Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 600 kr
Bjertorp
 • 24 okt - 28 okt
 • 16 jan - 20 jan 2023
 • 20 mar - 24 mar 2023
 • 8 maj - 12 maj 2023
 • 14 aug - 18 aug 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att utbildningsdeltagare med tillräcklig revisionserfarenhet och ett godkänt resultat kan ansöka om att bli ’IRCA Registered Lead Auditor’.

Utbildningen ska säkerställa att du som deltagare har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra andra och tredjepartsrevisioner. Genom arbete med praktikfall ger utbildningen mycket omfattande träning i hur en revision bör genomföras.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt revisorer hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare på denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs

Du ska ha viss förkunskap om innehåll, tillämpning och införande av ISO 9000-serien. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Observera att utbildningen endast ger den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav, på exempelvis revisionserfarenhet, för att du ska kunna registrera dig.

Testa dina kunskaper för att se om du är redo för denna utbildning!

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som blivande internrevisor, leverantörsbedömare och certifieringsrevisor en god revisionsutbildning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Målet med utbildningen är att du som deltagare har tillräckliga kunskaper för att utföra andra och tredjepartsrevisioner.

lead auditor utbildning IRCA-certifiering, irca kursDetta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att deltagaren, efter genomgången utbildning med godkänt resultat, har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli IRCA Registered Lead Auditor inom kvalitet.

Övrig information

Internatmiljö

Utbildningen drivs i internatmiljö på Bjertorp Slott i Kvänum. Helpension (7 900 SEK exkl moms) tillkommer på utbildningsavgiften. Det finns möjlighet att komma redan på söndag kväll (905 SEK exkl moms tillkommer). Vid avbokning utav boende gäller de avbokningsregler som CANEA har med Bjertorp. För mer information ta kontakt med utbildningsavdelningen 010-459 00 11.

Hemuppgift och självstudier

Cirka två veckor före utbildningen får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid, en ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar, utspridda på ett antal dagar.

Efter varje utbildningsdag behövs ca 2 h repetition och fördjupningsstudier.

Utbildningen ges på svenska.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 600 kr
Bjertorp
 • 24 okt - 28 okt
 • 16 jan - 20 jan 2023
 • 20 mar - 24 mar 2023
 • 8 maj - 12 maj 2023
 • 14 aug - 18 aug 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Program

Dag 1 09:00 - 19.30

 • Introduktion
 • Förståelse för ISO 9001
 • Bakgrund till revisioner
 • Praktikfall

Dag 2 08:00 - 19:30

 • Förberedelser
 • Planering
 • Praktikfall

Dag 3 08:00 - 19:30

 • Genomförande av revision
 • Avvikelserapportering
 • Intervjuteknik
 • Praktikfall och rollspel

Dag 4 08:00 - 23:00

 • Rapportering av revisionsresultat
 • Avslutningsmöte
 • Rollspel
 • Övningsprov

Dag 5 08:00 - 15:00

 • Korrigerande åtgärder
 • Uppföljning
 • Prov, avslutning

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 600 kr
Bjertorp
 • 24 okt - 28 okt
 • 16 jan - 20 jan 2023
 • 20 mar - 24 mar 2023
 • 8 maj - 12 maj 2023
 • 14 aug - 18 aug 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Den ger revisorer en bra och bred bas att stå på och man lär sig på djupare plan hur man bör agera som revisor. Utbildningen ger därför ett mervärde och deltagarna får kunskaper som de sedan kan ta med sig till sina företag för att sedan få fram realistiska förbättringsförslag i verksamheten.

Ann-Charlotte Stridbeck, Global Quality System Manager, Volvo GTT

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad IRCA-certifierad utbildning som syftar till att ge dig som deltagare kunskapen som krävs för att bli certifierad revisionsledare för miljöledningssystem.

Företagsstrategi i praktiken

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf