Tillbaka
ISO 9001-revisorn var verkligen imponerad

 

NKT Photonics fick hjälp med att kartlägga, förenkla och standardisera processerna – och får samtidigt total kontroll över dokumentationen med CANEA ONE.

Filali Bojattouy är kvalitetschef hos NKT Photonics, ett dotterbolag till NKT. De är specialiserade på fiber- och lasersystem över hela världen och har produktionsanläggningar i Danmark, Tyskland, Schweiz, och England samt en global organisation.

Konsten att göra det komplexa enkelt

"Vi är ett ingenjörsföretag som har mycket forskning, design och utveckling", säger Filali Bojattouy. "Vi säljer inte tändstickor, så att säga – det är olika produkter som vi utvecklar, producerar och säljer. Det innebär parametrar som måste justeras, konfigureras, samlas och prestera i varje enskilt fall och de är alla avgörande för framgången. Tekniken är komplex vilket gör att produkten blir komplex och därmed blir även processen snabbt komplex."
Därför har NKT Photonics fått hjälp av CANEA med att organisera processerna och verksamheten för att säkerställa en fullständig överblick över produktens resa från råmaterial till levererad enhet – som en central del av deras kvalitetssäkring och dokumenthantering.

Användarvänlig översikt

"CANEA hjälpte oss att skapa en enkel översikt över våra processer: Hur startar en uppgift och vilken resa ska den genomgå? Och göra det användarvänligt och intuitivt så att alla kan hitta den relevanta dokumentation och information som vi ska kunna producera och genomföra på ett standardiserat sätt", säger Filali Bojattouy.
Processerna är nu tillgängliga i CANEA ONE. "Enkelheten är till stor nytta för användarna. De kan med ett par enkla klick exempelvis hitta specifikationerna för en viss typ av produkt, hur man packar och skickar den och vem som är ansvarig", fortsätter han. "Det är användarvänligt och enkelt, och det ger kunderna förtroende för att vi har kontroll över processerna."

Överskådlig dokumentation – över allt!

Kvalitetssäkring och arbetet med ISO 9001-certifieringar har också blivit mycket enklare med hjälp av CANEA ONE, som NKT Photonics använder som ett centraliserat QMS-system och för dokumenthantering. Systemet ger fullständig åtkomstkontroll, spårbarhet, granskning och säkerhetskopiering.
"Vi har mycket som är organiserat i CANEA ONE. Interna revisioner, externa revisioner, avvikelser, dokumentation och registrering. Vid planerade interna revisioner kan vi exempelvis se i systemet hur det har gått, resultaten, de avvikelser som har skett och vilka åtgärder som har gjorts som svar på avvikelserna, grundorsaker och vilka förebyggande åtgärder som har genomförts. Det är väldigt smart och det gör det otroligt mycket enklare och mer överskådligt att dokumentera när man ska ISO 9001-certifieras", fortsätter han.

Ännu en framgångsrik certifiering

NKT Photonics har varit certifierade i många år, men som kvalitetschef har Filali Bojattouy gått i täten för företagets övergång från ISO 9001:2008-standarderna till ISO 9001:2015, där kraven har förändrats avsevärt. "Det var ett viktigt test för CANEA ONE", betonar han: "Vi hade en stor revision där revisorn gick igenom allt under en vecka. Alla procedurer, all dokumentation, han tittade på allt. Och vi fick ett mycket bra resultat – han var verkligen imponerad av hur strukturerade våra processer är i CANEA ONE och hur mycket säkerhet det finns i systemet!", avslutar Filali Bojattouy med ett leende.

 

"Vi hade en stor revision där revisorn gick igenom allt under en vecka. Alla procedurer, all dokumentation, han tittade på allt. Och vi fick ett mycket bra resultat – han var verkligen imponerad av hur strukturerade våra processer är i CANEA och hur mycket säkerhet det finns i systemet!"

Filali Bojattouy, NKT Photonics

 

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.