irca kurs, lead auditor utbildning

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Kvalitet Revision Certifiering/Diplomering Ledningssystem

Denna CQI- och IRCA-certifierade kurs är en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Med hjälp av praktikfall får du en gedigen träning i hur revisioner bör genomföras. Blir du godkänd, samt har tillräcklig erfarenhet, kan du därefter ansöka om att bli IRCA Registered Lead Auditor. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
5 dagar

Pris:
30 200 kr. (ex. moms)

Extranatt (valfri):
1375kr. (ex. moms)

 • Bjertorp

  2 sep – 6 sep

  18 nov – 22 nov

  20 jan – 24 jan 2025

  24 mar – 28 mar 2025

  19 maj – 23 maj 2025

Innehåll

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att utbildningsdeltagare med tillräcklig revisionserfarenhet och ett godkänt resultat kan ansöka om att bli ’IRCA Registered Lead Auditor’.

Utbildningen ska säkerställa att du som deltagare har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra andra och tredjepartsrevisioner. Genom arbete med praktikfall ger utbildningen mycket omfattande träning i hur en revision bör genomföras.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt revisorer hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare på denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs

Du ska ha viss förkunskap om innehåll, tillämpning och införande av ISO 9000-serien. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Observera att utbildningen endast ger den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav, på exempelvis revisionserfarenhet, för att du ska kunna registrera dig.

Testa dina förkunskaper här!

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som blivande internrevisor, leverantörsbedömare och certifieringsrevisor en god revisionsutbildning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Målet med utbildningen är att du som deltagare har tillräckliga kunskaper för att utföra andra och tredjepartsrevisioner.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att deltagaren, efter genomgången utbildning med godkänt resultat, har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli IRCA Registered Lead Auditor inom kvalitet.

Övrig information
Internatmiljö

Utbildningen drivs i internatmiljö på Bjertorp Slott i Kvänum. Helpension (9 500 SEK exkl moms) tillkommer på utbildningsavgiften. Det finns möjlighet att komma redan på söndag kväll (1375 SEK exkl moms tillkommer). Vid avbokning utav boende gäller de avbokningsregler som CANEA har med Bjertorp. För mer information ta kontakt med utbildningsavdelningen 010-459 00 11.

Hemuppgift och självstudier

Cirka två veckor före utbildningen får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid, en ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar, utspridda på ett antal dagar.

Efter varje utbildningsdag behövs ca 2 tim repetition och fördjupningsstudier.

Utbildningen ges på svenska. 
Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Program

5 dagar

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Den ger revisorer en bra och bred bas att stå på och man lär sig på djupare plan hur man bör agera som revisor. Utbildningen ger därför ett mervärde och deltagarna får kunskaper som de sedan kan ta med sig till sina företag för att sedan få fram realistiska förbättringsförslag i verksamheten.

Boka utbildning

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Längd: 5 dagar

Pris: 30 200 kr. (ex. moms)

Extranatt (valfri): 1375kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället