Tillbaka
Fitesa valde CANEA ONE som sitt globala ledningssystem

När Fitesa skulle införa ett globalt verksamhetssystem 2019 för sina 23 fabriker i Sydamerika, USA, Europa och Asien, valde man återigen en IT-lösning från CANEA. Den var precis så flexibel, skalbar och processorienterad som man önskade sig. 

Sedan starten 1973 har det brasilianska företaget Fitesa hunnit växa till att bli en världsomspännande tillverkare av nonwoven-lösningar, som man säljer till företag inom främst hygien- samt sjuk- och hälsovårdsbranscherna. Produktionen liknar i mångt och mycket den inom pappersindustrin, såtillvida att man tillverkar materialet på rulle i kapitalintensiva tillverkningslinjer. Det som främst skiljer är att råvaran utgörs av plast och inte cellulosa.

Därför valde man åter CANEA

Fabriken i Norrköping köpte sitt första IT-stöd för verksamhetssystemet från CANEA – då baserat på Lotus Notes – strax efter millennieskiftet, för att det var interaktivt, hade klickbara verktyg och byggde på ett processorienterat sätt att tänka. Det var kombinationen av bild, text och möjligheterna att kunna bygga upp den önskade strukturen på systemet, som fällde avgörandet då. Och det var i grunden detsamma som avgjorde saken även denna gång – man ville rulla ut ett globalt system baserat på det processtänk som man hade tagit fram i det gamla systemet.

– Vi tittade på ett par lösningar, men föll tillbaka på CANEA igen för att det är så extremt flexibelt och skalbart, lite som en låda med legobitar. CANEA förstod dessutom vikten av att ha ett processbaserat system, vilket vi ju visste eftersom vi hade använt deras Lotus Notes-lösning. Ett process-baserat tankesätt är extremt viktigt. Man kan tycka att det är en självklarhet, men så verkar märkligt nog inte vara fallet, trots att det är så centralt i alla standarder, säger Anders Fogelberg, med den långa titeln Global Director of QA, HS&E, MS and Process Improvement, det vill säga ansvarig för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och verksamhetssystem. 

Från pilottest till utrullning på 5 månader

Efter ett par utbildningsdagar på plats i Norrköping, konfigurerade CANEAs konsulter en handfull dokument- och ärendetyper i systemet, plus att man hjälpte till med att migrera informationen från det gamla systemet.

– Det gick över lag väldigt smidigt. CANEAs personal var duktig och det var roligt att jobba tillsammans. Men som lekman hade jag underskattat svårigheterna med migrering av data. Vi har gjort sammanlagt två migreringar nu och det har visat sig att det kräver viss handpåläggning, annars är det lätt hänt att det blir ”skit-in-skit-ut”.

Enklare och effektivare

Fitesa valde en helhetslösning som ”hostas” av CANEA, men är i övrigt väldigt självgående. Medarbetarna uppskattar flexibiliteten och skapar samtliga dokument- och ärendetyper, inklusive vyer, själva.

Dokumenthantering var en känd ”storhet”, men vi har ändå kunnat erövra nya områden, som till exempel juridiska dokument som vi tidigare hade i ett annat system men nu har i CANEA ONE. Men när det gäller ärendehanteringen är det precis tvärtom – the sky is the limit. Det gäller nästan att hålla i sig så att man inte skapar för många ärendetyper, berättar Anders Fogelberg och fortsätter:

– Olika avdelningar vill gärna ha sina egna system, men ingen vill ha någon annans, samtidigt som användarna vill ha så få system som möjligt. Här finns en konflikt.

– Jag är väldigt nöjd med att CANEA ONE täcker alla dessa områden på ett bra sätt. Vi har nu arbetsmiljö, det vill säga alla olyckor, tillbud och riskhantering; kvalitet, det vill säga reklamationer som gäller både kunder och leverantörer; interna och externa revisioner samt utvärdering av leverantörer i samma system.

– Vi hanterar med andra ord väldigt många saker på ett bra och ihopkopplat sätt i CANEA ONE. Just att kunna skapa modulära ärenden som knyter an till varandra har varit en väldigt rolig resa.

 

”Jag har definierat ett 20-tal ärende-typer och ett 10-tal dokumenttyper och måste säga att den verktygslåda man har i CANEA ONE är extremt kraftfull. Jag är mycket nöjd – det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra.”

– Anders Fogelberg Global Director of QA, HS&E, MS and Process Improvement Fitesa

 

Olika länder och språk

Koncernspråket är engelska men användargränssnittet i CANEA ONE finns för Fitesas samtliga språk, utom ungerska och holländska. Fabrikerna kompletterar systemspråken med facktermerna som de använder och lägger in dem i översättningsfiler i systemet.

– Språkstödet funkar gott, måste jag säga. Jag ser ingen bättre lösning. Det är ganska smidigt att jobba med, men man måste lägga in alla facktermer själv. När jag utvecklar saker så gör jag det på engelska, vilket fabrikerna inte alltid uppskattar då den översättning som gjorts tidigare kanske inte gäller längre. Men det är inte CANEAs fel, utan en oundviklig konsekvens av att verksamheten utvecklas.

– Vi har två administratörer av systemet, jag och en till,  och så har vi superanvändare vid varje fabrik. En av de verkliga nyckellösningarna var att CANEA utförde en liten anpassning som gjorde att vi kunde definiera en roll som heter ”superuser”, vilket innebär att superanvändarna kan utfärda behörigheter till lokala användare att skapa vissa ärendetyper och godkänna vissa dokumenttyper. Därmed behöver vi bara två administratörer för de 23 fabrikerna plus en till tre superanvändare på varje sajt.

”Vi fick jättebra support när vi satte upp och konfigurerade systemet, helt klart en femma i betyg av fem möjliga.”

– Anders Fogelberg Global Director of QA, HS&E, MS and Process Improvement Fitesa