Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 19 sep - 21 sep
 • 17 apr - 19 apr 2023
Online
 • 23 jan - 25 jan 2023 (16 800 kr)
Göteborg
 • 28 nov - 30 nov
 • 19 jun - 21 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Att utföra interna revisioner av miljöledningssystem är nödvändigt för att systemet ska fungera väl. I denna utbildning lär du dig att utföra interna revisioner av personer som dagligen jobbar med att bygga upp och genomföra revisioner på certifierade miljöledningssystem.

Vi går igenom hur kraven i ISO 14001 ska tolkas, viktiga miljöproblem och hur svensk miljölagstiftning fungerar, samt lär dig en effektiv revisionsteknik som leder till minskad miljöpåverkan och ökad affärsnytta. Detta övas praktiskt i realistiska praktikfall och rollspel.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna miljörevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern miljörevisionsverksamhet ska genomföras, till exempel kvalitetsansvariga, miljöansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om miljöledningssystem och ISO 14001. Om du inte har det rekommenderar vi att du först går utbildningen "Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001".

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 14001-standarden studeras.

Vår utbildning "Intern miljörevision - ISO 14001" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor. Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 19 sep - 21 sep
 • 17 apr - 19 apr 2023
Online
 • 23 jan - 25 jan 2023 (16 800 kr)
Göteborg
 • 28 nov - 30 nov
 • 19 jun - 21 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Intern Miljörevision - ISO 14001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Miljörevision
 • Miljöutmaningar och Hållbar utveckling
 • Identifiering av en organisations miljöpåverkan
 • Praktikfall: Företags miljöpåverkan
 • Innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 1
 • Genomgång hemuppgift
 • Information om provet
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Forts. innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 2
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Miljölagstiftning
 • Repetition Miljörevision
 • Planering av företagets interna revisionsverksamhet
 • Planering av revisionstillfälle
 • Checklistor
 • Praktikfall: Checklistor
 • Öppningsmöte
 • Utförande av revision
 • Dokumentation av revision
 • Praktikfall: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Praktikfall: Utförande av revision, förberedelser
 • Praktikfall: Utförande av revision, intervjuer
 • Avslutningsmöte
 • Praktikfall: Avslutningsmöte, förberedelser
 • Korrigerande åtgärder och uppföljning
 • Revisorn och den reviderade
 • Repetition
 • Prov
 • Diskussion och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 19 sep - 21 sep
 • 17 apr - 19 apr 2023
Online
 • 23 jan - 25 jan 2023 (16 800 kr)
Göteborg
 • 28 nov - 30 nov
 • 19 jun - 21 jun 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

intern_miljorevision.pdf

Denna utbildning är den bästa utbildningen jag gått på mycket länge. Teorin varvades med praktiska övningar inom revisionsmetodik. Efter varje övningstillfälle var föreläsaren bra på att få igång en diskussion om det vi lärt oss och hade en stor kunskap inom ämnet. Jag har rekommenderat utbildningen till flera kollegor!

Kristina Eriksson, System Safety Engineer, SAAB AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Arbetsmiljörevision - ISO 45001

Under utbildningen lär du dig om förbättringsinriktad revisionsteknik samt får kunskap om ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning, inklusive AFS 2001:1.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf