Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Göteborg
 • 21 sep - 23 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean i praktiken

Utbildningen ger dig kunskap och ett bredare perspektiv på Lean samt visar hur Lean-principerna kan hjälpa dig att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet.

Vi går igenom de vanligaste verktygen och metoderna inom Lean-filosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för att skapa en mer flödesorienterad och kundfokuserad verksamhet. Under utbildningen får deltagarna själva praktisera Lean-principerna genom ett interaktivt spel och flera praktikfall i verklighetsbaserade miljöer.

För Vem?

Utbildningen riktar sig till ledare, chefer, samordnare, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen är även lämplig som introduktionsutbildning för övriga medarbetare i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en större förståelse för konceptet.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan hjälpa till att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet. Syftet är också att lära dig att arbeta med konceptet på rätt sätt och involvera alla medarbetare i verksamheten.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på lean utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom Lean.

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 8.0, Leadership: 6.0, Strategic: 10.0

.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Göteborg
 • 21 sep - 23 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean i praktiken

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion
 • Från massproduktion till kundfokuserade flöden
 • Principerna inom Lean
 • Praktikfall: Presentation av praktikfallsföretaget
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • De 7+1 slöserierna samt Muda, Mura och Muri
 • Övning: ”Go to Gemba” – vilka slöserier ser vi?
 • Förbättringsmötet vid tavlan
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • 5S
 • Standardiserat arbetssätt
 • Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Värdeflödeskartläggning
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2 09:00 - 17:00

 • Återblick dag 1
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Kvalitetssäkring – Rätt från början
 • Ständig förbättring – Kaizen
 • PDCA-hjulet
 • A3 Problemlösning
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Övning: Lean-spelet, omgång 4
 • Flödesstyrning med Just-In-Time
 • Reducera ställtid med SMED
 • Praktikfall: SMED på IT-support
 • Mål, mätning och visuell styrning
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 09:00 - 17:00

 • Återblick dag 2
 • Praktikfall: Tavla för visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 5
 • Förebyggande underhåll - TPM
 • Ledarskapet inom Lean
 • Praktikfall: Den skeptiska avdelningen
 • Övning: Lean-spelet, omgång 6
 • Reflektionsövning efter spelet
 • Praktikfall: Att lyckas med Lean i praktiken
 • Uppstartsprogram och organisering
 • Praktikfall: Ta fram utrullningsplan
 • Quiz
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Göteborg
 • 21 sep - 23 sep
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Ledarskap för Lean

Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Lean – Avancerad tillämpning

Utbildningen ger dig avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användning av metoder och verktyg inom Lean.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf