utbildning-Integrerad-internrevision

Integrerad internrevision

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället?.

Fakta

Längd:
5 dagar

Pris online:
27 000 kr. (ex. moms)

Pris fysisk utbildning:
29 500 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    5 dec - 9 dec

  • Online

    6 mar - 10 mar 2023

Berättigar till
-

Innehåll

För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att företag integrerar det till att innefatta kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket ställer högre krav på internrevisorerna.

Genom att kombinera utbildningarna nedan får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner:

Internrevision ISO 9001 – 3 dagar

Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner – 2 dagar

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är kvalitetsrevisorer som även ska revidera ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Även andra personer med till exempel kvalitets- eller miljöansvar kan ha nytta av denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi att du först går vår utbildning "ISO 9001 Grundkurs".

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge som deltagare djup kunskap inom internrevisionsmetodik samt att kombinera denna kunskap med kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Övrig information

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 timmes repetition och fördjupningsstudier.

Program

5 dagar

Det är tack vare denna utbildning som det nya arbetet fungerar! Föreläsarna visste vad de talade om, var kunniga, väl insatta och hade anknytning till verkligheten. Jag började arbeta med revisioner direkt efter kursen!

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
21.0 PDUs. Technical: 0.0, Leadership: 21.0, Strategic: 0.0

Boka utbildning

Integrerad internrevision

Längd: 5 dagar

Pris online: 27 000 kr. (ex. moms)

Pris fysisk utbildning: 29 500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället?