Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr
Göteborg
 • 7 mar - 8 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledarskap för Lean

Ledarskapet är en av de viktigaste grundpelarna i en framgångsrik Lean-satsning. Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Utbildningen fokuserar på helheten där strategisk utveckling och målsättning skall styra både fokusområden och aktiviteter där allt hänger ihop.

Under utbildningen får deltagarna själva praktisera teorierna genom övningar och praktikfall i verklighetsbaserade miljöer. Vi fördjupar oss i principerna för ledarskapet inom Lean-filosofin som bygger framgång genom medskapande och delaktighet, där coaching av medarbetare och förbättringsarbetet är i centrum. Deltagarna kommer även att skapa individuella utvecklingsplaner med stöd från våra kursledare och Lean-specialister.

För Vem?

Utbildningen är en fördjupning i ledarskapet inom Lean och vänder sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som förväntas driva Lean-initiativet i den egna verksamheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om Lean-konceptet, samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom Lean. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis genom någon utav våra grundutbildningar inom Lean.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikt om ledarskapet som krävs för att lyckas med Lean i verkligheten, där fokus är helheten och att skapa långsiktig framgång. Syftet är också att lära sig coaching inom förbättringsarbete, och hur man skapar engagemang och delaktighet i hela organisationen.

Utbildningen ger deltagarna kunskap och insikter inom både det strategiska och det operativa ledarskapet inom Lean. Efter utbildningen kommer man att kunna tillämpa kunskaperna i sin egen verksamhet och driva Lean-initiativ med framgång.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
16.0 PDUs. Technical: 0.0, Leadership: 14.0, Strategic: 2.0

.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr
Göteborg
 • 7 mar - 8 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledarskap för Lean

Program

Dag 1 09:00 -17:00

 • Introduktion & förväntningar
 • Att förstå Lean-principerna på djupet
 • Övning: Lean-principerna
 • Delarna och helheten
 • Ledarskap för flödeseffektivitet
 • Hoshin Kanri – Strategisk styrning och utveckling
 • Att styra med värdeflödesfokus
 • Övning: Värdeflödesbaserat förbättringsarbete
 • Förbättringsarbete med PDCA-hjulet & A3
 • Fördjupning av visuell styrning
 • Övning: Visualisera helheten med Hoshin Kanri

Dag 2 09:00 -17:00

 • Återblick dag 1
 • Praktikfall: Den skeptiska avdelningen
 • Medskapande & Delaktighet
 • Lean Kata
 • Coaching inom förbättringsarbete
 • Övning: Coaching av medarbetare
 • Tillämpning av Lean inom olika områden – hur ser det ut?
 • Implementering och organisering
 • Övning: Individuell utvecklingsplan
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr
Göteborg
 • 7 mar - 8 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf