Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 29 sep - 30 sep
 • 30 jan - 31 jan 2023
Göteborg
 • 14 nov - 15 nov
 • 6 mar - 7 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Genom praktikfall varvat med teori får du lära dig hur ett miljöledningssystem byggs upp i enlighet med ISO 14001. Standarden ger förutsättningar för ett effektivt ledningssystem och du lär dig tolka kraven samt omsätta dem i praktiken. Vi går igenom grundläggande miljökunskap samt metoder för hur du identifierar, värderar och åtgärdar miljöaspekter.

Efter utbildningen kommer du känna till grunderna om miljöledningssystem, lagar, problem och verktyg. Utbildningen ger också en förståelse för betydelsen ett miljöledningssystem kan ha för en organisation

För Vem?

Denna ISO 14001 utbildning riktar sig till dig som ska bygga upp, arbeta med eller som på annat sätt berörs av miljöledningssystem.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig praktisk kunskap i hur du bygger upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Övrig information

Hemuppgift
För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där SIS standard developer, ISO 14001 utbildning, ISO 14001 kurs, miljöledningssystem ISO 14001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 29 sep - 30 sep
 • 30 jan - 31 jan 2023
Göteborg
 • 14 nov - 15 nov
 • 6 mar - 7 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion till miljöledningssystem
 • Hållbar utveckling
 • Miljöutmaningar
 • Miljöaspekter, Miljöpåverkan och Miljömål
 • Praktikfall: Identifiera miljöaspekter
 • ISO 14001 – Kraven
 • Praktikfall: Policy, mål och handlingsplan
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning av dag 1
 • ISO 14001 – Kraven
 • Praktikfall: Hitta i ISO 14001 – Del 1
 • Forts. ISO 14001 - Kraven
 • Praktikfall: Hitta i ISO 14001 – Del 2
 • Genomgång av hemuppgift
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Introduktion till miljölagstiftning
 • Certifiering av miljöledningssystem
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr
Stockholm
 • 29 sep - 30 sep
 • 30 jan - 31 jan 2023
Göteborg
 • 14 nov - 15 nov
 • 6 mar - 7 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Kursen är utmärkt för personer som står inför att införa eller bygga upp ett miljöledningssystem i företaget. Jag fick kunskaper om miljöledningssystem såväl i teorin som i praktiken. Föreläsaren var väl insatt i ämnet och förmedlade information på det allra bästa sätt. Jag har fått mer förståelse till varför man gör på olika sätt och framför allt varför man har ett miljöledningssystem. Kursen har inspirerat mig! Jag använder kursdokumentationen ofta som ett uppslagsverk.

Mikael Pettersson, Miljöchef, Källby Rör AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildning ger dig kunskapen som krävs för att kunna bygga ett strukturerat verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf