Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 900 kr
Stockholm
 • 28 nov
 • 9 mar 2023
Online
 • 31 okt (7 400 kr)
Malmö
 • 1 feb 2023
Göteborg
 • 31 aug
 • 4 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

ISO 9001 Grundkurs

Under utbildningen förklaras hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

Utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet.

Utbildningen är också en utmärkt förberedande utbildning för dig som ska gå ”Internrevision – ISO 9001” eller ”IATF 16949:2016 – Krav och verktyg”.

För vem?

Utbildningen lämpar sig för personer från alla nivåer inom ett företag, från ledning till operatörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem samt att ge kunskap om innehållet i ISO 9001:2015, fördelarna med processorientering.

Övrig information

Våra utbildningar inom kvalitet återger bästa kända arbetssätt för att SIS standard developer ISO 9001
ta fram och revidera ledningssystem för kvalitet samt hur man får dem att fungera i praktiken. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.
.

Utbildning ISO 9001 grundkurs, iso 9001 utbildning

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare.

Utbildningen berättigar till följande:
8.0 PDUs. Technical: 4.0, Leadership: 1.0, Strategic: 3.0

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 900 kr
Stockholm
 • 28 nov
 • 9 mar 2023
Online
 • 31 okt (7 400 kr)
Malmö
 • 1 feb 2023
Göteborg
 • 31 aug
 • 4 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om ISO 9001 Grundkurs

Program

09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Grunderna i ISO 9000-serien
 • Fördelar med ledningssystem
 • Strategi - processinriktning
 • Kundfokus
 • De sju kvalitetsledningsprinciperna
 • Genomgång av ISO 9001
 • Processer, systemstruktur
 • Ledarskap
 • Lunch
 • Genomgång av ISO 9001
 • Planering
 • Stöd
 • Verksamhet
 • Praktikfall: Hitta i ISO 9001
 • Genomgång av ISO 9001
 • Utvärdera och förbättra
 • Vad är viktigt att göra/inte göra?
 • Hur får man störst nytta av ett ledningssystem?
 • Vilka effekter kan man förvänta sig i verksamheten?
 • Avslutning

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 900 kr
Stockholm
 • 28 nov
 • 9 mar 2023
Online
 • 31 okt (7 400 kr)
Malmö
 • 1 feb 2023
Göteborg
 • 31 aug
 • 4 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

"Kände att vår föreläsare hade mycket erfarenhet inom området och höll kursen igång och intressant hela dagen. Kursen var mycket inspirerande och gav mig en betydligt bättre bild av vad det innebär att arbeta med kvalitetssystem. Grymt kul och lärorikt."

Jonke Wallgren, VD, JCW Städ & Trädgårdsservice

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildning ger dig kunskapen som krävs för att kunna bygga ett strukturerat verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Internrevision - ISO 9001

I denna intensiva och mycket uppskattade utbildning får du en noggrann genomgång av ISO 9001 och möjlighet att träna din intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf