utbildning ledarskap för lean, lean ledarskap

Ledarskap för Lean

Lean Ledarskap

Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris fysisk utbildning:
14 900 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    25 jun – 26 jun 2024

Berättigar till
16 PDU-poäng

Innehåll

Nyckeln till en framgångsrik Leaninitiativ i alla verksamheter är ett närvarande ledarskap som sätter mål där rätt beteenden och långsiktighet är i fokus. Konceptets framgång vilar på ledarnas förmåga att skapa engagemang, medskapande och delaktighet genom coaching och träning.

I denna utbildning fördjupar vi oss i ledarskapets betydelse för Lean. Vi tränar oss i strategisk tillämpning av Leanprinciperna, coaching av förbättringsgrupper såsom ”train the trainer”, strategisk målsättning, organisering och koordinering av värdeflödesutveckling.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som förväntas driva Lean-initiativ i den egna verksamheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om Lean-konceptet, samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom Lean. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis genom vår utbildning ”Lean i praktiken”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om ledarskapet som krävs för att lyckas med Lean i verkligheten samt att lära dig coaching inom förbättringsarbete, och hur du skapar engagemang i hela organisationen.

Program

2 dagar

Boka utbildning

Ledarskap för Lean

Längd: 2 dagar

Pris fysisk utbildning: 14 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället