Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 9 nov - 10 nov 2020
Göteborg
 • 10 sep - 11 sep 2020
 • 15 mar - 16 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

System för arbetsmiljö - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig hur man systematiserar sitt arbetsmiljöarbete. Kunskap om lagstiftningen, AFS 2001:1 och internationella standarder är grundstenar.

Minska kostnaderna, minska ohälsan, öka medarbetarnöjdheten och undvik att bryta mot lagar genom att systematisera arbetsmiljöarbetet.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med arbetsmiljöarbete eller verksamhetssystemet och som tänker på att systematisera och/eller integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga ledningssystem.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna utbildning kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge dig praktisk kunskap i hur man integrerar systematiskt arbetsmiljöarbete i övriga ledningssystem. Efter genomgången utbildning ska du känna till grunderna om hur man integrerar systematiskt arbetsmiljöarbete i ett ledningssystem i enlighet med ISO 45001, orienterats vad gäller arbetsmiljölagstiftningen, problem och verktyg. Utbildningen ger dig också en insikt i betydelsen av att ha ett integrerat verksamhetssystem.

Du ska också efter utbildningen ha en kunskap om hur uppbyggnaden av ett systematiskt arbetssätt liknar varandra oavsett om syftet är en bättre kvalitet på produkten, minskad belastning på den yttre miljön eller friska och nöjda medarbetare.

Övrig information

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare.

Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 14,5 för Project Management Professional (PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®, 2,5 för PMI-RMP Project Risk Management.

PMP and PgMP and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 9 nov - 10 nov 2020
Göteborg
 • 10 sep - 11 sep 2020
 • 15 mar - 16 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om System för arbetsmiljö - ISO 45001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Praktikfall: Identifiering av arbetsmiljölagar
 • Delegering
 • Arbetsmiljörisker
 • Praktikfall: Identifiering av arbetsmiljörisker
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • ISO 45001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 45001, del 1
 • Forts. ISO 45001
 • Praktikfall: Identifiering av kompetensbehov
 • Forts. ISO 45001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 45001, del 2
 • Genomgång av hemuppgift
 • Införa, certifiera och förvalta
 • Att integrera ledningssystem
 • Diskussion
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 9 nov - 10 nov 2020
Göteborg
 • 10 sep - 11 sep 2020
 • 15 mar - 16 mar 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF här!

Utbildningen var ett utmärkt avstamp för oss inför certifiering och införande av arbetsmiljön i vårt verksamhetssystem. Det fanns mycket utrymme att utbyta erfarenheter med deltagare från de andra företagen och kursledaren var väl påläst och hade svar på våra frågor och funderingar!

Annika Borg, Administratör/utvecklare av verksamhetssystem, Unilever Sverige AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

I denna utbildning går vi igenom standarden ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning inklusive AFS 2001:1 . Du lär dig också förbättringsinriktad revisionsmetodik.

Arbetsmiljölagstiftning

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf