six sigma, six sigma utbildning, six sigma kurs, six sigma green belt

Six Sigma Green Belt

Lean Certifiering/Diplomering Six Sigma

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
6 dagar

Pris:
35 600 kr. (ex. moms)

 • Malmö

  6 feb – 4 apr 2025

 • Stockholm

  28 okt 2024 –
  8 jan 2025

 • Göteborg

  26 aug – 22 okt

Berättigar till
48 PDU-poäng

Innehåll

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdheten och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodiken går ut på att reducera kvalitetsbristkostnaderna genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen för nivån Green Belt inom Six Sigma genomförs under sex dagar, fördelat på tre tillfällen, där deltagarna under tiden förväntas praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. I utbildningen ingår även ett coachningstillfälle per deltagare.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare men kan även ha andra roller och en ambition att utveckla sin förbättringsmetodik med fördjupad kunskap inom problemorientering, kartläggning, analys och förändringledning.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna konkret och detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom LEAN och Six Sigma samt hur de appliceras i verkligheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Övrig information

Deltagarna förväntas att inför utbildningen identifierat ett problem eller förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämpning under utbildningen. Vid avklarad utbildning med godkänt resultat samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Green Belt certifikat.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:​

Göteborg:
26 - 27 aug, 23 – 24 sept, 21 -22 oktober 2024

Stockholm:  
28 – 29 okt, 28 – 29 nov, 7 – 8 jan 2025

Malmö:
6 – 7 feb, 6 – 7 mars, 3 – 4 april 2025

Program

6 dagar

Praktisk info

Erbjudande: gå både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod och få 10 500 SEK i rabatt. Gäller vid bokning via telefon: 010-459 00 11

 

CANEA har förmågan att förmedla en systematik och metodik och kombinera den med erfarenheten från att ha samarbetat med andra företag inom olika branscher.”

Rasmus Särnblad, vd Bendiro Profile Tech

Läs hela kundcaset här

Boka utbildning

Six Sigma Green Belt

Längd: 6 dagar

Pris: 35 600 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället