Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 29 500 kr
Stockholm
 • 5 dec - 9 dec
Online
 • 6 mar - 10 mar 2023 (27 000 kr)
Göteborg
 • 10 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Integrerad internrevision

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att företag integrerar det till att innefatta kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket ställer högre krav på internrevisorerna.

Genom att kombinera utbildningarna nedan får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner:

Internrevision – ISO 9001 - 3 dagar

Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner - 2 dagar

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är kvalitetsrevisorer som även ska revidera ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Även andra personer med till exempel kvalitets- eller miljöansvar kan ha nytta av denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi att du först går vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge som deltagare djup kunskap inom internrevisionsmetodik samt att kombinera denna kunskap med kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Övrig information

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

.

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 29 500 kr
Stockholm
 • 5 dec - 9 dec
Online
 • 6 mar - 10 mar 2023 (27 000 kr)
Göteborg
 • 10 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Integrerad internrevision

Program

Dag 1 - "Internrevision - ISO 9001" 09:00 - 19:00

 • Introduktion
 • Processledning
 • Genomgång av ISO 9001:2015
 • Praktikfall 1: Att bli bekant med ISO 9001

Dag 2 - "Internrevision - ISO 9001" 09:00 - 19:00

 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomförande av internrevision
 • Dokumentation och rapportering av resultat
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter

Dag 3 - "Internrevision - ISO 9001" 08:00 - 17:00

 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Repetition
 • Prov för deltagarna
 • Avslutning, frågor, diskussion

Dag 4 - "Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer" 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Miljöproblem och miljöframgångar
 • Hållbar utveckling
 • Miljöutredning
 • Praktikfall 1: Ett företags miljöpåverkan
 • ISO 14001 och ISO 45001
 • Miljölagstiftning
 • Praktikfall 2: Lagrevision
 • Avslutning

Dag 5 - "Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer" 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning dag 1
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Riskbedömning
 • Delegering
 • Praktikfall 3: Att hitta i miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Praktikfall 4: Checklista arbetsmiljöansvar
 • Dokumentation av revision
 • Repetition
 • Prov
 • Avslutning och diskussion

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 29 500 kr
Stockholm
 • 5 dec - 9 dec
Online
 • 6 mar - 10 mar 2023 (27 000 kr)
Göteborg
 • 10 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Det är tack vare denna utbildning som det nya arbetet fungerar! Föreläsarna visste vad de talade om, var kunniga, väl insatta och hade anknytning till verkligheten. Jag började arbeta med revisioner direkt efter kursen!

Ingrid Håkansson, Kvalitets- och miljöassistent, Emerson Process Management AB

Relaterade utbildningar:

Miljölagstiftning

Utbildningen ger dig en förståelse för hur svensk miljölagstiftning är uppbyggd samt hur svenska miljömyndigheter är organiserade och arbetar.

Arbetsmiljölagstiftning

Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, kännedom om hur myndigheterna är organiserade samt en introduktion till de olika detaljerade kraven.

ISO 9001 Grundkurs

Under utbildningen förklaras hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf