Tillbaka
ABIGO växer med ett samlat CANEA ONE

Läkemedelsföretaget ABIGO behövde förbättra sin dokumenthantering med hjälp av ett samlat, användarvänligt IT-stöd. Valet föll på CANEA ONE.

Med egen aktiv forskning och utvecklingsprogram som kräver hög flexibilitet behövde de ett system som kunde motsvara rörligheten utan att göra avkall på de regulatoriska kraven. Valet föll på CANEA ONE och tack vare implementeringen kan nu alla medarbetare arbeta på ett gemensamt och strukturerat sätt, samtidigt som transparensen har ökat i företaget.

ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar och tillverkar läkemedel och medicintekniska produkter. De är certifierade enligt ISO standarderna 13485 och 14001 och verkar enligt Good Manufacturing Practice (GMP), Good Medical Practice (GMP) och Good Distribution Practice (GDP). Verksamheten kräver en hög flexibilitet på grund av korta beslutsprocesser och egna aktiva forskning- och utvecklingsprogram med goda tillväxtmöjligheter. Då behövs ett flexibelt och skalbart system som kan möta krav från regleringar och standarder, men samtidigt stödjer förändringar och tillväxtinitiativ. När beslutet att investera i ett dokumenthanteringssystem var taget fanns CANEA ONE redan med i tankarna, då ABIGOs Medical Affairs Director Mattias Andrup kände till systemet sedan tidigare.

- Det var oerhört viktigt att systemet skulle uppfylla de krav och regleringar som vår verksamhet står under, och att vi skulle ha möjlighet att validera systemet. Valet av, och införandet gick smidigt och idag är det svårt att se hur verksamheten ska kunna klara en dag utan systemet, säger Mattias.

I takt med att ABIGO växer har också behovet av systemstöd ökat och idag använder de moduler för både dokumenthantering, projekt och ärenden. Att växa med ett modulbaserat system som CANEA ONE gör det lätt för medarbetare att orientera sig och arbeta i systemet. Och nyttorna har varit många. Systemet har minskat dubbelarbetet mellan verksamhetsorterna och ökat transparensen i bolaget. Mattias ser även fördelar i att använda ett dokumenthanteringssystem i praktiskt taget alla funktioner som idag hanterar papper och versioner. Det handlar om allt från marknadsmaterial till produktbeskrivningar eller instruktioner i läsplattor för arbete i produktionen. Spårbarheten och historiken har också underlättat i samarbetet med myndigheter både i och utanför Sverige, vilket har stärkt deras förtroende för ABIGO som aktör på marknaden.

- CANEA ONE gör att vi kan lägga tid på rätt saker, dvs utveckla vår verksamhet. Jag skulle absolut rekommendera systemet till andra företag och har redan idag gjort det till några av våra distributörer som varit nyfikna på systemet! avslutar Mattias.

Om ABIGO

ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. Det främsta området för de medicintekniska produkterna är avancerad sårbehandling och öron, näsa, hals (ÖNH) och nutrution. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i ABIGO. Företaget har en internationell inriktning med distribution av produkter i cirka 60 länder genom egna försäljningsorganisationer och partners.

 

"Det var oerhört viktigt att systemet skulle uppfylla de krav och regleringar som vår verksamhet står under, och att vi skulle ha möjlighet att validera systemet. Valet av, och införandet gick smidigt och idag är det svårt att se hur verksamheten ska kunna klara en dag utan systemet."

Mattias Andrup, Medical Affairs Director , ABIGO Medical AB

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.