Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 20 dec - 22 dec
Malmö
 • 20 sep - 22 sep
Göteborg
 • 7 feb - 9 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean i praktiken

Leanutbildningen ger grundläggande kunskap och ett bredare perspektiv på Lean. Vi visar hur principerna kan appliceras inom olika branscher och hur vi kan skapa ett ökat kundvärde inom hela verksamheten.

Under utbildningen får deltagarna själva praktisera teorierna genom ett interaktivt Lean-spel och flera praktikfall i verklighetsbaserade miljöer. Vi går igenom de vanligaste verktygen och metoderna inom Lean-filosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för att på enkla och konkreta sätt skapa en mer flödesorienterad och kundfokuserad verksamhet.

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar där upplägget bygger på att ge en snabb förståelse för teorin för att sedan tillämpa de nya kunskaperna i praktikfall baserade på verkliga scenarier. Detta skapar en rolig och effektiv inlärning.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till alla som vill bygga en grundläggande plattform för kunskap om Lean-konceptet. Utbildningen är lämplig som grundkurs för ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Kursen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan hjälpa till att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet. Syftet är också att lära sig arbeta med konceptet på rätt sätt och involvera alla medarbetare i verksamheten. Utbildningen ger deltagarna kunskap och insikt om nytta med de olika delarna, och efter praktisk träning under utbildningen, färdigheter att tillämpa det i sin egen verksamhet.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 20 dec - 22 dec
Malmö
 • 20 sep - 22 sep
Göteborg
 • 7 feb - 9 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean i praktiken

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion
 • Från massproduktion till kundfokuserade flöden
 • Principerna inom Lean
 • Praktikfall: Presentation av praktikfallsföretaget
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • De 7+1 slöserierna samt Muda, Mura och Mudi
 • Övning: ”Go to Gemba” – vilka slöserier ser vi?
 • Förbättringsmöte
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • 5S
 • Standardiserat arbetssätt
 • Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2 09:00 - 17:00

 • Återblick dag 1
 • Praktikfall: Den skeptiska avdelningen
 • Flödesstyrning med Just-In-Time
 • Kvalitetssäkring – Rätt från början
 • Ständig förbättring – Kaizen
 • PDCA-hjulet
 • A3 Problemlösning
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Förbättringsmöte
 • Övning: Lean-spelet, omgång 4
 • Reducera ställtid med SMED
 • Praktikfall: SMED på IT-support
 • Mål, mätning och visuell styrning
 • Praktikfall: Tavla för visuell styrning
 • Förbättringsmöte med nya rutiner
 • Övning: Lean-spelet, omgång 5
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 09:00 - 17:00

 • Återblick dag 2
 • Ekonomi och nyckeltal
 • Lean ledarskap
 • Praktikfall: Styra och leda, Gemba-rond på utvecklingsavdelning
 • Förbättringsmöte
 • Övning: Lean-spelet, omgång 6
 • Praktikfall: Att lyckas med Lean i praktiken
 • Tillämpning av Lean inom olika områden
 • Uthållig Leansatsning med Audit och Kata
 • Uppstartsprogram och organisering
 • Praktikfall: Ta fram utrullningsplan
 • Quiz
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 20 dec - 22 dec
Malmö
 • 20 sep - 22 sep
Göteborg
 • 7 feb - 9 feb 2022
Alla priser visas exkl. moms

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf