Hoppa till huvudinnehåll

Gap-analys

Stressad över certifieringen? Vi vet hur du känner!

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi träffar många företag som upplever:

  • Låg processmognad i företaget och olika uppfattning om vad det betyder.
  • Svårigheter att mäta processernas prestanda.
  • Lågt engagemang från ledningen att komma igång med arbetet, och inta roller som processägare.
  • Frågetecken hur omvärlds- och riskhanteringen ska gå till.
  • Avsaknad av tydlig metodik eller tillvägagångssätt hur förändringen ska drivas
  • Osäkerhet om arbetet verkligen leder till att de kommer att bli godkända för de nya kraven.
  • Verksamheten har ett ledningssystem som ingen använder, men innehåller en massa dokumentation.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Känner du igen dig? Vi vet hur vi kan hjälpa dig redan nu.

CANEA har välbeprövad metodik för att skapa levande och effektiva ledningssystem. En vanlig start är en gap-analys som ger er dels en temperaturmätare på hur ert ledningssystem står sig mot de nya kraven samt en tydlig handlingsplan hur ni effektivast går tillväga för att uppfylla kraven.
Gap-analysen kan t.ex. göras mot ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

Resultatet blir en effektiv handlingsplan och ett beslutsunderlag för er ledningsgrupp. Nedan finns ett exempel på hur en inledande gap analys kan se ut.

GAP-analys

Kontakta oss för en prisuppgift samt mer material om vår metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som samtidigt uppfyller alla kraven i berörd standard.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Säljkontakt