Fördjupnings-
material & erbjudande på coachning och workshop

Välkommen

Här hittar du mer information om verksamhetsutveckling och dessutom våra mässerbjudanden på coachning och workshop.

Yttreligare material

Mer om verksamhetsutveckling

Här har vi samlat mer material med tema verksamhetsutveckling. Du kommer
att hitta kundcase, en rapport gällande hur svenska organisationer ser på ledningssystem. Vi delar också med oss av våra insikter om hur du skapar ett fungerande förbättringsarbete.

Erbjudanden

Visst kan man ibland känna att man skulle behöva ett bollplank? Eller förbättra samarbetet med andra avdelningar? 

I samband med Kvalitetsmässan erbjuder vi ett rabatterat pris på coachning och workshop som berör just dessa delar. Passa på att boka innan 31 januari för att ta del av erbjudandet.

konsult-ledarskap-coaching-vad-ar

Bli stärkt i
ditt ledarskap

Som chef inom offentlig sektor står du inför komplexa utmaningar i en snabb föränderlig miljö, och för att möta dessa utmaningar kan det vara bra att ha ett externt stöd. Genom coachning får du detta på ett effektivt sätt.

Coachning ger dig en plattform att utforska och fördjupa din förståelse för ditt eget ledarskap. Det ger dig möjlighet att identifiera de områden där du kan förbättra och utveckla dina färdigheter. Genom regelbunden reflektion med en erfaren coach kan du utvärdera dina strategier och beslut, vilket i sin tur hjälper dig att bli mer effektiv.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsmetodik, där syftet är att hjälpa en person att tänka i nya banor och hitta egna lösningar på utmaningar de står inför.

Våra ledarskapskonsulter har mångårig erfarenhet av att stötta chefer på olika organisatoriska nivåer inom offentlig och privat verksamhet.

Mässpris

3 digitala coachningstillfällen á 1,5 timme, utspridda över en tremånadersperiod.

Pris 10 900 kr (ord.pris 13 900 kr).

Bokas senast 31 januari 2024 och genomförs under våren 2024.

konsult-main-couple_2

Workshop:
Vässa samarbetet

Ledningsgrupper påverkar hela organisationens effektivitet och engagemang varför det är avgörande att gruppen blir en riktigt välfungerande grupp som arbetar tillsammans för att leda organisationen. Dessutom har en ledningsgrupp en inbyggd komplexitet som man behöver förhålla sig till, t ex

  • Man representerar ofta ”sin” del av verksamheten och det finns en risk att bilda silos
  • Det gemensamma uppdraget som grupp är mer komplext och kan därför blir otydligt – om det ens har diskuterats
  • Man har dubbla grupptillhörigheter och man kan ha en större lojalitet till en av grupperna
  • Man har många beslut att fatta men prioriteringen behöver ske i ledningsgruppen, vem gynnas och vem missgynnas

För att hantera dessa utmaningar på ett konstruktivt sätt behöver ledningsgrupper arbeta aktivt med att utveckla ett effektivt samarbete, kommunikation och kultur. Det behöver finnas en trygghet i gruppen för att diskutera komplexa frågor. Finns inte den tenderar ledningsgrupper att fatta sämre beslut.

Upplägg av Vässa samarbetet - workshop

Inför en halv dags workshop besvarar gruppens medlemmar en kort enkät som berör teamets samarbete och effektivitet. Med svaren som underlag designas en workshop som tar sin utgångspunkt i 1-2 frågeställningar och som syftar till att definiera en konkret plan framåt för att samarbetet ska bli ännu bättre. Vi jobbar alltid utifrån två perspektiv – struktur och kultur. Strukturen ska skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete men det är kulturen, våra beteenden, som avgör hur framgångsrika vi blir i den satta strukturen. Inför workshopen sker kort avstämning med VD liksom efter avslutad workshop.

Mässpris

 17 500 kr (ord.pris 22 500 kr)

Bokas senast 31 januari 2024 och genomförs under våren 2024

Kontakta oss

Om du är intresserad av att ta del av erbjudandet,
fyll i formuläret och kommentera om det är coachning eller workshop som du är intresserad av.