Hoppa till huvudinnehåll

Transformation

Har du behov av utveckling och förändring så har vi personerna och metodiken för att genomföra den.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringar initieras och drivs för att i slutänden skapa en viss nytta. För att nå nyttan behöver alla förändringar och utvecklingssatsningar hanteras på ett strukturerat sätt och ta hänsyn till det mänskliga perspektivet.

Vi är specialister på att gå från tanke till framgångsrikt genomförande i komplexa organisationer. Vårt upplägg för innovation, projekthantering och förändringsledning garanterar en både systematisk och målinriktad styrning. Därför blir nyttor förverkligade.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Tillsammans gör vi er transformation strukturerad och effektfull

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt tillsammans med våra kunder för att skapa och implementera fungerande upplägg gällande innovation, projekthantering och förändringsledning. Genom detta uppnår våra kunder en högre projektmognad och en ökad förmåga att realisera nytta från sina förändringsinitiativ. Våra insatser ger:
En mix av initiativ som ger optimerad nytta
Effektivt genomförande av de enskilda initiativen
Balanserad resursanvändning
Människor som arbetar strukturerat och utvecklande
Förutsättningar som skapar nyttor och effekter från initiativen
Projekt som håller deadline och budget samt uppfyller de ställda resultatkraven

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Transformation.

Strategi och Change Management

Att skapa en ny fungerande organisation med en gemensam strategi, införa nytt affärssystem och samtidigt implementera nya tankesätt på kort tid är en stor utmaning. För att lyckas krävs kunskap, metodik och en engagerad ledning.

Effektivisering och ökad användbarhet

Ett internationellt projekt där processkartläggning enligt våra metoder användes vid införandet av nytt affärssystem. Projektet har gett ökad effektivitet och förbättrad central styrning.

Ett föredöme inom professionell projekthantering

Med vår P5-modell ökade en teknisk förvaltning sin projektmognad drastiskt, samtidigt som själva genomförandeprojektet ansågs som ett föredöme för framgångsrik projektledning.

Transformation är ett koncept som består av olika komponenter. Dessa nyckelkomponenter är viktiga faktorer för framgångsrika transformationer.
Projektledare
Projektmodell
Förändringsmetodik
Projektmognadsanalys
Portfölj- och programhantering
Förändringsanalys
Förändringsledarskap
Agile Center of Excellence
Virtuellt Projektkontor
Innovation

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.

Ta första steget mot bättre transformationsförmåga – kontakta oss så berättar vi mer.

Lennart Grundel

Managementkonsult