Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 11 jan - 11 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Skapa och leda högpresterande team

Utbildningen riktar sig till dig som vill öka din förståelse för vad du behöver göra för att skapa högpresterande team samt vill få med dig en pragmatisk modell och konkreta verktyg för att utveckla din grupp till ett högpresterande team.

Du får en fördjupad förståelse för vad grupper behöver för att utvecklas effektivt och vilket ledarskap som krävs i gruppens olika utvecklingsfaser. Utöver de direkta teamutvecklingsverktygen kommer du att få reflektera över och arbeta med din egen ledarstil och vad du behöver tänka på för att anpassa dig till olika behov och situationer.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

Göteborg

23-24 apr + 29 jun 2020

11-12 jan + 11 mars 2021

Stockholm

12-13 okt + 14 dec 2020

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som chef för en grupp och till dig som leder ett eller flera team.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, du kommer dock att få en större effekt om du har erfarenheter från en gruppchef- eller gruppledarroll.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är ge dig fördjupad förståelse för hur du skapar och leder ett högpresterande team. Målet är att du får med dig praktiska verktyg som du använder direkt och att din grupp tar synliga utvecklingssteg redan innan kursavslutning.

Övrig information

Under de två kursmodulerna kommer du att få med dig en pragmatisk modell (IMGD skapad av Susan A. Wheelan) och verktyg för att i din grupp kunna jobba igenom de delar som är typiska för högpresterande team. Det blir en stor variation under de två modulerna med allt från upplevelsebaserade övningar till korta föreläsningar, gruppdiskussioner och eget planeringsarbete. Mellan modulerna kommer du att få prova på att använda verktygen i praktiken.

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande:

 • 22 för PMP/PgMP

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 11 jan - 11 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Skapa och leda högpresterande team

Program

Dag 1 Modul 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet samt förväntningar
 • Vad menar vi med högpresterande team
 • Enklare gruppövning och lärande reflektioner
 • Hur ta hjälp av grupputvecklingsmodeller och vad säger forskningen
 • Introduktion av Susan A. Wheelans IMGD modell
 • Eget arbete med hjälp av skattningsverktyg, erfarenhetsutbyte
 • Situationsanpassa ledarstil efter gruppens behov
 • Hur bygga tillit och öppet kommunikationsklimat
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 2 Modul 1 08:00-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Gruppövning och lärande reflektioner
 • Reflekterande arbete, min typiska ledarstil och vad jag behöver tänka på
 • Hur skapa tydliga mål och passande struktur för gruppen
 • Beslutsfattning, hur skapa delaktighet utan att fastna
 • Casearbete, fördjupa förståelse för gruppens behov och passande åtgärder
 • Betydelsen av gruppmöten som arena, verktyg för effektiva möten
 • Summering av dagarna och framtagande av personlig handlingsplan
 • Inför nästa modul och avslutning

Modul 2 (1 dag) 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån personliga handlingsplaner
 • Uppföljning och utvärdering av teamets arbete, passande verktyg
 • Hur hantera underpresterande teammedlemmar, feedback
 • Teamets förmåga att hantera yttre tryck och förändringar
 • Fördjupning i utvalda utmaningar, arbete i reflekterande team..
 • Morgondagens teamarbete, självstyrande team, skillnader mot idag
 • Eget arbete, reflektion av dagarna och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 11 jan - 11 mar 2021


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

"Kursen var verkligen heltäckande och blandade olika workshops med teori. Genom att man fick använda sin egna grupp/team som ”case”, blev det lättare att ta med det hem och fortsätta jobbet på egen hand. Man fick verktyg och idéer som man sedan praktiskt kunde använda i vardagen. Utbytet av erfarenheter från de övriga deltagarna blev en bonus. Kan verkligen rekommendera kursen till ledare som strävar efter att ta sitt team till nästa nivå."

Kristoffer Hellstrand, Manager Sweden, Hapag-Lloyd

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf