utbildning ledarskap för lean, lean ledarskap

Ledarskap för lean

Lean Ledarskap

Denna utbildning ger dig en djupare förståelse för hur man med hjälp av ledarskap kan bygga upp en långsiktigt framgångsrik lean-kultur.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14 900 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    25 jun – 26 jun

    10 mar – 11 mar 2025

  • Göteborg

    10 okt – 11 okt

Berättigar till
16 PDU-poäng

Innehåll

Nyckeln till framgångsrika lean-initiativ är ett närvarande ledarskap som sätter mål där rätt beteenden och långsiktighet är i fokus. Konceptets framgång vilar på ledarnas förmåga att skapa engagemang samt stimulera till medskapande och delaktighet.

I denna utbildning fördjupar vi oss i ledarskapets betydelse för lean. Vi tränar oss i strategisk tillämpning av lean-principerna, coachning av förbättringsgrupper såsom ”train the trainer”, strategisk målsättning, organisering och koordinering av värdeflödesutveckling.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som förväntas driva lean-initiativ i den egna verksamheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om lean-konceptet samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom området. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis via vår utbildning ”Lean i praktiken”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om det ledarskap som krävs för att lyckas med lean i verkligheten samt att lära dig coacha medarbetare vid förbättringsarbete, plus hur du skapar engagemang i hela organisationen.

Program

2 dagar

Boka utbildning

Ledarskap för lean

Längd: 2 dagar

Pris: 14 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället