Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 11 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 2 mar - 6 mar 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Integrerad internrevision

Genom att kombinera utbildningarna "Internrevision – ISO 9001" och "Miljö & arbetsmiljö för kvalitetsrevisioner" får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner.

För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därmed ökar kraven på internrevisorerna.

Utbildningsinformation

Genom att kombinera utbildningarna nedan får du kompetens att genomföra integrerade internrevisioner:

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 11 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 2 mar - 6 mar 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Integrerad internrevision

Program

Dag 1 - "Internrevision - ISO 9001" 09:00 - 19:00

 • Introduktion
 • Processledning
 • Genomgång av ISO 9001:2015
 • Praktikfall 1: Att bli bekant med ISO 9001

Dag 2 - "Internrevision - ISO 9001" 09:00 - 19:00

 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Praktikfall 2: Förberedande av checklistor
 • Genomförande av internrevision
 • Dokumentation och rapportering av resultat
 • Praktikfall 3: Observationsrapporter

Dag 3 - "Internrevision - ISO 9001" 08:00 - 17:00

 • Kravprofil på internrevisorn och situationsbeteende
 • Praktikfall 4: Revision
 • Repetition
 • Prov för deltagarna
 • Avslutning, frågor, diskussion

Dag 4 - "Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer" 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Miljöproblem och miljöframgångar
 • Hållbar utveckling
 • Miljöutredning
 • Praktikfall 1: Ett företags miljöpåverkan
 • ISO 14001 och ISO 45001
 • Miljölagstiftning
 • Praktikfall 2: Lagrevision
 • Avslutning

Dag 5 - "Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer" 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning dag 1
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Riskbedömning
 • Delegering
 • Praktikfall 3: Att hitta i miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöverkets grundpaket
 • Praktikfall 4: Checklista arbetsmiljöansvar
 • Dokumentation av revision
 • Repetition
 • Prov
 • Avslutning och diskussion

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 28 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 11 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 2 mar - 6 mar 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Det är tack vare denna utbildning som det nya arbetet fungerar! Föreläsarna visste vad de talade om, var kunniga, väl insatta och hade anknytning till verkligheten. Jag började arbeta med revisioner direkt efter kursen!

Ingrid Håkansson, Kvalitets- och miljöassistent, Emerson Process Management AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Miljölagstiftning

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning.

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftning

Den omfattande arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper.

Läs mer

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf