six sigma, six sigma utbildning, six sigma kurs, six sigma green belt

Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
6 dagar

Pris fysisk utbildning:
34 600 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    7 sep – 17 nov

  • Stockholm

    21 aug – 31 okt

Berättigar till
48 PDU-poäng

Innehåll

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen för nivå Green Belt inom Six Sigma genomförs under sex dagar, fördelat på tre tillfällen, där deltagarna under tiden förväntas praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. I utbildningen ingår även ett tillfälle per deltagare för coachning.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare men kan även ha andra roller och en ambition att utveckla sin förbättringsmetodik med fördjupad kunskap inom problemorientering, kartläggning, analys och förändringledning.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna konkret och detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom LEAN och Six Sigma samt hur de appliceras i verkligheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Övrig information

Deltagarna förväntas att inför utbildningen identifierat ett problem eller förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämpning under utbildningen. Vid avklarad utbildning med godkänt resultat samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Green Belt certifikat.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

Stockholm:  
21 - 22 augusti, 18 - 19 september och 30 - 31 oktober 2023

Göteborg:
7 - 8 september, 5 - 6 oktober och 16 - 17 november 2023

Program

6 dagar

Praktisk info

Att tänka på inför utbildningen

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:​

Stockholm:  
21 - 22 augusti, 18 - 19 september och 30 - 31 oktober 2023

Göteborg:
7 - 8 september, 5 - 6 oktober och 16 - 17 november 2023

Erbjudande: gå både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod och få 10 500 SEK i rabatt. Gäller vid bokning via telefon: 010-459 00 11

 

Boka utbildning

Six Sigma Green Belt

Längd: 6 dagar

Pris fysisk utbildning: 34 600 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället