrigerande åtgärder
 • Uppföljning
 • Prov, avslutning

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 27 800 kr. (ex. moms)
Bjertorp
 • 2 nov - 6 nov 2020
 • 8 feb - 12 feb 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Den ger revisorer en bra och bred bas att stå på och man lär sig på djupare plan hur man bör agera som revisor. Utbildningen ger därför ett mervärde och deltagarna får kunskaper som de sedan kan ta med sig till sina företag för att sedan få fram realistiska förbättringsförslag i verksamheten.

Ann-Charlotte Stridbeck, Global Quality System Manager, Volvo GTT


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Företagsstrategi i praktiken

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf