Hoppa till huvudinnehåll

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

I utbildningen förklaras bakgrunden och syftet med kraven i miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS. Detta leder till en ökad förståelse och intresse bland deltagarna. Alla standardens krav gås noggrant igenom och du lär dig praktiskt av dem som byggt upp och infört certifierade miljöledningssystem och som genomför revisioner av sådana.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris : 15 700 kr. (ex. moms)
Göteborg
Stockholm

Läs våra villkor här
Avbryt

Kontakt utbildning
010-459 00 11
utbildning@canea.se

Denna utbildning är den bästa utbildningen jag gått på mycket länge. Teorin varvades med praktiska övningar inom revisionsmetodik. Efter varje övningstillfälle var föreläsaren bra på att få igång en diskussion om det vi lärt oss och hade en stor kunskap inom ämnet. Jag har rekommenderat utbildningen till flera kollegor!

Kristina Eriksson, System Safety Engineer
SAAB AB

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna miljörevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern miljörevisionsverksamhet ska bedrivas, t.ex. kvalitetsansvariga, miljöansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om miljöledningssystem och ISO 14001, om inte, rekommenderar vi att du först går utbildningen "Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001".

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att dels ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer och dels att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 14001-standarden studeras.

Vår utbildning "Intern miljörevision - ISO 14001" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Fakta om Intern Miljörevision - ISO 14001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Miljörevision
 • Miljöutmaningar och Hållbar utveckling
 • Identifiering av en organisations miljöpåverkan
 • Praktikfall: Företags miljöpåverkan
 • Innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 1
 • Genomgång hemuppgift
 • Information om provet
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Forts. innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 2
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Miljölagstiftning
 • Repetition Miljörevision
 • Planering av företagets interna revisionsverksamhet
 • Planering av revisionstillfälle
 • Checklistor
 • Praktikfall: Checklistor
 • Öppningsmöte
 • Utförande av revision
 • Dokumentation av revision
 • Praktikfall: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Praktikfall: Utförande av revision, förberedelser
 • Praktikfall: Utförande av revision, intervjuer
 • Avslutningsmöte
 • Praktikfall: Avslutningsmöte, förberedelser
 • Korrigerande åtgärder och uppföljning
 • Revisorn och den reviderade
 • Repetition
 • Prov
 • Diskussion och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris : 15 700 kr. (ex. moms)
Göteborg
Stockholm

Läs våra villkor här
Avbryt

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Kontakt utbildning

010-459 00 11
utbildning@canea.se


Andra har valt att också gå dessa utbildningar: