Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 33 600 kr
Stockholm
 • 5 sep - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Six Sigma Green Belt

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen för nivå Green Belt inom Six Sigma genomförs under sex dagar, fördelat på tre tillfällen, där deltagarna under tiden förväntas praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. I utbildningen ingår även ett tillfälle per deltagare för coachning.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare men kan även ha andra roller och en ambition att utveckla sin förbättringsmetodik med fördjupad kunskap inom problemorientering, kartläggning, analys och förändringledning.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna konkret och detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom LEAN och Six Sigma samt hur de appliceras i verkligheten.

Övrig information

Deltagarna förväntas att inför utbildningen identifierat ett problem eller förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämpning under utbildningen. Vid avklarad utbildning med godkänt resultat samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Green Belt certifikat.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:​

Stockholm: 5 - 6 september, 4 - 5 oktober, 3 - 4 november

Göteborg: 4 - 5 april, 2 - 3 maj och 30 - 31 maj

Erbjudande: gå både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod och få 10 500 SEK i rabatt. Gäller vid bokning via telefon: 010-459 00 11

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
48.0 PDUs. Technical: 28.0, Leadership: 10.0, Strategic: 10.0

.

Se vår film om Lean-utbildning

.

six sigma, six sigma utbildning, six sigma kurs, six sigma green belt

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 33 600 kr
Stockholm
 • 5 sep - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Six Sigma Green Belt

Program

Steg 1: Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion till Six Sigma
 • Relationen mellan LEAN och Six Sigma
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Förstå vad kunden vill ha
 • Definiera syfte/mål och Business Case
 • Skapa Team
 • Hantera intressenter
 • Sammanställ Projektdirektiv

Dag 2 08:00-16:00

 • Planera datainsamling
 • Kartlägg processer och värdeflöden
 • Grundläggande statistik
 • Introduktion till MINI-TAB
 • Förstå och validera mätsystem
 • Statistik processtyrning (SPC)

Steg 2: Dag 3 09:00-17:00

 • Förstå och mäta process-kapabilitet
 • Grafisk analys
 • Förstå samband mellan orsak och verkan
 • Fastställa rotorsaker
 • Identifiera lösningsförslag

Dag 4 08:00-16:00

 • Validera och utveckla lösningsförslag
 • Planera implementation
 • Riskhantering
 • Förändringsledning
 • Progressuppföljning

Steg 3: Dag 5 09:00 – 17:00

 • Praktisk Case
 • Kontrollera och följ upp resultat

Dag 6 08:00 – 16:00

 • Redovisning av förbättringsprojekt
 • Examination
 • Avslutning

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 33 600 kr
Stockholm
 • 5 sep - 4 nov
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Six Sigma Yellow Belt

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Six Sigma Black Belt

Utbildningen ger dig avancerad kunskap inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf