utbildning-intern-miljorevision-iso14001

Intern miljörevision – ISO 14001

Miljö Revision Ledningssystem

En miljörevisor behöver vara förtrogen med såväl viktiga miljöfrågor och -lagstiftning som ISO 14001 och revisionsteknik. I denna utbildning får du lära dig att utföra interna revisioner av kursledare som dagligen jobbar med att genomföra revisioner på certifierade miljöledningssystem.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    25 sep – 27 sep

    29 jan – 31 jan 2025

  • Stockholm

    24 jun – 26 jun

    25 nov – 27 nov

Berättigar till
-

Innehåll

Interna revisioner av miljöledningssystem är nödvändiga för att systemen ska fungera väl. Vi går igenom hur kraven i ISO 14001:2015 ska tolkas, diskuterar viktiga miljöfrågor och berättar hur svensk miljölagstiftning fungerar. Du får lära dig en revisionsteknik som leder till en minskad miljöpåverkan och ökad affärsnytta. Pedagogiken innefattar realistiska praktikfall och rollspel.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra interna miljörevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern miljörevisionsverksamhet ska genomföras, till exempel kvalitetsansvariga, miljöansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om miljöledningssystem och ISO 14001. Om du inte har det rekommenderar vi att du först går utbildningen "Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001".

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare synsättet att internrevision är ett verktyg för att förbättra effektiviteten i företagets processer samt att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 14001-standarden studeras.

Vår utbildning "Intern miljörevision - ISO 14001" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor. Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap. 

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.

Program

3 dagar

Denna utbildning är den bästa utbildningen jag gått på mycket länge. Teorin varvades med praktiska övningar inom revisionsmetodik. Efter varje övningstillfälle var föreläsaren bra på att få igång en diskussion om det vi lärt oss och hade en stor kunskap inom ämnet. Jag har rekommenderat utbildningen till flera kollegor!

Boka utbildning

Intern miljörevision – ISO 14001

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället