Om oss

Certifieringar
och standarder

Certifikaten som visar att vi uppfyller de kriterier som behövs för att kunna hjälpa andra med allt från certifieringar och standarder till revisioner.

Certifieringar

CANEA har ett antal certifikat och godkännanden från ledande internationella certifieringsorgan, som kontrollerar att vi lever upp till kraven genom regelbundna och oberoende uppföljningar och revisioner. För dig som kund är det naturligtvis en trygghet att veta att vi redan är granskade och godkända när vi inleder ett samarbete. Men, med det sagt, så är det ju till syvende och sist det vi levererar som avgör hur bra vi är.  

ISO 9001:2015

Vi är certifierade enligt ISO 9001, en internationellt accepterad standard i ISO 9000-serien för kvalitetsledning. Det innebär att det oberoende certifieringsorganet Intertek genomför revisioner för att kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter utfärdar man ett certifikat som gäller för en fastställd period.  

Sammantaget handlar standarden om att med utgångspunkt från kundernas behov och krav ständigt arbeta med att utveckla sina arbetssätt för att kunna öka kundnöjdheten. 

iso_9001_ny_logo

ISO 14001:2015 

Vi är även certifierade enligt ISO 14001:2015, den internationellt erkända standarden för miljöledningssystem. Det innebär att vi bedriver ett aktivt arbete för att hela tiden minska vår miljöbelastning genom att identifiera betydande miljöbelastningar samt koppla mål, handlingsplaner och styrning till dem inom ramen för vårt system för verksamhetsledning – CMS. Systemet granskas av det oberoende certifieringsorgan Intertek som genom revisioner säkerställer dess funktion. 

Vi arbetar aktivt för att reducera koldioxidutsläppen från våra transporter och tjänsteresor för att minska vår miljöbelastning. Då vår verksamhets natur innebär att tjänsteresor med bil ibland inte kan undvikas, har vi valt att klimatkompensera för dessa. Klimatkompensationen sker genom köp av andelar i koldioxidminskande projekt i enlighet med FN:s regelverk och kontrollerade och godkända av Clean Development Mechanism Executive Board (CDM EB), som övervakar Kyoto-protokollet.  

iso_14001_2015_blue_tm1

ISO 27001:2023 

CANEA arbetar målmedvetet med informationssäkerhet i utvecklandet av våra IT-produkter och för att skydda vår verksamhet, våra kunder, anställda, samarbetspartners och leverantörer. I arbetet ligger även att uppfylla alla legala och bindande krav som berör CANEA inom området. Vi arbetar ständigt och systematiskt med att förbättra denna säkerhet inte minst med hjälp av våra egna konsulter inom området.

27001-4

Svenska institutet för standarder (SIS), standard utvecklare

CANEA deltar i arbetet med att utveckla nya standarder. Tillsammans med områdes- och branschexperter är vi med och påverkar framtagandet av gemensamma riktlinjer. Vi bidrar med kunskap och kompetens och får samtidigt inblick i framtida marknadskrav och riktlinjer för olika branscher, både nationellt och internationellt.

sis_mbr_2019_email

Kreditvärdighet

CANEA har den högsta kreditvärdigheten hos både UC (Upplysningscentralen) och Soliditet, det vill säga betyg 5 respektive AAA. 

aaa-logo

PMI R.E.P.

Vi är godkända som Registered Education Provider av av PMI och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmateriel och föreläsare. 

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

rep_loggo2_0

CQI & IRCA

CANEA Partner Group är en del av nätverket Approved Training Partner, som tillhör CQI (Certified Quality Institute) och dess register över certifierade revisorer IRCA (International Register of Certified Auditors). CQI är en internationell organisation för personer som arbetar med kvalitet.  

Utbildningarna QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor och EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion är CQI- och IRCA-certifierade utbildningar med ID 1769 respektive 1770. Det innebär att deltagarna efter genomgången utbildning med godkänt resultat och tillräcklig revisionserfarenhet har möjlighet att ansöka om att bli "IRCA Registered Lead Auditor." 

cqi_irca_atp_logo

IPMA

Vår utbildning https://web.archive.org/web/20210420130501/https:/www.canea.se/utbildningar/projektledning i projektledningär IPMA-registrerad, vilket betyder att den är kartlagd vad gäller längd, innehåll och metod samt den effekt som utbildningen förväntas ha när det gäller deltagarnas kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med en IPMA-registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning. 

ipma_reg_course-217w

PRINCE2®

CANEA är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) för PRINCE2®, vilket innebär att vi som utbildningsleverantör blivit granskade av Peoplecert och uppfyller kriterierna för att få hålla utbildning och certifiera inom ramarna för PRINCE2®. 

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited. All rights reserved.

prince2_ato-logo-2_1

Microsoft Gold Partner

CANEA är Gold Certified Partner för Microsoft, vilket innebär att vi har nått högsta nivån inom Microsofts partnerprogram. Att vara Gold Certified Partner innebär bland annat att vi har certifierade produkter och många dokumenterat framgångsrika kundimplementationer. 

microsoft

Great Place to Work

Vi utvärderar alltid effekten av våra insatser, vilket inkluderar hur nöjda våra kunder är med vårt arbete. Detsamma gäller vår viktigaste resurs – våra medarbetare. Under 2022 deltog CANEA i två externa och oberoende medarbetarundersökningar. en av dem utfördes av Great Place to Work, där vi kvalificerade oss för ett certifikat.