Tillbaka
Bendiro kickstartade sitt effektiviserings-arbete med ett Green Belt -program

I Falkenberg på den svenska västkusten ligger en av Europas modernaste rullformningsanläggningar – Bendiro Profile Tech. Där tillverkar man kundspecifika rullprofiler till industriföretag inom en lång rad branscher. 

Efter en period av snabb tillväxt stod man i begrepp att flytta till större och modernare lokaler med såväl nya som uppgraderade maskiner och produktionslinjer. För att öka produktiviteten, förkorta ställtiderna och minska antalet fel i produktionen, i form av för mycket skrot och felaktiga lagersaldon, initierade man utbildningsprojektet Six Sigma Green Belt i regi av CANEA.

Långa ställtider
Screenshot 2024-05-22 141008-1

Rullformning av plåt är en tillverkningsteknik med en lång rad förtjänster, men en av dess utmaningar är långa ställtider. Maskinerna som används är komplexa och att rigga om från en produkt till en annan tar tid, ibland flera dagar. För att snabbare och effektivare kunna tillgodose kundernas behov gäller det att minska såväl ställtider som mängden skrot. 
– Vi initierade Green Belt-projektet för att lära oss ett nytt sätt att arbeta med problemlösning och kunna angripa våra utmaningar på ett mer systematiskt och faktabaserat sätt. Mycket handlar om produktiviteten i maskinerna, det vill säga saker som att minska våra ställtider och mängden kassationer. Det är områden där vi vet att det finns förbättringsmöjligheter, säger Rasmus Särnblad, vd på Bendiro.

 

Green Belt-utbildningen

Bendiro valde ut en handfull nyckelpersoner till ett Six Sigma Green Belt-träningsläger och varje deltagare fick ett eget projekt att träna på. Utbildningen bestod av tre steg om vardera två heldagar. De två första stegen avslutades med en hemläxa och deltagarna gavs möjlighet att stämma av med CANEAs konsult under mellantiden. Den sjätte och sista dagen avslutades med redovisning och examination. 

– Jag fick i uppgift att titta på ställtider, där vi nu har börjat få lite bättre kontroll. Tidigare, när vi stängde av en maskin, det vi kallar ”ställ”, var det inte tillräckligt stort fokus på hur lång tid det tog i förhållande till den budgeterade tiden eller hur lång tid det egentligen borde ta, berättar Niklas Alfredsson, team-ledare för ställoperatörerna, och fortsätter:

– Vi för-ställer vissa delar av valsarna utanför maskinen, men ibland blev det ett plötsligt ställ utan att vi hunnit för-ställa. Det innebar i sin tur att vi var tvungna att ställa i maskinen, med ett längre produktionsuppehåll än nödvändigt som följd. När vi började fokusera på själva ställ-processen, i stället för på kostnaden för ställoperatörerna, kapade vi mycket tid. I en av rullformningsmaskinerna har vi minskat ställtiden från 24,5 timmar till 5,5 och i en svetslinje har vi minskat ställtiden från 330 minuter till 45 minuter!

Stora besparingar att görathumbnail_Daniel-Hellberg_500px_original

Hittills har det varit en relativt liten grupp Bendiro-medarbetare som har arbetat metodiskt med att effektivisera produktionen, men det kommer att förändras eftersom det finns så stora besparingar att göra på området. 

– Vi är ännu lite ovana vid att jobba så strukturerat med de olika momenten, så det finns fortfarande mycket att vinna, men ju fler gånger vi gör detta desto snabbare och effektivare kommer det att bli. Vad vi än tittar på så kommer vi att kunna räkna hem kostnaderna för förbättringsarbetena, säger kvalitets- & miljöchefen Daniel Hellberg, som undersökt hur man kan minska mängden skrot, och tillägger:

Vi hoppas kunna reducera det kapital som är bundet i råvarulagret, särskilt som vi klarat oss relativt bra från de kriser i försörjningskedjorna som präglat världen. Å  andra sidan erbjuder vi även lagring av färdigtillverkade profiler för snabbare avrop och leverans, men där kan vi ju dela kostnaderna med kunderna. Vi har till exempel en kund i Frankrike där vi har ett lager som de kan avropa ifrån. 

CANEAs värdebidrag

– CANEA har hjälpt oss att skapa en struktur för hur vi ska mäta. Det har gjort att vi har upptäckt många brister som vi kunnat åtgärda för att få fram bättre siffror. Nu mäter och analyserar vi datan på rätt sätt, vilket innebär att vi skapar rätt förutsättningar för förbättringsåtgärderna, berättar Niklas Alfredsson, och fortsätter:

Vi är på väg åt rätt håll. Vi har gjort en del, men har betydligt mer att implementera. Som exempel kan nämnas instruktionerna till operatörerna, som måste bli mycket bättre för att stoppen ska bli kortare.

– En bra sak med utbildningsupplägget har varit det som uppstått i de möten vi har haft. Normalt sett springer man ofta runt ute i verksamheten och är stressad, men mötena har inneburit att vi har kunnat träffas i lugn och ro och diskutera både problem i verksamheten och vilka verktyg vi ska använda i förbättringsarbetet. Det har varit mycket positivt, så vi får inte tappa detta viktiga forum i framtiden, säger Daniel Hellberg, och tillfogar:

– Vi befinner oss i en intressant fas där vi just nu plockar de lägst hängande frukterna och därmed får stor utväxling på genomförda förbättringar. Men i takt med att vi blir bättre kommer det ju naturligtvis att bli svårare och svårare att bli ännu bättre. Därför är det viktigt att ha metodiken i ryggraden så att vi hela tiden gör korrekta analyser som leder till önskade förbättringar.

– Jag tycker att det har fungerat bra med kombinationen av lärarledda utbildningstillfällen och egna projektavstämningar, där CANEAs konsult även har varit med och stöttat medarbetarna. Som utbildare gäller det att hitta rätt nivå mellan styrning och stöttning, och det tycker jag att CANEA har gjort, avslutar Rasmus Särnblad.

”CANEA har förmågan att förmedla en systematik och metodik och kombinera den med erfarenheten från att ha samarbetat med andra företag inom olika branscher.”

Rasmus Särnblad, vd Bendiro Profile Tech

Intresserad av att veta mer?

CANEAs experter har en omfattande verktygslåda till sitt förfogande när de hjälper organisationer att öka sin effektivitet – allt från nulägesanalyslean och Six Sigma till processutveckling och digital transformation, för att nämna några.