Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 22 feb - 24 feb 2021
Göteborg
 • 23 nov - 25 nov 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav. Att systematisera arbetsmiljöarbetet och föra in frågorna på ett tydligt sätt i planeringen och uppföljningen av verksamheten gör att kraven på metodiskt och systematiskt genomförda arbetsmiljörevisioner har ökat.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra arbetsmiljörevisioner som behöver djupare kunskap i hur arbetsmiljörevisionsverksamheten ska bedrivas.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper men dagarna är intensiva och därför underlättar en viss studievana.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig djup kunskap i revisionsmetodik – från planering, förberedelser, genomförande, rapportering och till uppföljning. Även ökade kunskaper om kraven i arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001 och systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får även orientering i den svenska arbetsmiljölagstiftningen och vissa centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket samt vetskap om lämpliga egenskaper en revisor ska inneha och utveckla för att kunna bli framgångsrik i sin roll.

Synsättet att arbetsmiljörevisioner är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets systematiska arbetsmiljöarbete är också ett mål med utbildningen.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 22 feb - 24 feb 2021
Göteborg
 • 23 nov - 25 nov 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Arbetsmiljörevision - ISO 45001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Allmänt om arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljörisker
 • Praktikfall: Arbetsmiljörisker
 • ISO 45001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 45001, del 1
 • Information om provet
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Forts. ISO 45001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 45001, del 2
 • Genomgång av hemuppgift
 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Delegering
 • Lunch
 • Introduktion till intern arbetsmiljörevision
 • Planering av organisationens internrevisionsverksamhet
 • Planering av revisionstillfälle
 • Checklistor
 • Praktikfall: Checklistor
 • Öppningsmöte
 • Utförande av revision
 • Avslutningsmöte
 • Praktikfall: Genomförande av revision, förberedelser
 • Avslutning dag 2

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Forts. Praktikfall: Genomförande av revision, intervjuer
 • Dokumentation av revision
 • Korrigerande åtgärder och uppföljning
 • Praktikfall: Skriva observationsrapport
 • Revisorn och den reviderade
 • Repetition av kursen
 • Prov
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 22 feb - 24 feb 2021
Göteborg
 • 23 nov - 25 nov 2020


Utbildningen var väldigt bra och överträffade mina förväntningar! Ämnet presenterades på ett jättebra sätt och först nu förstår jag hur standarden hänger ihop. Föreläsaren var väldigt duktig på rollspel och lätt att ha att göra med. Utbildningen kändes välarrangerad och maten var kanongod. Den har verkligen förändrat mitt synsätt i mitt dagliga arbete!

Yvonne Söderqvist, Audit Leader, Pininfarina Sverige AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf