Tillbaka
Minskade kvalitetsbrist-kostnader med Lean Six Sigma

Metso Outotec genererar årliga besparingar, tack vare en kraftfull metodik och ny kompetens inom förbättringsarbete.

Som del av Metso Outotecs operativa strategi i Sala startades Lean Six Sigma-initiativet. Med systematiskt arbetssätt vill man uppnå god kvalitet, hög OTD och korta ledtider.

Uppdraget

CANEA har stöttat Metso Outotec med utbildning, coaching och implementation av Lean Six Sigma genom:

  • Anpassade upplägg på workshops, seminarier och utbildningsinnehåll.
  • En kick off för ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling. Med syftet att skapa grundförståelse, medvetenhet och acceptans för arbetsmetodiken hos alla medarbetare.
  • En utbildning till white belts, som ska kunna tillföra systematik till mindre förbättringsarbeten på avdelningen.
  • En certifieringsprogram med utbildning och projektcoaching till green belts, för att kunna driva problemlösningsprojekt.
  • En utbildning med chefer/sponsorer för att kunna prioritera, sponsra, beställa, följa upp, stödja och möjliggöra framgångsrika projekt.
  • Ett stöd till lokal ”champion” som håller ihop och driver initiativet lokalt på Metso Sala pump.

Faser

Under år 1 fördes diskussioner om vad nästa steg i utvecklingen mot att bli en pumpfabrik i världsklass skulle kunna vara. Beslutet togs att satsa på det välkända konceptet Lean Six Sigma.

Under år 2 inleddes utbildningar och workshops för alla 150 anställda. Detta innefattade utbildningar för champions/sponsorer som gav en översikt över Lean Six Sigma och deras roll och ansvar i initiativet. Dessutom erbjöds tre olika utbildningsnivåer till övriga anställda: Basic, White, and Green Belt.
 

Under år 3 inrättades en organisation där ansvaret för affärsutveckling låg på samtliga avdelningar och där övergripande strategier för fabriken tillämpades.

Resultat

Ett år efter starten hade uppdraget lyckats identifiera betydande besparingar som realiseras under kommande år. Flera projekt bidrar även till bättre arbetsmiljö.

Verksamheten har nu en, organisation och kompetens inom förbättringsarbete på alla nivåer i organisationen.

Metso Outotec har fått en plattform som möjliggör ytterligare affärsnytta och reducering av kvalitetsbrister.

Affärsnytta

Utöver den dokumenterade besparingen i genomförda projekt, har verksamheten nu en kompetens inom förbättringsarbete på alla nivåer i bolaget, som tar sig an allt fler initiativ. Metso Outotec har byggt en plattform som kommer att möjliggöra ytterligare affärsmöjligheter och reducera kvalitetsbrister i framtiden.

Om Metso Outotec

Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling.

De har åtagit sig att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C med Science Based Targets och är rankade på 8:e plats på Global 100 list of the worlds most sustainable companies.

Metso Outotec har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och har över 15 000 anställda i över 50 länder och försäljningen för 2020 var cirka 3,9 miljarder euro.

 

”Med Lean Six Sigma och DMAIC-metodiken känner jag mig säker på att vi fokuserar på att lösa rätt problem på rätt sätt. Arbetssättets struktur och verktyg för kommunikation med kollegor och ledning skapar engagemang och underlättar att få rätt stöd och resurser för att implementera lösningar.”

Andreas Lindberg , Design Engineer, Metso Outotec, Sala, Metso Outotec