kvalitetssystem enligt iso 9001, iso 9001 utbildning, utbildning iso 9001, iso 9001 grundkurs

ISO 9001 Grundkurs

Kvalitet Ledningssystem

Utbildningen beskriver kopplingen mellan ett företags strategi och dess ledningssystem samt går igenom kravelementen i ISO 9001 och förklarar vad de betyder i praktiken. Standarden stipulerar att ett kvalitetsledningssystem ska stimulera ständiga förbättringar, vara baserat på en processyn samt skapa bestående resultat. Du får veta vad det innebär att utveckla ett ledningssystem, hur man undviker vanliga fallgropar samt tar vara på alla fördelar.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
8 500 kr. (ex. moms)

 • Göteborg

  2 maj

  30 sep

  6 feb 2025

 • Online

  30 maj

  2 sep

  5 dec

 • Stockholm

  4 jul

  31 okt

Övrig information
Utbildningen den 27 februari är fullbelagd. Berättigar till: 8 PDU-poäng

Innehåll

Utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Genom ny kunskap och nya insikter skapas ett engagemang att utveckla och förbättra det egna kvalitetssystemet.

Utbildningen är också en utmärkt förberedande utbildning för dig som ska gå Internrevision – ISO 9001 eller IATF 16949:2016 – Krav och verktyg.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen lämpar sig för personer från alla nivåer inom ett företag, från ledning till operatörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem samt att ge kunskap om innehållet i ISO 9001:2015, fördelarna med processorientering.

Övrig information

Våra utbildningar inom kvalitet återger bästa kända arbetssätt för att ta fram och revidera ledningssystem för kvalitet samt hur man får dem att fungera i praktiken. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Program

1 dag

Dag 1
09:00 - 18:00
 • Introduktion
 • Grunderna i ISO 9000-serien
 • Fördelar med ledningssystem
 • Strategi - processinriktning
 • Kundfokus
 • De sju kvalitetsledningsprinciperna
 • Genomgång av ISO 9001
 • Processer, systemstruktur
 • Ledarskap
 • Lunch
 • Genomgång av ISO 9001
 • Planering
 • Stöd
 • Verksamhet
 • Praktikfall: Hitta i ISO 9001
 • Genomgång av ISO 9001
 • Utvärdera och förbättra
 • Vad är viktigt att göra/inte göra?
 • Hur får man störst nytta av ett ledningssystem?
 • Vilka effekter kan man förvänta sig i verksamheten?
 • Avslutning

 

"Kände att vår föreläsare hade mycket erfarenhet inom området och höll kursen igång och intressant hela dagen. Kursen var mycket inspirerande och gav mig en betydligt bättre bild av vad det innebär att arbeta med kvalitetssystem. Grymt kul och lärorikt."

Boka utbildning

ISO 9001 Grundkurs

Längd: 1 dag

Pris: 8 500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället