utbildning 8d

Effektiva korrigerande åtgärder – 8D

Kvalitet Fordonsindustrin MedTech

Under denna utbildning lär du dig att arbeta effektivt med metodiken 8D. Metodiken är särskilt lämpad för att utreda grundorsaker samt genomföra  korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA).

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14 900 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    8 okt – 9 okt

Berättigar till
-

Innehåll

Många företag känner att alltför mycket tid i verksamheten går åt till att ”släcka bränder”. Därför behövs ett systematiskt arbetssätt för grundorsaksanalys, för att kunna arbeta med effektiva korrigerande åtgärder.

8D är en problemlösningsmetodik för produkt- och processförbättringar. 8D-metodiken syftar till att effektivt hantera och ta lärdom av interna och externa klagomål.

8D används i ett flertal branscher såsom fordon, medicinteknik, flyg, läkemedel, med flera. Metodiken är särskilt lämpad för att utreda grundorsaker samt genomföra  korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA).

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med produkt- och processförbättringar.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om 8D-processen samt träning i användande av 8D-processens steg och verktyg.

Övrig information

Vi som tagit fram utbildningen är Black Belt-certifierade i förbättringsarbete och vet hur ni får det att fungera i praktiken. Vi har även deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 och har därför djup expertkunskap inom området.

Program

2 dagar

Boka utbildning

Effektiva korrigerande åtgärder – 8D

Längd: 2 dagar

Pris: 14 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället