Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 32 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 25 nov - 23 jan 2020
 • 20 apr - 30 jun 2020
Göteborg
 • 27 jan - 27 mar 2020
 • 1 jun - 25 aug 2020

Six Sigma Green Belt

Detta utbildningsprogram för motsvarande ”Green Belt”-nivån inom Six Sigma genomförs under 6 dagar fördelat på 2 st tillfällen. Deltagarna förväntas under tiden praktisera metodiken i den egna verksamheten och påvisa mätbara resultat. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Six Sigma bygger på fem grundläggande faser – DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) - inom vilka man använder både kvalitativa- och kvantitativa verktyg som är centrala inom konceptet.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

 • 25-28 nov 2019 + 22-23 jan 2020
 • 27-30 jan + 26-27 mars 2020

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare linjechef alternativt anställd som har ambitioner att utveckla din förbättringsmetodik med fördjupad kunskap inom problemorientering, kartläggning, analys och förändringledning. Du förväntas efter avklarad utbildning att driva framgångsrikt förbättringsarbete på ditt företag där du med dina nya kunskaper och verktyg kan skapa både engagemang och mätbara resultat.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra konkret och detaljerad kunskap både om LEAN och Six Sigma som förbättringskoncept och hur de kan appliceras i verkligheten. Målet är att ge dig god insikt i de verktyg och arbetssätt som används, samt kunskap om hur de appliceras genom att du som deltagare förväntas under kursen genomföra en praktisk tillämpning i din verksamhet. Coachning /mentorstöd tillgodoses av föreläsaren under utbildningen.

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem/förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Green Belt certifikat.

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 32 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 25 nov - 23 jan 2020
 • 20 apr - 30 jun 2020
Göteborg
 • 27 jan - 27 mar 2020
 • 1 jun - 25 aug 2020

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Fakta om Six Sigma Green Belt

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion till Six Sigma
 • Relationen mellan LEAN och Six Sigma
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Förstå vad kunden vill ha
 • Definiera syfte/mål och Business Case
 • Skapa Team
 • Hantera intressenter
 • Sammanställ Projektdirektiv

Dag 2 08:00-17:00

 • Planera datainsamling
 • Kartlägg processer och värdeflöden
 • Grundläggande statistik
 • Introduktion till MINI-TAB
 • Förstå och validera mätsystem
 • Statistik processtyrning (SPC)

Dag 3 08:00-17:00

 • Förstå och mäta process-kapabilitet
 • Grafisk analys
 • Förstå samband mellan orsak och verkan
 • Fastställa rotorsaker
 • Identifiera lösningsförslag

Dag 4 08:00-16:00

 • Validera och utveckla lösningsförslag
 • Planera implementation
 • Riskhantering
 • Förändringsledning
 • Progressuppföljning

Dag 5 09:00 – 17:00

 • Praktisk Case
 • Kontrollera och följ upp resultat

Dag 6 08:00 – 16:00

 • Redovisning av förbättringsprojekt
 • Examination
 • Avslutning

Information

 • Längd: 6 dagar
 • Pris: 32 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 25 nov - 23 jan 2020
 • 20 apr - 30 jun 2020
Göteborg
 • 27 jan - 27 mar 2020
 • 1 jun - 25 aug 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf