Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr
Stockholm
 • 7 feb - 7 mar 2023
Göteborg
 • 22 maj - 19 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Skapa och leda högpresterande team

Utbildningen ger dig djup förståelse för hur du skapar och leder ett högpresterande team, målet är att du ska få med dig praktiska verktyg som du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete.

Under utbildningen får du förståelse för vad grupper behöver för att utvecklas effektivt och vilket ledarskap som krävs i gruppens olika utvecklingsfaser.

Vi går igenom en pragmatisk modell och de verktyg som krävs för att skapa ett högpresterande team. Utbildningen bjuder på stor variation med allt från upplevelsebaserade övningar till korta föreläsningar, gruppdiskussioner och eget planeringsarbete.

För Vem?

Utbildningen vänder sig både till dig som chef för en grupp och till dig som leder ett eller flera team.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, tidigare erfarenhet som gruppchef- eller gruppledare kan dock vara en fördel.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är ge dig fördjupad förståelse för hur du skapar och leder ett högpresterande team.

Målet är att du får med dig praktiska verktyg som du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete och att din grupp tar synliga utvecklingssteg redan innan utbildningen är avslutad.

Övrig information

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

Stockholm:
2 - 3 maj samt 24 maj 2022

Göteborg:
3-4 feb samt 31 mars 2022
29 - 30 augusti samt 30 september 2022

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
22.0 PDUs. Technical: 0.0, Leadership: 22.0, Strategic: 0.0

.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr
Stockholm
 • 7 feb - 7 mar 2023
Göteborg
 • 22 maj - 19 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Skapa och leda högpresterande team

Program

Dag 1 Modul 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet samt förväntningar
 • Vad menar vi med högpresterande team
 • Enklare gruppövning och lärande reflektioner
 • Hur ta hjälp av grupputvecklingsmodeller och vad säger forskningen
 • Introduktion av Susan A. Wheelans IMGD modell
 • Eget arbete med hjälp av skattningsverktyg, erfarenhetsutbyte
 • Situationsanpassa ledarstil efter gruppens behov
 • Hur bygga tillit och öppet kommunikationsklimat
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 2 Modul 1 08:00-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Gruppövning och lärande reflektioner
 • Reflekterande arbete, min typiska ledarstil och vad jag behöver tänka på
 • Hur skapa tydliga mål och passande struktur för gruppen
 • Beslutsfattning, hur skapa delaktighet utan att fastna
 • Casearbete, fördjupa förståelse för gruppens behov och passande åtgärder
 • Betydelsen av gruppmöten som arena, verktyg för effektiva möten
 • Summering av dagarna och framtagande av personlig handlingsplan
 • Inför nästa modul och avslutning

Modul 2 (1 dag) 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån personliga handlingsplaner
 • Uppföljning och utvärdering av teamets arbete, passande verktyg
 • Hur hantera underpresterande teammedlemmar, feedback
 • Teamets förmåga att hantera yttre tryck och förändringar
 • Fördjupning i utvalda utmaningar, arbete i reflekterande team..
 • Morgondagens teamarbete, självstyrande team, skillnader mot idag
 • Eget arbete, reflektion av dagarna och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 900 kr
Stockholm
 • 7 feb - 7 mar 2023
Göteborg
 • 22 maj - 19 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

"Kursen var verkligen heltäckande och blandade olika workshops med teori. Genom att man fick använda sin egna grupp/team som ”case”, blev det lättare att ta med det hem och fortsätta jobbet på egen hand. Man fick verktyg och idéer som man sedan praktiskt kunde använda i vardagen. Utbytet av erfarenheter från de övriga deltagarna blev en bonus. Kan verkligen rekommendera kursen till ledare som strävar efter att ta sitt team till nästa nivå."

Kristoffer Hellstrand, Manager Sweden, Hapag-Lloyd

Relaterade utbildningar

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Ledarskap för projektledare

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf