Tillbaka
Minskade kvalitetsbrist-kostnader med Lean Six Sigma inom Automotive

Plasman genererar årliga besparingar, tack vare en kraftfull metodik och ny kompetens inom förbättringsarbete. Företaget startade sin Lean-resa för ett antal år sedan med syftet att säkerställa rätt fokus och engagemang från medarbetare på alla nivåer.

Lean-principerna guidar i att tänka kundfokus, värdeskapande och ständig förbättring. För att ligga i framkant, och på lång sikt vara en toppleverantör inom Automotive, beslutade Plasman att man ville rusta sig, för att kunna möta utmaningar och möjligheter med rätt metodik och fokus.

Varför kombinera Lean och Six Sigma?

Lean-konceptets bredd kan med fördel kompletteras med spetskompetens inom Six Sigma där utbildade och certifierade individer kan driva avancerade förbättringsprojekt med komplex karaktär efter att ha utrustats med en bredare verktygslåda och fördjupade kunskaper inom förändringsledaskap.”Att komplettera Lean med Six Sigma har skapat ett komplett angreppssätt för oss att driva verksamhetsutvecklingen med rätt fokus, kompetens och engagemang, i allt från mindre förbättringsaktiviteter till avancerade förbättringsinsatser i projektform. Därigenom minskar vi både slöserier i lokala processer och löser rotorsaker till stora återkommande problem i organisationen.”
Magnus Älmegran, Quality Director, Plasman

 

CANEA har stöttat Plasman med utbildning, coaching och implementation av Lean Six Sigma genom:

  • Anpassade upplägg på workshops, seminarier och utbildningsinnehåll till ledningsgrupper med syftet att bygga kompetens för att prioritera, coacha och styra förbättringsinitiativ på rätt sätt
  • Anpassade, breda utbildningsinsatser för medarbetare som driver förbättringsarbete på lokal nivå – certifierade White Belts i Lean Six Sigma
  • Utbildningsprogram för blivande förbättringsledare som kommer att lägga en signifikant del av sin arbetstid på att driva förbättringsarbete i projektform, samt stötta grupper på lokal nivå med metodik och genomförande i förbättringsarbete – certifierade Green Belts i Lean Six Sigma
  • Avancerade utbildningsprogram för utvalda specialister i organisationen som ämnar att driva större, och mer komplexa förbättringsinitiativ som kräver både djupare analyser och fokuserat förändringsledarskap – certifierade Black Belts i Lean Six Sigma

Samtliga utbildade kandidater har under sina utbildningar genomfört projekt i verksamheten för att nå mätbara effektivitetsmål. Man tränar på metodik och genomförande samtidigt som man fått coaching och stöd från CANEA.

”Vi tror på utbildning och konsulting där vi inte bara kommer med svar, utan coachar och lär våra kunder att ställa rätt frågor. Då bygger vi kompetens och förmåga hos våra kunder att styra sina verksamheter mot framtidens utmaningar och möjligheter.”
Leif Nyström, Business Area Manager, CANEA.

Vad är affärsnyttan?

Efter uppstart av utbildningsprogram och genomförande av förbättringsinitiativ lyckades Plasman på drygt ett år generera stora verifierade besparingar. Flera projekt pågår fortfarande med ytterligare besparingspotential. Utöver den dokumenterade besparingen i genomförda projekt har verksamheten nu byggt upp en kompetens inom förbättringsarbete på alla nivåer i bolaget som nu tar sig an fler initiativ i framtiden. Plasman har byggt en plattform som kommer att möjliggöra ytterligare affärsmöjligheter och reducera kvalitetsbrister i framtiden.