Tillbaka
Internationella projekt kräver ett starkt projektverktyg

 

DAFA är på väg mot ökad internationalisering och större projektmognad – och det kräver synlighet, flexibilitet och överblick. CANEA ONE har hjälpt till på denna resa. Med många anställda i olika delar av världen ställs allt större krav på projektledning och övergripande översikt över projektportföljen.

Det jylländska produktionsbolaget DAFA tillverkar specialprodukter som tätar, dämpar och skyddar. Med 350 anställda fördelade över tre kontinenter och åtta länder och med kontinuerliga förvärv är det ett företag med stark tillväxt.

"Under de senaste 2-3 åren har vi blivit mer internationella, eftersom vi har köpt upp fabriker. Vi har nu produktion i Danmark, Polen, Kina och Italien. Därför har vårt behov av ett gemensamt kommunikationsverktyg blivit större – det är verkligen kritiskt att kunna arbeta effektivt och utnyttja alla resurser", säger Henrik Pedersen, projektledare och ansvarig för att utveckla och genomföra projektledning i DAFA.

En gemensam plattform som alla kan komma åt

Därför startade jakten på ett fristående och specialiserat projekthanteringsverktyg. För en operativ organisation skulle det annars vara självklart att bygga vidare på de system som redan används för order och produktion. "Men när vi köper en fabrik är det inte säkert att den använder samma programvara. Då är det svårt att komma igång med en integration. Och vad gör man då?", frågar Henrik Pedersen. Svaret blev en ny och gemensam plattform som alla kan komma åt, oavsett vilka program de använder i övrigt och utan tunga installationer. Valet föll på CANEA ONE som är webbaserat, intuitivt och dynamiskt.

Ett anpassat system med all projekt- och resursdata

En annan viktig parameter var flexibilitet. "CANEA ONE har gjort det möjligt för oss att konfigurera systemet så att det precis passar vår projektmodell", förklarar Henrik Pedersen. Detta gör det lättare att säkerställa enhetlighet inom verksamheten eftersom systemet både används på samma sätt, och används av hela organisationen.

I det dagliga arbetet innebär plattformen att det finns en mycket tydligare överblick över framsteg och resurser: "All hantering av våra projekt sker i systemet. Vi skapar uppgifter och leveranser, och resurserna för en specifik uppgift tilldelas den anställde som har uppgiften. Den anställde rapporterar sedan in sin förbrukade tid. På så sätt kan projektledaren följa framstegen och det är möjligt att ta fram resurser, se prognoser o.s.v.", fortsätter Henrik Pedersen.

Respekt för organisationens belastning – och inte ligga till last

Dessutom finns det många möjligheter till filtrering och olika "vyer". Till exempel ger ledningens filtrering en samlad överblick över alla löpande projekt. "Helt konkret kan ledningen nu snabbt och exakt se om vi har utrymme i flödet eller om det är hårt tryck – och det betyder att nya projekt kan initieras med respekt för organisationens belastning." Och även om inget system är bättre än de uppgifter som man lägger in i det så gör CANEA ONE transformationen enkel: "Systemet är extremt intuitivt. Och det var en parameter för oss från början: Vi håller på att ställa om till att bli en mer projektmogen kultur så ett system som var en belastning kunde lätt ha bromsat oss. Men så har lyckligtvis inte varit fallet utan snarare tvärtom!", avslutar Henrik Pedersen.

Om DAFA A/S:

DAFA är ett familjeägt företag som grundades 1939 av Børge Norby. Den dåvarande tillverkningen och monteringen av förseglingsremsor av brons har utvecklats till produktion av skum, gummi och plastmaterial för bygg, industri och vindkraft, till exempel packningar, förseglingstejp samt ljud- och vibrationsdämpande lösningar. Efter etablering och förvärv av dotterbolag i utlandet har DAFA-koncernen ca. 350 anställda fördelade på tre kontinenter och åtta länder, med produktion i Danmark, Italien, Polen och Kina.

DAFA:s huvudkontor ligger i Århus, Danmark. Målsättning: DAFA utvecklar hållbara lösningar som tätar, dämpar och skyddar. Vårt mål är att våra kunder alltid ska få ökat värde genom sitt samarbete med DAFA.

 

"CANEA ONE är extremt intuitivt. Detta var en viktig parameter för oss från första början."

Henrik Pedersen, projektledare och ansvarig för utveckling, DAFA

 

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.