Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 600 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 mar 2020
 • 29 jun 2020
Göteborg
 • 7 maj 2020
 • 31 aug 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

ISO 9001 Grundkurs

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem.

Du får även kunskap om innehållet i ISO 9001:2015, kännedom om processorientering samt fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med att utveckla ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskap om kvalitetsledningssystem och ISO 9001.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem. Du får även kunskap om innehållet i ISO 9001:2015, kännedom om processorientering samt fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med att utveckla ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.

Övrig information

Våra utbildningar inom kvalitet återger bästa kända arbetssätt för att
ta fram och revidera ledningssystem för kvalitet samt hur man får dem att fungera i praktiken. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 8 för Project Management Professional (PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®.

PMP and PgMP and The PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 600 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 mar 2020
 • 29 jun 2020
Göteborg
 • 7 maj 2020
 • 31 aug 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om ISO 9001 Grundkurs

Program

09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Grunderna i ISO 9000-serien
 • Genomgång av ISO 9001
 • Praktikfall; Att hitta i ISO 9001
 • Vad är viktigt att göra/inte göra för att få största nytta?

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 7 600 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 mar 2020
 • 29 jun 2020
Göteborg
 • 7 maj 2020
 • 31 aug 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Utbildningen hade ett bra kursupplägg och var väldigt genomtänkt. Föreläsaren var kunnig och utstrålade en avslappnad attityd utan att för den skull förta kvalitetens vikt. Vi hade ett bra arbetsmaterial under dagen och det var en extra bonus att vi fick standarden i ISO 9001 med oss hem.

Christian Johansson, Quality Manager, Bluelink Jets AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Läs mer

Internrevision - ISO 9001

I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. I realistiska praktikfall får du planera och genomföra en revision i ett processorienterat företag.

Läs mer

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf