Hoppa till huvudinnehåll

Transformation

Har du behov av utveckling och förändring så har vi metodiken för att genomföra den.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projekt drivs för att i slutänden skapa en viss nytta. För att nå nyttan behöver alla förändringar och utvecklingssatsningar hanteras på ett strukturerat sätt. Vi är specialister på att gå från tanke till framgångsrikt genomförande i komplexa organisationer. Därför blir nyttorna förverkligade.

Förändring och utveckling ska ge tydliga effekter. Och för att nå ända fram måste både planeringen och själva genomförandet vara strukturerat. Vårt upplägg för projekthantering garanterar en både systematisk och målinriktad styrning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Tillsammans gör vi er transformation strukturerad och effektfull

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt tillsammans med våra kunder för att skapa och implementera fungerande upplägg gällande portföljhantering, programhantering och projektledning. Genom detta uppnår våra kunder en högre projektmognad och bättre resultat i sin projektverksamhet. Vår projekthantering ger:
En mix av projekt som ger optimerad nytta
Effektivt genomförande av de enskilda projekten
Balanserad resursanvändning
Människor som arbetar strukturerat och utvecklande
Förutsättningar som skapar nyttor och effekter från projekten
Projekt som håller deadline och budget samt uppfyller de ställda resultatkraven

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Projekthantering.

Strategi och Change Management

Att skapa en ny fungerande organisation med en gemensam strategi, införa nytt affärssystem och samtidigt implementera nya tankesätt på kort tid är en stor utmaning. För att lyckas krävs kunskap, metodik och en engagerad ledning.

Effektivisering och ökad användbarhet

Ett internationellt projekt där processkartläggning enligt våra metoder användes vid införandet av nytt affärssystem. Projektet har gett ökad effektivitet och förbättrad central styrning.

Ett föredöme inom professionell projekthantering

Med vår P5-modell ökade en teknisk förvaltning sin projektmognad drastiskt, samtidigt som själva genomförandeprojektet ansågs som ett föredöme för framgångsrik projektledning.

Projekthantering är ett koncept som består av olika komponenter. Dessa nyckelkomponenter är viktiga faktorer för en framgångsrik projektverksamhet.
Projektledare
Projektmodell
Förändringsmetodik
Projektmognadsanalys
Portfölj- och programhantering
Förändringsanalys
Förändringsledarskap
Agile Center of Excellence
Virtuellt Projektkontor

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.